Słownik fizyka na S

Definicje i znaczenie z fizyki
 • Definicja Dośrodkowa Siła Co znaczy powodem przyspieszenia dośrodkowego. Skutkuje ona zakrzywienie toru nie zmieniając szybkości ciała. Jest ona prostopadła do toru i zwrócona w stronę środka krzywizny .W ruchu po
 • Definicja Stan równowagi termodynamicznej i zerowa zasada termodynamiki Krzyżówka Jeśli dwa układy znajdują się w stanie równowagi termodynamicznej (cieplnej) z trzecim układem, to znajdują się również w stanie równowagi ze sobą
 • Definicja Magnetycznej Indukcji Strumień Co to jest magnetycznej przechodzącym poprzez płaską powierzchnię o polu S znajdującą się w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B tytułujemy rozmiar określoną wzorem: gdzie: B – wektor
 • Definicja Resublimacja I Sublimacja Słownik zmiana stanu stałego w gazowy z pominięciem stanu ciekłego. Resublimacja to mechanizm odwrotny do sublimacji opierający na bezpośredniej zmianie stanu gazowego w stały
 • Definicja Siły i przyspieszenie w ruchu na równi pochyłej Czym jest na równi pochyłej rozkłada się na dwie siły: siłę równoległą do powierzchni równi –FS i siłę prostopadłą do powierzchni równi –FN Siła FS skutkuje ruch ciała wzdłuż równi, a siła
 • Definicja Skraplanie Co oznacza Skraplanie to mechanizm odwrotny do wrzenia i parowania. Bazuje na zmianie stanu gazowego w stan ciekły. W trakcie skraplania ciecz musi oddawać ciepło do otoczenia
 • Definicja Wszechświata Struktura Tłumaczenie mld galaktyk, które można uważać za jego fundamentalne przedmioty. Każda galaktyka złożona jest średnio z ok. 100 mld gwiazd i gazu i pyłu. Galaktyki mają różne kształty. Są
 • Definicja Lorentza Sila Przykłady która działa na naładowaną cząstkę wpadającą z pewną prędkością do pola magnetycznego. Rozmiar tej siły zależy od wartości indukcji magnetycznej pola magnetycznego B, ładunku
 • Definicja Termojądrowa Synteza Definicja na połączeniu dwóch mniejszych jąder w jedno jądro o średniej masie. Deficyt masy, jaki wynika z różnicy pomiędzy sumaryczną masą składników reakcji syntezy i masą jądra
 • Definicja Promieniotwórczego Rozpadu Szybkość Encyklopedia się w różnym czasie. Dla każdej substancji promieniotwórczej ustala się czas, po którym połowa jąder zawartych w substancji promieniotwórczej ulega rozpadowi. To jest czas
 • Definicja Silnika Sprawność Jak działa wyznacznikiem charakteryzującym dany silnik. Wyraża się ona wzorem: gdzie W – robota wykonana poprzez gaz roboczy, Q1 – ciepło pobrane ze źródła. Oznaczając poprzez Q2 ciepło
 • Definicja Tarcia Siła Czy jest występuje pomiędzy stykającymi się powierzchniami dwóch ciał. Wartość siły tarcia zależy od rodzaju stykających się powierzchni (od stopnia ich gładkości) i od siły nacisku, jaką
 • Definicja Elektrodynamiczna Siła Pojęcie z prądem umieszczony w polu magnetycznym tytułujemy siłą elektrodynamiczną. F = B ⋅ I ⋅ l ⋅ sinα, gdzie α jest kątem zawartym między wektorem indukcji i kierunkiem przepływu
 • Definicja Wektor Jako Siła Wyjaśnienie wielkościami wektorowymi. Każda siła ma więc wartość, kierunek i zwrot. Jeżeli na ciało działa kilka sił, to zachowuje się ono tak, jakby działała na nie jedna siła, która jest
 • Definicja Cieplne Silniki Opis poddawany jest różnym przemianom, których celem jest przekształcenie energii cieplnej pochodzącej ze źródła ciepła w pracę mechaniczną.Tylko część pobranego ciepła może zostać
 • Definicja Atomowych Jąder Stabilność Informacje stabilne niż jądra małe. To jest skutek krótkozasięgowego charakteru sił jądrowych, które słabną przy większych odległościach pomiędzy protonami znajdującymi się na przeciwnych
 • Definicja Termodynamicznej Równowagi Stan Znaczenie termodynamicznej to stan, gdzie nie zachodzi zamiana energii pomiędzy układem a otoczeniem. Dwa układy, które nie są od siebie cieplnie odizolowane, znajdują się w stanie
 • Definicja Soczewki Co znaczy światła figura ograniczona z dwóch stron powierzchniami kulistymi o promieniach krzywizn r1 i r2. Soczewki występują w kilku postaciach: dwuwypukłe, płasko-wypukłe, wklęsło
 • Definicja Się Równoważące Siły Krzyżówka działają dwie siły o takiej samej wartości, takim samym kierunku, ale o przeciwnym zwrocie, to wypadkowa tych sił wynosi zero. Takie siły tytułujemy siłami równoważącymi się. Gdy

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Siły równoważące się co znaczy Soczewki krzyżówka Stan równowagi termodynamicznej co to jest Stabilność jąder atomowych słownik Silniki cieplne czym jest Siła. znaczenie.

Co to jest Siła dośrodkowa co znaczy Stan równowagi termodynamicznej i zerowa słownik.