Czy przydatne?

Słownik Termojądrowa Synteza

Co oznacza SYNTEZA TERMOJĄDROWA: Synteza termojądrowa bazuje na połączeniu dwóch mniejszych jąder w jedno jądro o średniej masie. Deficyt masy, jaki wynika z różnicy pomiędzy sumaryczną masą składników reakcji syntezy i masą jądra powstałego wskutek ich połączenia, jest źródłem wyzwolonej w takiej reakcji olbrzymiej energii (E = mc2). Reakcje syntezy termojądrowej zachodzą w Słońcu, gdzie jądra helu powstają z dwóch jąder wodoru (deuteru): Reakcja syntezy zajdzie wtedy, gdy dwa jądra zbliżą się do siebie na odległość działania sił jądrowych, dzięki którym połączą się w jedno cięższe jądro o większej energii wiązania przypadającej na jeden nukleon. By to się stało, jądra biorące udział w reakcji muszą zwalczyć siły elektrycznego odpychania, które rosną stosunkowo zbliżania się jąder do siebie. Do tego potrzebna im jest bardzo spora energia. Taką energię mają jądra wodoru w Słońcu, gdzie panuje wielka temp. i wysokie ciśnienie. Słońce pośrodku każdej sekundy zamienia 4 miliardy ton swojej masy w energię wyzwalaną w trakcie reakcji syntezy helu z jąder wodoru. W Słońcu i innych gwiazdach reakcje syntezy termojądrowej zachodzą spontanicznie. By na Ziemi konstruktywnie zastosować energię, jaka wyzwala się w reakcjach syntezy termojądrowej, należy nauczyć się przeprowadzać je w sposób kontrolowany. W trakcie reakcji syntezy termojądrowej nie powstaje szkodliwe promieniowanie jądrowe, dlatego ten sposób otrzymywania energii jest bezpieczniejszy dla naszego środowiska niż rozszczepienie jąder uranu używane w istniejących na świecie elektrowniach jądrowych

Czym jest Synteza termojądrowa znaczenie w Słownik fizyka S .

Wyjaśnienie Siła Tarcia:
Co to jest która występuje pomiędzy stykającymi się powierzchniami dwóch ciał. Wartość siły tarcia zależy od rodzaju stykających się powierzchni (od stopnia ich gładkości) i od siły nacisku, jaką wywiera synteza termojądrowa.
Wyjaśnienie Sila Lorentza:
Co to jest jest siła, która działa na naładowaną cząstkę wpadającą z pewną prędkością do pola magnetycznego. Rozmiar tej siły zależy od wartości indukcji magnetycznej pola magnetycznego B, ładunku elektrycznego synteza termojądrowa.
Wyjaśnienie Stan Równowagi Termodynamicznej:
Co to jest termodynamicznej to stan, gdzie nie zachodzi zamiana energii pomiędzy układem a otoczeniem. Dwa układy, które nie są od siebie cieplnie odizolowane, znajdują się w stanie równowagi termodynamicznej synteza termojądrowa.
Wyjaśnienie Strumień Indukcji Magnetycznej:
Co to jest indukcji magnetycznej przechodzącym poprzez płaską powierzchnię o polu S znajdującą się w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B tytułujemy rozmiar określoną wzorem: gdzie: B – wektor indukcji synteza termojądrowa.
Wyjaśnienie Stan Równowagi Termodynamicznej I Zerowa Zasada Termodynamiki:
Co to jest Jeśli dwa układy znajdują się w stanie równowagi termodynamicznej (cieplnej) z trzecim układem, to znajdują się również w stanie równowagi ze sobą synteza termojądrowa.