Czy przydatne?

Słownik Definicje podstawowych wielkości opisujących przepływ prądu stałego

Co oznacza DEFINICJE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI OPISUJĄCYCH PRZEPŁYW PRĄDU STAŁEGO: Natężenie prądu I [A], wyraża prędkość przepływu ładunku poprzez przekrój poprzeczny przewodnika.Natężenie mierzymy dzięki amperomierza, który włączamy do obwodu szeregowo. Jego opór powinien być min.. Natężenie prądu to relacja ładunku ΔQ przepływającego poprzez przekrój poprzeczny przewodnika do czasu Δt, w jakim ten ładunek przepłynął:Jednostką natężenia jest amper. Napięcie U [V]Napięcie pomiędzy dwoma punktami obwodu mierzy woltomierz włączony pomiędzy te punkty(równolegle). Opór woltomierza powinien być jak największy. Napięcie pomiędzy dwoma punktami obwodu jest równe pracy potrzebnej do przeniesienia jednostkowego ładunku pomiędzy tymi punktami:Jednostką napięcia jest wolt. Napięcie można wyrazić jako różnicę potencjałów pomiędzy dwoma punktami obwodu:U = V2 − V1. Siła elektromotoryczna SEM [V] To jest różnica potencjałów pomiędzy biegunami źródła, poprzez które nie płynie prąd. Ta różnica potencjałów jest produkowana w źródle napięcia. Opór elektryczny R [Ω]Swobodne elektrony w przewodniku biorące udział w przewodzeniu prądu napotykają na przeszkodę, którą stanowią drgające jony sieci krystalicznej. Im wyższa temp., tym amplituda tych drgań jest większa i opór, jaki jony sieci stawiają elektronom, jest większy. Opór elektryczny charakteryzuje przewodnik pod względem jego umiejętności do przewodzenia prądu i zależy od rodzaju materiału przewodnika, od jego długości l i od pola przekroju poprzecznego S:gdzie ρ , to opór przewodnika o jednostkowej długości i jednostkowym polu przekroju poprzecznego, który jest różny dla różnych materiałów (miedź, aluminium, srebro, i tak dalej) i dlatego nazywa się oporem właściwym.Jednostką oporu jest om

Czym jest Definicje podstawowych znaczenie w Słownik fizyka D .