Czy przydatne?

Słownik Termojądrowa Synteza

Co oznacza SYNTEZA TERMOJĄDROWA: Synteza termojądrowa bazuje na połączeniu dwóch mniejszych jąder w jedno jądro o średniej masie. Deficyt masy, jaki wynika z różnicy pomiędzy sumaryczną masą składników reakcji syntezy i masą jądra powstałego wskutek ich połączenia, jest źródłem wyzwolonej w takiej reakcji olbrzymiej energii (E = mc2). Reakcje syntezy termojądrowej zachodzą w Słońcu, gdzie jądra helu powstają z dwóch jąder wodoru (deuteru): Reakcja syntezy zajdzie wtedy, gdy dwa jądra zbliżą się do siebie na odległość działania sił jądrowych, dzięki którym połączą się w jedno cięższe jądro o większej energii wiązania przypadającej na jeden nukleon. By to się stało, jądra biorące udział w reakcji muszą zwalczyć siły elektrycznego odpychania, które rosną stosunkowo zbliżania się jąder do siebie. Do tego potrzebna im jest bardzo spora energia. Taką energię mają jądra wodoru w Słońcu, gdzie panuje wielka temp. i wysokie ciśnienie. Słońce pośrodku każdej sekundy zamienia 4 miliardy ton swojej masy w energię wyzwalaną w trakcie reakcji syntezy helu z jąder wodoru. W Słońcu i innych gwiazdach reakcje syntezy termojądrowej zachodzą spontanicznie. By na Ziemi konstruktywnie zastosować energię, jaka wyzwala się w reakcjach syntezy termojądrowej, należy nauczyć się przeprowadzać je w sposób kontrolowany. W trakcie reakcji syntezy termojądrowej nie powstaje szkodliwe promieniowanie jądrowe, dlatego ten sposób otrzymywania energii jest bezpieczniejszy dla naszego środowiska niż rozszczepienie jąder uranu używane w istniejących na świecie elektrowniach jądrowych

Czym jest Synteza termojądrowa znaczenie w Słownik fizyka S .

Wyjaśnienie Siła Tarcia:
Co to jest która występuje pomiędzy stykającymi się powierzchniami dwóch ciał. Wartość siły tarcia zależy od rodzaju stykających się powierzchni (od stopnia ich gładkości) i od siły nacisku, jaką wywiera synteza termojądrowa.
Wyjaśnienie Siła Dośrodkowa:
Co to jest jest powodem przyspieszenia dośrodkowego. Skutkuje ona zakrzywienie toru nie zmieniając szybkości ciała. Jest ona prostopadła do toru i zwrócona w stronę środka krzywizny .W ruchu po okręgu siła synteza termojądrowa.
Wyjaśnienie Strumień Indukcji Magnetycznej:
Co to jest indukcji magnetycznej przechodzącym poprzez płaską powierzchnię o polu S znajdującą się w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B tytułujemy rozmiar określoną wzorem: gdzie: B – wektor indukcji synteza termojądrowa.
Wyjaśnienie Stabilność Jąder Atomowych:
Co to jest są mniej stabilne niż jądra małe. To jest skutek krótkozasięgowego charakteru sił jądrowych, które słabną przy większych odległościach pomiędzy protonami znajdującymi się na przeciwnych brzegach synteza termojądrowa.
Wyjaśnienie Stan Równowagi Termodynamicznej I Zerowa Zasada Termodynamiki:
Co to jest Jeśli dwa układy znajdują się w stanie równowagi termodynamicznej (cieplnej) z trzecim układem, to znajdują się również w stanie równowagi ze sobą synteza termojądrowa.