Słownik fizyka na S

Definicje i znaczenie z fizyki
 • Definicja Termodynamicznej Równowagi Stan Co to jest termodynamicznej to stan, gdzie nie zachodzi zamiana energii pomiędzy układem a otoczeniem. Dwa układy, które nie są od siebie cieplnie odizolowane, znajdują się w stanie
 • Definicja Wszechświata Struktura Definicja mld galaktyk, które można uważać za jego fundamentalne przedmioty. Każda galaktyka złożona jest średnio z ok. 100 mld gwiazd i gazu i pyłu. Galaktyki mają różne kształty. Są
 • Definicja Cieplne Silniki Co znaczy poddawany jest różnym przemianom, których celem jest przekształcenie energii cieplnej pochodzącej ze źródła ciepła w pracę mechaniczną.Tylko część pobranego ciepła może zostać
 • Definicja Elektrodynamiczna Siła Słownik z prądem umieszczony w polu magnetycznym tytułujemy siłą elektrodynamiczną. F = B ⋅ I ⋅ l ⋅ sinα, gdzie α jest kątem zawartym między wektorem indukcji i kierunkiem przepływu
 • Definicja Skraplanie Znaczenie Skraplanie to mechanizm odwrotny do wrzenia i parowania. Bazuje na zmianie stanu gazowego w stan ciekły. W trakcie skraplania ciecz musi oddawać ciepło do otoczenia
 • Definicja Się Równoważące Siły Czym jest działają dwie siły o takiej samej wartości, takim samym kierunku, ale o przeciwnym zwrocie, to wypadkowa tych sił wynosi zero. Takie siły tytułujemy siłami równoważącymi się. Gdy
 • Definicja Atomowych Jąder Stabilność Co oznacza stabilne niż jądra małe. To jest skutek krótkozasięgowego charakteru sił jądrowych, które słabną przy większych odległościach pomiędzy protonami znajdującymi się na przeciwnych
 • Definicja Silnika Sprawność Krzyżówka wyznacznikiem charakteryzującym dany silnik. Wyraża się ona wzorem: gdzie W – robota wykonana poprzez gaz roboczy, Q1 – ciepło pobrane ze źródła. Oznaczając poprzez Q2 ciepło
 • Definicja Promieniotwórczego Rozpadu Szybkość Najlepszy się w różnym czasie. Dla każdej substancji promieniotwórczej ustala się czas, po którym połowa jąder zawartych w substancji promieniotwórczej ulega rozpadowi. To jest czas
 • Definicja Lorentza Sila Przykłady która działa na naładowaną cząstkę wpadającą z pewną prędkością do pola magnetycznego. Rozmiar tej siły zależy od wartości indukcji magnetycznej pola magnetycznego B, ładunku
 • Definicja Stan równowagi termodynamicznej i zerowa zasada termodynamiki Encyklopedia Jeśli dwa układy znajdują się w stanie równowagi termodynamicznej (cieplnej) z trzecim układem, to znajdują się również w stanie równowagi ze sobą
 • Definicja Termojądrowa Synteza Jak działa na połączeniu dwóch mniejszych jąder w jedno jądro o średniej masie. Deficyt masy, jaki wynika z różnicy pomiędzy sumaryczną masą składników reakcji syntezy i masą jądra
 • Definicja Magnetycznej Indukcji Strumień Czy, jest magnetycznej przechodzącym poprzez płaską powierzchnię o polu S znajdującą się w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B tytułujemy rozmiar określoną wzorem: gdzie: B – wektor
 • Definicja Soczewki Pojęcie światła figura ograniczona z dwóch stron powierzchniami kulistymi o promieniach krzywizn r1 i r2. Soczewki występują w kilku postaciach: dwuwypukłe, płasko-wypukłe, wklęsło
 • Definicja Dośrodkowa Siła Wyjaśnienie powodem przyspieszenia dośrodkowego. Skutkuje ona zakrzywienie toru nie zmieniając szybkości ciała. Jest ona prostopadła do toru i zwrócona w stronę środka krzywizny .W ruchu po
 • Definicja Tarcia Siła Opis występuje pomiędzy stykającymi się powierzchniami dwóch ciał. Wartość siły tarcia zależy od rodzaju stykających się powierzchni (od stopnia ich gładkości) i od siły nacisku, jaką
 • Definicja Siły i przyspieszenie w ruchu na równi pochyłej Informacje na równi pochyłej rozkłada się na dwie siły: siłę równoległą do powierzchni równi –FS i siłę prostopadłą do powierzchni równi –FN Siła FS skutkuje ruch ciała wzdłuż równi, a siła
 • Definicja Wektor Jako Siła Co to jest wielkościami wektorowymi. Każda siła ma więc wartość, kierunek i zwrot. Jeżeli na ciało działa kilka sił, to zachowuje się ono tak, jakby działała na nie jedna siła, która jest
 • Definicja Resublimacja I Sublimacja Definicja zmiana stanu stałego w gazowy z pominięciem stanu ciekłego. Resublimacja to mechanizm odwrotny do sublimacji opierający na bezpośredniej zmianie stanu gazowego w stały

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja ENCYKLOPEDIA Sublimacja I Resublimacja, Siła Jako Wektor, Siły I Przyspieszenie W Ruchu Na Równi Pochyłej, Siła Tarcia, Siła Dośrodkowa, Soczewki, Strumień Indukcji znaczenie.

Co to jest Encyklopedia Sublimacja I Resublimacja, Siła Jako Wektor, Siły I słownik.