Słownik fizyka na K

Definicje i znaczenie z fizyki
  • Definicja Kiedy stosujemy prawa fizyki relatywistycznej Co znaczy poruszających się z prędkościami zbliżonymi do prędkości światła prawa klasycznej mechaniki Newtona nie zgadzają się z doświadczeniem. Do opisu takich obiektów należy użytkować
  • Definicja Krzepnięcie Krzyżówka Krzepnięcie to mechanizm odwrotny do topnienia i zachodzi w temp. krzepnięcia, która jest równa temp. topnienia
  • Definicja Kontrakcja Co to jest skróceniu długości ciała w układzie, względem którego ciało to porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości światła. Zdarzenie to dotyczy długości ciała w kierunku ruchu. Jeśli
  • Definicja Kondensatory Słownik konstrukcyjny urządzeń elektrycznych i elektronicznych, wykorzystywany do gromadzenia ładunku elektrycznego i energii elektrycznej. Kondensator płaski złożony jest z dwóch
  • Definicja Kinematyka Czym jest Kinematyka to edukacja o ruchu. Ruch jest naturalnym i powszechnym zjawiskiem występującym w przyrodzie. Opisujemy go dzięki pojęć wprowadzonych w XVII wieku poprzez Galileusza

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Kinematyka co znaczy Kondensatory krzyżówka Kontrakcja co to jest Krzepnięcie słownik Kiedy stosujemy prawa fizyki relatywistycznej czym jest. znaczenie.

Co to jest Kiedy stosujemy prawa fizyki relatywistycznej co znaczy Krzepnięcie słownik.