Słownik fizyka na E

Definicje i znaczenie z fizyki
 • Definicja Energia kinetyczna ruchu postępowego Co znaczy postępowego poruszającego się ciała o masie m jest równa pracy, jaką trzeba wykonać, by rozpędzić to ciało od prędkości zerowej do prędkości v, posiadanej poprzez to ciało. To
 • Definicja Energia wewnętrzna U [J] Krzyżówka wszystkich rodzajów energii, jakie posiadają wszystkie molekuły gazu łącznie. Z ruchem molekuł związana jest energia kinetyczna, a z ich oddziaływaniami na odległość związana jest
 • Definicja Spoczynkowa Energia Co to jest występująca w ramach mechaniki Newtona, jest energią ciała spoczywającego w danym układzie odniesienia i wynika z posiadania poprzez to ciało masy. Rozmiar ta wyraża się wzorem
 • Definicja Energia potencjalna w polu grawitacyjnym Słownik danym punkcie pola ma energię potencjalną, która jest równa pracy, jaką wykonają siły pola, by przenieść ciało z nieskończoności do tego punktu: gdzie M to masa ciała będącego
 • Definicja Energia potencjalna w centralnym polu elektrycznym Czym jest centralnym wynika z oddziaływań pomiędzy ładunkami punktowymi. Zakładamy, Iż gdy ładunki Q i q są w nieskończenie dużej odległości od siebie, to prawie w ogóle ze sobą nie
 • Definicja Elektrycznego Pola Energia Co oznacza Energia pola elektrycznego pomiędzy okładkami kondensatora wyraża się wzorem
 • Definicja Entropia Tłumaczenie która jest tym większa, im stan układu jest bardziej prawdopodobny (bardziej chaotyczny). Natomiast prawdopodobieństwo znalezienia się układu w danym stanie jest tym większe, im
 • Definicja Energia kinetyczna i potencjalna oddziaływań Przykłady Energia kinetyczna i energia potencjalna noszą nazwę energii mechanicznej
 • Definicja Relatywistyczne Efekty Definicja względności prowadzą do zjawiska kontrakcji długości, dylatacji czasu i nierównoczesności zdarzeń w jednym układzie, które zaszły jednocześnie w innym układzie
 • Definicja Gwiazd Ewolucja Encyklopedia kojarzymy zmiany w życiu gwiazd, jakie dokonują się na oczach astronomów. Gwiazdy rodzą się, żyją w stanie stabilnym i umierają dając start nowym generacjom gwiazd
 • Definicja Grawitacyjna Potencjalna Energia Jak działa grawitacyjna związana jest z położeniem masy w polu grawitacyjnym. Wartość energii potencjalnej, jaką posiada ciało o masie m w polu grawitacyjnym ziemskim względem wybranego
 • Definicja Sprężystości Potencjalna Energia Czy jest sprężystości wynika ze stopnia odkształcenia ciała sprężystego. Ciało ściśnięte albo rozciągnięte sprężyście posiada energię potencjalną równą pracy, jaką musiała wykonać siła
 • Definicja Energia całkowita cząstki swobodnej Pojęcie Energia całkowita cząstki swobodnej jest sumą energii spoczynkowej i kinetycznej
 • Definicja Ciał Układu Entropia Wyjaśnienie sumą entropii wszystkich ciał należących do układu: S = S1 + S2 + ... + Sn Zmiana entropii całego układu jest równa sumie zmian entropii poszczególnych ciał należących do układu
 • Definicja Kinetyczna Energia Opis Energia kinetyczna ciała poruszającego się z prędkością v, po wprowadzeniu poprawek wynikających ze szczególnej teoria względności, wyraża się wzorem
 • Definicja Dopplera Efekt Informacje wtedy, gdy źródło fali jest w ruchu względem obserwatora. Bazuje on na tym, Iż w zależności od tego, czy źródło fali zbliża się do obserwatora czy oddala, rejestruje on większą
 • Definicja Energia wiązania nukleonów w jądrze i deficyt masy Znaczenie jądrze jest równa energii,jaką należałoby dostarczyć, by rozłożyć jądro na poszczególne składniki. Okazuje się, Iż suma mas wszystkich nukleonów w jądrze jest większa niż masa

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Energia wiązania nukleonów w jądrze i deficyt masy co znaczy Efekt Dopplera krzyżówka Energia kinetyczna co to jest Entropia układu ciał słownik Energia. znaczenie.

Co to jest Energia kinetyczna ruchu postępowego co znaczy Energia wewnętrzna U słownik.