Czy przydatne?

Słownik Oddziaływania między drobinami substancji w różnych stanach skupienia

Co oznacza ODDZIAŁYWANIA MIĘDZY DROBINAMI SUBSTANCJI W RÓŻNYCH STANACH SKUPIENIA: Właściwości fizyczne każdej substancji zależą od jej budowy wewnętrznej. Siły oddziaływań pomiędzy drobinami substancji są największe, gdy jest ona w stanie stałym, mniejsze gdy jest w stanie ciekłym i najmniejsze, gdy jest w stanie gazowym. Z tego powodu drobiny w stanie stałym mają najmniej swobody, mogą drgać tylko wokół określonych położeń równowagi i trudno jest zmienić kształt ciał stałych. W konsekwencji sporych oddziaływań drobiny ciał stałych są tak blisko siebie, Iż już bliżej być nie mogą i dlatego ciała stałe są nieściśliwe. Taka sama jest powód, dla której nieściśliwe są ciecze. Jednak drobiny cieczy mogą zamieniać własne sąsiedztwo, przemieszczając się w inne miejsca. Dlatego właśnie ciecze nie mają ustalonego kształtu i przyjmują kształt naczynia, gdzie się znajdują. W gazach oddziaływania są tak małe, Iż ich drobiny mają najwięcej swobody i wypełniają całą dostępną przestrzeń. Drobiny gazów poruszają się chaotycznie i z sporymi prędkościami zderzają się ze sobą i ze ścianami naczynia. Gdyż odległości pomiędzy drobinami gazu są spore, to przez ściskanie gazu można je zmniejszyć. To jest powód ściśliwości gazów. Odległości pomiędzy drobinami decydują o gęstości substancji, dlatego największą gęstość ma dana substancja w stanie stałym, mniejszą w stanie ciekłym i najmniejszą w stanie gazowym. Wyjątkiem jest woda, która ma większą gęstość w stanie ciekłym niż w stanie stałym. Gęstość to masa jednostki objętości danej substancji. Oznaczamy ją literą d i definiujemy jako relacja masy ciała do jego objętości: Każda substancja ma inną gęstość

Wyjaśnienie Obrazy W Soczewkach:
Co to jest jakie powstają po przejściu światła poprzez soczewki, wykorzystujemy bieg trzech charakterystycznych promieni: jeżeli promień biegnie równolegle do osi optycznej, to po przejściu poprzez soczewkę oddziaływania między drobinami substancji w różnych stanach skupienia co znaczy.
Wyjaśnienie Opór Ośrodka:
Co to jest się w wodzie, w powietrzu albo w innym ośrodku płynnym „odczuwa” działanie siły wywieranej na nie poprzez ośrodek i hamującej jego ruch. To jest siła oporu ośrodka. Siła ta rośnie, gdy rośnie oddziaływania między drobinami substancji w różnych stanach skupienia krzyżówka.
Wyjaśnienie Obrazy W Zwierciadłach Sferycznych:
Co to jest powierzchnie, które odbijają światło. Zwierciadła sferyczne dzielimy na wklęsłe i wypukłe. Środek zwierciadła S i środek jego krzywizny O (środek powierzchni kulistej, której częścią jest zwierciadło oddziaływania między drobinami substancji w różnych stanach skupienia co to jest.
Wyjaśnienie Opis Cząstek Materii Za Pomocą Funkcji Falowej:
Co to jest kwantowe mają taką naturę, Iż nie można precyzyjnie podać ich położenia, to określamy jedynie prawdopodobieństwo obecności cząstki w danym punkcie przestrzeni. Wykorzystuje się do tego celu funkcję oddziaływania między drobinami substancji w różnych stanach skupienia słownik.
Wyjaśnienie Odkształcanie Sprężyste:
Co to jest odkształcenie ciał stałych tytułujemy odkształceniem sprężystym, dla którego słuszne jest prawo Hooke’a: gdzie Δl=l−l0 jest wydłużeniem wywołanym siłą F. Współczynnik sprężystości k zależy od pola oddziaływania między drobinami substancji w różnych stanach skupienia czym jest.

Czym jest Oddziaływania między znaczenie w Słownik fizyka O .

  • Dodano:
  • Autor: