Czy przydatne?

Słownik Silnika Sprawność

Co oznacza SPRAWNOŚĆ SILNIKA: Sprawność silnika η jest wyznacznikiem charakteryzującym dany silnik. Wyraża się ona wzorem: gdzie W – robota wykonana poprzez gaz roboczy, Q1 – ciepło pobrane ze źródła. Oznaczając poprzez Q2 ciepło oddane poprzez gaz do chłodnicy i korzystając z zasady zachowania energii możemy napisać: W = Q1 − Q2. Zatem: W tym wzorze Q2 znaczy bezwzględną wartość ciepła oddanego do chłodnicy. Dla silnika pracującego w cyklu Carnota można wykazać, Iż: gdzie T1 i T2 to adekwatnie temp. źródła ciepła i temp. chłodnicy

Wyjaśnienie Skraplanie:
Co to jest Skraplanie to mechanizm odwrotny do wrzenia i parowania. Bazuje na zmianie stanu gazowego w stan ciekły. W trakcie skraplania ciecz musi oddawać ciepło do otoczenia sprawność silnika co znaczy.
Wyjaśnienie Stabilność Jąder Atomowych:
Co to jest są mniej stabilne niż jądra małe. To jest skutek krótkozasięgowego charakteru sił jądrowych, które słabną przy większych odległościach pomiędzy protonami znajdującymi się na przeciwnych brzegach sprawność silnika krzyżówka.
Wyjaśnienie Siła Tarcia:
Co to jest która występuje pomiędzy stykającymi się powierzchniami dwóch ciał. Wartość siły tarcia zależy od rodzaju stykających się powierzchni (od stopnia ich gładkości) i od siły nacisku, jaką wywiera sprawność silnika co to jest.
Wyjaśnienie Synteza Termojądrowa:
Co to jest termojądrowa bazuje na połączeniu dwóch mniejszych jąder w jedno jądro o średniej masie. Deficyt masy, jaki wynika z różnicy pomiędzy sumaryczną masą składników reakcji syntezy i masą jądra sprawność silnika słownik.
Wyjaśnienie Szybkość Rozpadu Promieniotwórczego:
Co to jest rozpadają się w różnym czasie. Dla każdej substancji promieniotwórczej ustala się czas, po którym połowa jąder zawartych w substancji promieniotwórczej ulega rozpadowi. To jest czas połowicznego sprawność silnika czym jest.

Czym jest Sprawność silnika znaczenie w Słownik fizyka S .

  • Dodano:
  • Autor: