Czy przydatne?

Słownik Promieniotwórczego Rozpadu Szybkość

Co oznacza SZYBKOŚĆ ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO: Różne pierwiastki rozpadają się w różnym czasie. Dla każdej substancji promieniotwórczej ustala się czas, po którym połowa jąder zawartych w substancji promieniotwórczej ulega rozpadowi. To jest czas połowicznego rozpadu. Przykład:Dla radu Ra-226 czas połowicznego rozpadu wynosi 1620 lat. Znaczy to, Iż po takim czasie tylko połowa jąder zawartych w dowolnej ilości radu ulega rozpadowi i przekształca się w izotop ołowiu. Po upływie następnych 1620 lat rozpadnie się połowa z połowy początkowej liczby jąder radu i tak dalej Są izotopy, które tracą połowę swoich jąder promieniotwórczych już po czasie milionowej części sekundy (na przykład rad C) i takie jak uran U-238, dla którego ten czas wynosi 4,5 miliarda lat

Czym jest Szybkość rozpadu znaczenie w Słownik fizyka S .


Wyjaśnienie Siła tarcia
Co to jest Siła tarcia to siła, która występuje pomiędzy stykającymi się powierzchniami dwóch ciał. Wartość siły tarcia zależy od rodzaju stykających się powierzchni (od.
Wyjaśnienie Siła elektrodynamiczna
Co to jest Siłę działającą na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym tytułujemy siłą elektrodynamiczną. F = B ⋅ I ⋅ l ⋅ sinα, gdzie α jest kątem zawartym.
Wyjaśnienie Sprawność silnika
Co to jest Sprawność silnika η jest wyznacznikiem charakteryzującym dany silnik. Wyraża się ona wzorem: gdzie W – robota wykonana poprzez gaz roboczy, Q1 – ciepło pobrane.
Wyjaśnienie Sublimacja i resublimacja
Co to jest Sublimacja to bezpośrednia zmiana stanu stałego w gazowy z pominięciem stanu ciekłego. Resublimacja to mechanizm odwrotny do sublimacji opierający na.
Wyjaśnienie Soczewki
Co to jest Soczewka to przezroczysta dla światła figura ograniczona z dwóch stron powierzchniami kulistymi o promieniach krzywizn r1 i r2. Soczewki występują w kilku.