Czy przydatne?

Słownik Silnika Sprawność

Co oznacza SPRAWNOŚĆ SILNIKA: Sprawność silnika η jest wyznacznikiem charakteryzującym dany silnik. Wyraża się ona wzorem: gdzie W – robota wykonana poprzez gaz roboczy, Q1 – ciepło pobrane ze źródła. Oznaczając poprzez Q2 ciepło oddane poprzez gaz do chłodnicy i korzystając z zasady zachowania energii możemy napisać: W = Q1 − Q2. Zatem: W tym wzorze Q2 znaczy bezwzględną wartość ciepła oddanego do chłodnicy. Dla silnika pracującego w cyklu Carnota można wykazać, Iż: gdzie T1 i T2 to adekwatnie temp. źródła ciepła i temp. chłodnicy

Czym jest Sprawność silnika znaczenie w Słownik fizyka S .


Wyjaśnienie Siły równoważące się
Co to jest Jeżeli na jedno ciało działają dwie siły o takiej samej wartości, takim samym kierunku, ale o przeciwnym zwrocie, to wypadkowa tych sił wynosi zero. Takie siły.
Wyjaśnienie Synteza termojądrowa
Co to jest Synteza termojądrowa bazuje na połączeniu dwóch mniejszych jąder w jedno jądro o średniej masie. Deficyt masy, jaki wynika z różnicy pomiędzy sumaryczną masą.
Wyjaśnienie Sila Lorentza
Co to jest Siła Lorentza to jest siła, która działa na naładowaną cząstkę wpadającą z pewną prędkością do pola magnetycznego. Rozmiar tej siły zależy od wartości indukcji.
Wyjaśnienie Siła elektrodynamiczna
Co to jest Siłę działającą na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym tytułujemy siłą elektrodynamiczną. F = B ⋅ I ⋅ l ⋅ sinα, gdzie α jest kątem zawartym.
Wyjaśnienie Skraplanie
Co to jest Skraplanie to mechanizm odwrotny do wrzenia i parowania. Bazuje na zmianie stanu gazowego w stan ciekły. W trakcie skraplania ciecz musi oddawać ciepło do.