Słownik fizyka na K

Definicje i znaczenie z fizyki
  • Definicja Kontrakcja Co znaczy skróceniu długości ciała w układzie, względem którego ciało to porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości światła. Zdarzenie to dotyczy długości ciała w kierunku ruchu. Jeśli
  • Definicja Kiedy stosujemy prawa fizyki relatywistycznej Krzyżówka poruszających się z prędkościami zbliżonymi do prędkości światła prawa klasycznej mechaniki Newtona nie zgadzają się z doświadczeniem. Do opisu takich obiektów należy użytkować
  • Definicja Kinematyka Co to jest Kinematyka to edukacja o ruchu. Ruch jest naturalnym i powszechnym zjawiskiem występującym w przyrodzie. Opisujemy go dzięki pojęć wprowadzonych w XVII wieku poprzez Galileusza
  • Definicja Kondensatory Słownik konstrukcyjny urządzeń elektrycznych i elektronicznych, wykorzystywany do gromadzenia ładunku elektrycznego i energii elektrycznej. Kondensator płaski złożony jest z dwóch
  • Definicja Krzepnięcie Czym jest Krzepnięcie to mechanizm odwrotny do topnienia i zachodzi w temp. krzepnięcia, która jest równa temp. topnienia

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Krzepnięcie co znaczy Kondensatory krzyżówka Kinematyka co to jest Kiedy stosujemy prawa fizyki relatywistycznej słownik Kontrakcja czym jest. znaczenie.

Co to jest Kontrakcja co znaczy Kiedy stosujemy prawa fizyki relatywistycznej słownik.