Słownik fizyka na R

Definicje i znaczenie z fizyki
 • Definicja Rozpad jądra i odpowiadające mu promieniowanie Co znaczy Rodzaj promieniowania jądrowego Rozpad beta – neutron w niestabilnym jądrze rozpada się na proton i elektron. Elektron zostaje wyrzucony poza jądro,a proton pozostaje w jądrze, co
 • Definicja Ruch jednostajnie przyspieszony po okręgu Krzyżówka w ruchu po okręgu rośnie, to rośnie także prędkość kątowa i w okolicy przyspieszenia liniowego występuje wtedy przyspieszenie kątowe, które oznaczamy literą ε. Wyrażamy je jako
 • Definicja Równania opisujące drgania wymuszone Co to jest wymuszone Siła wymuszająca Zależność wychylenia ciała od czasu:x(t)=A⋅sin(ωt+ϕ). Zależność wartości siły od czasu:F(t)=F0⋅sinωt . Amplituda drgań wymuszonych: Gdy sinωt = 1, to F
 • Definicja Atomowego Jądra Rozszczepienie Słownik atomowych to reakcja, wskutek której z jednego ciężkiego jądra w konsekwencji zderzenia z neutronem powstają dwa mniejsze jądra o prawie takiej samej masie, które uzyskują ogromną
 • Definicja Clapeyrona Równanie Czym jest wskaźniki stanu dla n moli gazu doskonałego. To jest równanie stanu gazu, które ma postać: Przykład:Oblicz temperaturę 1 mola tlenu wiedząc, Iż znajduje się on pod ciśnieniem
 • Definicja Prostoliniowy Jednostajny Ruch Co oznacza prostoliniowy kształt toru i na niezmienność wektora prędkości: V=const. Znaczy to, Iż wektor prędkości w okresie takiego ruchu ma stały kierunek, zwrot i wartość. Zatem ruch musi
 • Definicja Ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrycznym Tłumaczenie przykład elektronu) wpadającej do jednorodnego pola elektrycznego z prędkością skierowaną prostopadle do linii tego pola jest taki sam, jak rzut poziomy w jednorodnym polu
 • Definicja Prosty Harmoniczny Ruch Przykłady ruchem drgającym. Ruch ten dzieje się pod wpływem siły zwróconej zawsze w stronę położenia równowagi i posiadającej wartość wprost proporcjonalną do wychylenia z położenia
 • Definicja Przyspieszony Jednostajnie Ruch Definicja przyspieszony to ruch, gdzie wartość, kierunek i zwrot wektora przyspieszenia są stałe: a=const. Stały kierunek i zwrot wektora przyspieszenia jest możliwy tylko w ruchu
 • Definicja Opóźniony Jednostajnie Ruch Encyklopedia opóźnionym prędkość w dowolnej chwili ruchu jest mniejsza niż prędkość początkowa. Zatem wartość Δv= v−v0 < 0. Znaczy to, Iż wektor opóźnienia w każdej chwili ma zwrot przeciwny
 • Definicja Ruch jednostajny po okręgu Jak działa W ruchu jednostajnym po okręgu wektor prędkości wymienia kierunek i zwrot ale jego wartość jest w każdej chwili taka sama i wynosi: gdzie r znaczy promień okręgu, a T moment
 • Definicja Einsteina Równanie Czy jest metal fotonu jest większa od pracy wyjścia, to elektron może dodatkowo uzyskać energię kinetyczną. Bilans energii fotonu oddziałującego z elektronem, kompletnie zgodny z
 • Definicja Rezonans Pojęcie zachodzące wtedy, gdy częstość siły wymuszającej ma wartość: Jeżeli warunek ten jest spełniony, to amplituda drgań wymuszonych przyjmuje max. wartość równą: Gdy nie występuje
 • Definicja Rozszerzający się Wszechświat i prawo Hubble'a Wyjaśnienie się Wszechświata odległości pomiędzy galaktykami rosną. Obserwujemy to jako oddalanie się galaktyk od Drogi Mlecznej. Dowodem na oddalanie się galaktyk jest sukces Dopplera, który
 • Definicja Obrotowy Ruch Opis wszystkie punkty bryły zataczają współśrodkowe okręgi wokół osi obrotu. Oś obrotu to linia, na której leżą punkty bryły pozostające w spoczynku w trakcie obrotu. W ruchu obrotowym
 • Definicja Równanie fali harmonicznej kulistej Informacje gdzie y – to wartość wychylenia z położenia równowagi dla cząsteczki ośrodka, która w momencie t znajduje się w odległości r od źródła
 • Definicja Rozpad promieniotwórczy i promieniowanie jądrowe Znaczenie promieniowanie wysyłane poprzez nietrwałe jądra atomowe w trakcie ich rozpadu. Są nimi raczej jądra ciężkie, dla których Z > 82. Zbyt spora liczba neutronów w tych jądrach
 • Definicja Równanie fali harmonicznej płaskiej: Co znaczy gdzie y – to wartość wychylenia z położenia równowagi dla cząsteczki ośrodka, która w momencie t znajduje się w odległości x od źródła fali

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Równanie fali harmonicznej płaskiej: co znaczy Rozpad promieniotwórczy i promieniowanie jądrowe krzyżówka Równanie fali harmonicznej kulistej co to jest Ruch. znaczenie.

Co to jest Rozpad jądra i odpowiadające mu promieniowanie co znaczy Ruch słownik.