Czy przydatne?

Słownik Energia kinetyczna ruchu postępowego

Co oznacza ENERGIA KINETYCZNA RUCHU POSTĘPOWEGO: Energia kinetyczna ruchu postępowego poruszającego się ciała o masie m jest równa pracy, jaką trzeba wykonać, by rozpędzić to ciało od prędkości zerowej do prędkości v, posiadanej poprzez to ciało. To jest rozmiar wprost proporcjonalna do masy i do kwadratu prędkości ciała. Wyraża się ją wzorem

Czym jest Energia kinetyczna ruchu znaczenie w Słownik fizyka E .

Wyjaśnienie Energia Potencjalna Sprężystości:
Co to jest sprężystości wynika ze stopnia odkształcenia ciała sprężystego. Ciało ściśnięte albo rozciągnięte sprężyście posiada energię potencjalną równą pracy, jaką musiała wykonać siła ściskając je albo energia kinetyczna ruchu postępowego.
Wyjaśnienie Energia Wewnętrzna U [J]:
Co to jest to suma wszystkich rodzajów energii, jakie posiadają wszystkie molekuły gazu łącznie. Z ruchem molekuł związana jest energia kinetyczna, a z ich oddziaływaniami na odległość związana jest energia energia kinetyczna ruchu postępowego.
Wyjaśnienie Energia Pola Elektrycznego:
Co to jest Energia pola elektrycznego pomiędzy okładkami kondensatora wyraża się wzorem energia kinetyczna ruchu postępowego.
Wyjaśnienie Efekty Relatywistyczne:
Co to jest Założenia szczególnej teorii względności prowadzą do zjawiska kontrakcji długości, dylatacji czasu i nierównoczesności zdarzeń w jednym układzie, które zaszły jednocześnie w innym układzie energia kinetyczna ruchu postępowego.
Wyjaśnienie Energia Potencjalna W Centralnym Polu Elektrycznym:
Co to jest w polu centralnym wynika z oddziaływań pomiędzy ładunkami punktowymi. Zakładamy, Iż gdy ładunki Q i q są w nieskończenie dużej odległości od siebie, to prawie w ogóle ze sobą nie oddziałują i energia kinetyczna ruchu postępowego.