Słownik fizyka na R

Definicje i znaczenie z fizyki
 • Definicja Ruch jednostajnie opóźniony Znaczenie początkowa. Zatem wartość Δv= v−v0 < 0. Znaczy to, Iż wektor opóźnienia w każdej chwili ma zwrot przeciwny do zwrotu wektora prędkości, gdy w czasie gdy wektor przyspieszenia (w
 • Definicja Równanie fali harmonicznej kulistej Znaczenie gdzie y – to wartość wychylenia z położenia równowagi dla cząsteczki ośrodka, która w momencie t znajduje się w odległości r od źródła
 • Definicja Ruch jednostajny po okręgu Znaczenie W ruchu jednostajnym po okręgu wektor prędkości wymienia kierunek i zwrot ale jego wartość jest w każdej chwili taka sama i wynosi: gdzie r znaczy promień okręgu, a T moment
 • Definicja Ruch harmoniczny prosty Znaczenie zawsze w stronę położenia równowagi i posiadającej wartość wprost proporcjonalną do wychylenia z położenia równowagi. Taką siłą może być przykładowo siła sprężystości sprężyny F
 • Definicja Rozpad promieniotwórczy i promieniowanie jądrowe Znaczenie rozpadu. Są nimi raczej jądra ciężkie, dla których Z > 82. Zbyt spora liczba neutronów w tych jądrach skutkuje, Iż rozpadają się one na jądra innego pierwiastka i na cząstkę
 • Definicja Rezonans Znaczenie ten jest spełniony, to amplituda drgań wymuszonych przyjmuje max. wartość równą: Gdy nie występuje tłumienie drgań, wtedy do powyższych wzorów wstawiamy β = 0 i zauważamy,iż gdy
 • Definicja Równanie Einsteina Znaczenie uzyskać energię kinetyczną. Bilans energii fotonu oddziałującego z elektronem, kompletnie zgodny z doświadczeniem, podał Einstein w formie wzoru: Ef = W + EK a więc Za
 • Definicja Równanie fali harmonicznej płaskiej: Znaczenie gdzie y – to wartość wychylenia z położenia równowagi dla cząsteczki ośrodka, która w momencie t znajduje się w odległości x od źródła fali
 • Definicja Rozszczepienie jądra atomowego Znaczenie zderzenia z neutronem powstają dwa mniejsze jądra o prawie takiej samej masie, które uzyskują ogromną prędkość i tym samym wielką energię kinetyczną. W tym procesie emitowane są
 • Definicja Ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrycznym Znaczenie prędkością skierowaną prostopadle do linii tego pola jest taki sam, jak rzut poziomy w jednorodnym polu grawitacyjnym. Pod wpływem siły pola elektrycznego (F=q⋅E) cząstka odchyla
 • Definicja Ruch jednostajnie przyspieszony po okręgu Znaczenie przyspieszenia liniowego występuje wtedy przyspieszenie kątowe, które oznaczamy literą ε. Wyrażamy je jako relacja przyrostu szybkości kątowej do czasu, w jakim ten wzrost
 • Definicja Ruch obrotowy Znaczenie Oś obrotu to linia, na której leżą punkty bryły pozostające w spoczynku w trakcie obrotu. W ruchu obrotowym wszystkie punkty bryły mają taką samą prędkość kątową ω i różne
 • Definicja Równania opisujące drgania wymuszone Znaczenie ωt+ϕ). Zależność wartości siły od czasu:F(t)=F0⋅sinωt . Amplituda drgań wymuszonych: Gdy sinωt = 1, to F(t)=F0. F0 – to max. wartość siły wymuszającej. Zależność przesunięcia
 • Definicja Równanie Clapeyrona Znaczenie które ma postać: Przykład:Oblicz temperaturę 1 mola tlenu wiedząc, Iż znajduje się on pod ciśnieniem atmosferycznym (1013 hPa) i zajmuje objętość 0,0224 m3.Rozwiązanie:Tlen w
 • Definicja Rozpad jądra i odpowiadające mu promieniowanie Znaczenie rozpada się na proton i elektron. Elektron zostaje wyrzucony poza jądro,a proton pozostaje w jądrze, co skutkuje, Iż przekształca się ono w jądro innego pierwiastka o liczbie
 • Definicja Rozszerzający się Wszechświat i prawo Hubble'a Znaczenie jako oddalanie się galaktyk od Drogi Mlecznej. Dowodem na oddalanie się galaktyk jest sukces Dopplera, który astronomowie obserwują odnosząc się do fal elektromagnetycznych
 • Definicja Ruch jednostajnie przyspieszony Znaczenie stałe: a=const. Stały kierunek i zwrot wektora przyspieszenia jest możliwy tylko w ruchu prostoliniowym. Wobec tego ruch jednostajnie przyspieszony musi być ruchem prostoliniowym
 • Definicja Ruch jednostajny prostoliniowy Znaczenie const. Znaczy to, Iż wektor prędkości w okresie takiego ruchu ma stały kierunek, zwrot i wartość. Zatem ruch musi odbywać się po linii prostej bez zmiany zwrotu. Gdyż w takim

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Ruch Jednostajny Prostoliniowy, Ruch Jednostajnie Przyspieszony, Rozszerzający Się Wszechświat I Prawo Hubble'a, Rozpad Jądra I Odpowiadające Mu Promieniowanie znaczenie.

Co to jest Ruch Jednostajny Prostoliniowy, Ruch Jednostajnie słownik.