Słownik fizyka na S

Definicje i znaczenie z fizyki
 • Definicja Soczewki Znaczenie promieniach krzywizn r1 i r2. Soczewki występują w kilku postaciach: dwuwypukłe, płasko-wypukłe, wklęsło-wypukłe i dwuwklęsłe, płasko-wklęsłe i wypukło-wklęsłe. Dla soczewek
 • Definicja Strumień indukcji magnetycznej Znaczenie w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B tytułujemy rozmiar określoną wzorem: gdzie: B – wektor indukcji pola magnetycznego, S – wektor prostopadły do powierzchnio wartości
 • Definicja Szybkość rozpadu promieniotwórczego Znaczenie czas, po którym połowa jąder zawartych w substancji promieniotwórczej ulega rozpadowi. To jest czas połowicznego rozpadu. Przykład:Dla radu Ra-226 czas połowicznego rozpadu
 • Definicja Stan równowagi termodynamicznej i zerowa zasada termodynamiki Znaczenie Jeśli dwa układy znajdują się w stanie równowagi termodynamicznej (cieplnej) z trzecim układem, to znajdują się również w stanie równowagi ze sobą
 • Definicja Stan równowagi termodynamicznej Znaczenie otoczeniem. Dwa układy, które nie są od siebie cieplnie odizolowane, znajdują się w stanie równowagi termodynamicznej, jeśli mają jednakową temperaturę
 • Definicja Skraplanie Znaczenie Skraplanie to mechanizm odwrotny do wrzenia i parowania. Bazuje na zmianie stanu gazowego w stan ciekły. W trakcie skraplania ciecz musi oddawać ciepło do otoczenia
 • Definicja Struktura wszechświata Znaczenie Każda galaktyka złożona jest średnio z ok. 100 mld gwiazd i gazu i pyłu. Galaktyki mają różne kształty. Są galaktyki eliptyczne przypominające spłaszczoną kulę, galaktyki spiralne
 • Definicja Sprawność silnika Znaczenie W – robota wykonana poprzez gaz roboczy, Q1 – ciepło pobrane ze źródła. Oznaczając poprzez Q2 ciepło oddane poprzez gaz do chłodnicy i korzystając z zasady zachowania energii
 • Definicja Silniki cieplne Znaczenie cieplnej pochodzącej ze źródła ciepła w pracę mechaniczną.Tylko część pobranego ciepła może zostać zamieniona na pracę. Pozostała część oddawana jest do chłodnicy. Gdy T1 znaczy
 • Definicja Siła dośrodkowa Znaczenie zmieniając szybkości ciała. Jest ona prostopadła do toru i zwrócona w stronę środka krzywizny .W ruchu po okręgu siła dośrodkowa leży wzdłuż promienia okręgu i jest zwrócona do
 • Definicja Siła jako wektor Znaczenie ciało działa kilka sił, to zachowuje się ono tak, jakby działała na nie jedna siła, która jest sumą tych wszystkich sił. Tytułujemy ją siłą wypadkową. Dodawanie sił dzieje się
 • Definicja Siła tarcia Znaczenie siły tarcia zależy od rodzaju stykających się powierzchni (od stopnia ich gładkości) i od siły nacisku, jaką wywiera jedno ciało na drugie. Siła tarcia nie zależy od wielkości
 • Definicja Stabilność jąder atomowych Znaczenie sił jądrowych, które słabną przy większych odległościach pomiędzy protonami znajdującymi się na przeciwnych brzegach jądra. Spory wpływ na stabilność jąder wywierają neutrony
 • Definicja Sublimacja i resublimacja Znaczenie to mechanizm odwrotny do sublimacji opierający na bezpośredniej zmianie stanu gazowego w stały
 • Definicja Synteza termojądrowa Znaczenie Deficyt masy, jaki wynika z różnicy pomiędzy sumaryczną masą składników reakcji syntezy i masą jądra powstałego wskutek ich połączenia, jest źródłem wyzwolonej w takiej reakcji
 • Definicja Siły równoważące się Znaczenie przeciwnym zwrocie, to wypadkowa tych sił wynosi zero. Takie siły tytułujemy siłami równoważącymi się. Gdy na ciało działają siły równoważące się, to zachowuje się ono tak, jakby
 • Definicja Siła elektrodynamiczna Znaczenie elektrodynamiczną. F = B ⋅ I ⋅ l ⋅ sinα, gdzie α jest kątem zawartym między wektorem indukcji i kierunkiem przepływu prądu. Jeżeli α = 0, to sinα = 0 i F = 0.Dla α = 90° sinα = 1
 • Definicja Sila Lorentza Znaczenie magnetycznego. Rozmiar tej siły zależy od wartości indukcji magnetycznej pola magnetycznego B, ładunku elektrycznego cząstki q, i prędkości z jaką cząstka wpada do pola v, wg
 • Definicja Siły i przyspieszenie w ruchu na równi pochyłej Znaczenie powierzchni równi –FS i siłę prostopadłą do powierzchni równi –FN Siła FS skutkuje ruch ciała wzdłuż równi, a siła FN naciska na równię i dlatego ma wpływ na wartość siły tarcia

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Siły I Przyspieszenie W Ruchu Na Równi Pochyłej, Sila Lorentza, Siła Elektrodynamiczna, Siły Równoważące Się, Synteza Termojądrowa, Sublimacja I Resublimacja znaczenie.

Co to jest Siły I Przyspieszenie W Ruchu Na Równi Pochyłej, Sila słownik.