Czy przydatne?

Słownik Ciężar A Masa

Co oznacza MASA A CIĘŻAR: Masa ciała jest miarą ilości substancji (zależy od liczby drobin, z których zbudowane jest ciało). Ciężar to siła, jaką dana masa jest grawitacyjnie przyciągana poprzez Ziemię. Siła przyciągania ziemskiego,jak każda siła nadaje ciału o masie m przyspieszenie, które w tym przypadku tytułujemy przyspieszeniem ziemskim i dla odróżnienia oznaczamy je literą g (a = g). Odpowiednio z II zasadą dynamiki pomiędzy ciężarem i masą istnieje związek: Fg = m ⋅ g. Na Ziemi g = 9,81 m/s2. Na innych planetach przyspieszenie grawitacyjne ma inną wartość, dlatego ciężar ciała w odróżnieniu do jego masy zależy od tego, na jakiej planecie znajduje się ciało. Na Księżycu przyspieszenie grawitacyjne wynosi tylko 1,6 m/s2

Czym jest Masa a ciężar znaczenie w Słownik fizyka M .

Wyjaśnienie Mol:
Co to jest substancji posiadająca liczbę Avogadra drobin, a więc tyle, ile jest atomów w 12 gramach węgla 12C. Jeżeli N znaczy całkowitą liczbę drobin w gazie, to liczbę moli tego gazu obliczamy ze wzoru masa a ciężar.
Wyjaśnienie Magnetyczne Skutki Przepływu Prądu Elektrycznego:
Co to jest długiego prostoliniowego przewodnika z prądem powstaje pole magnetyczne o indukcji B. Wartość wektora indukcji w każdym punkcie pola zależy od odległości r tego punktu od przewodnika i od natężenia masa a ciężar.
Wyjaśnienie Moc:
Co to jest wielkością skalarną wyrażającą pracę wykonaną w jednostce czasu. Definicję mocy wyraża wzór: Fundamentalną jednostką mocy w układzie SI jest wat [W]. Jednostką mocy spoza układu SI jest koń masa a ciężar.
Wyjaśnienie Moc Skuteczna Prądu Przemiennego:
Co to jest Moc efektywną wyraża się wzorem masa a ciężar.
Wyjaśnienie Moc Prądu Elektrycznego:
Co to jest Moc prądu elektrycznego o natężeniu I płynącego poprzez obiekt obwodu, na którego końcach różnica potencjałów jest równa U, ustalona jest wzorem masa a ciężar.