Słownik fizyka na E

Definicje i znaczenie z fizyki
 • Definicja Efekty relatywistyczne Znaczenie i nierównoczesności zdarzeń w jednym układzie, które zaszły jednocześnie w innym układzie
 • Definicja Energia całkowita cząstki swobodnej Znaczenie Energia całkowita cząstki swobodnej jest sumą energii spoczynkowej i kinetycznej
 • Definicja Energia kinetyczna i potencjalna oddziaływań Znaczenie Energia kinetyczna i energia potencjalna noszą nazwę energii mechanicznej
 • Definicja Ewolucja gwiazd Znaczenie Gwiazdy rodzą się, żyją w stanie stabilnym i umierają dając start nowym generacjom gwiazd
 • Definicja Entropia układu ciał Znaczenie Sn Zmiana entropii całego układu jest równa sumie zmian entropii poszczególnych ciał należących do układu
 • Definicja Energia kinetyczna ruchu postępowego Znaczenie trzeba wykonać, by rozpędzić to ciało od prędkości zerowej do prędkości v, posiadanej poprzez to ciało. To jest rozmiar wprost proporcjonalna do masy i do kwadratu prędkości ciała
 • Definicja Energia pola elektrycznego Znaczenie Energia pola elektrycznego pomiędzy okładkami kondensatora wyraża się wzorem
 • Definicja Energia kinetyczna Znaczenie Energia kinetyczna ciała poruszającego się z prędkością v, po wprowadzeniu poprawek wynikających ze szczególnej teoria względności, wyraża się wzorem
 • Definicja Energia potencjalna w centralnym polu elektrycznym Znaczenie Iż gdy ładunki Q i q są w nieskończenie dużej odległości od siebie, to prawie w ogóle ze sobą nie oddziałują i dlatego w nieskończoności energia potencjalna ładunku q jest równa
 • Definicja Energia potencjalna w polu grawitacyjnym Znaczenie jaką wykonają siły pola, by przenieść ciało z nieskończoności do tego punktu: gdzie M to masa ciała będącego źródłem pola. Im dalej znajduje się ciało od źródła pola, tym jego
 • Definicja Energia potencjalna grawitacyjna Znaczenie energii potencjalnej, jaką posiada ciało o masie m w polu grawitacyjnym ziemskim względem wybranego poziomu odniesienia, jest równa pracy, jaką musiała wykonać siła
 • Definicja Energia spoczynkowa Znaczenie w danym układzie odniesienia i wynika z posiadania poprzez to ciało masy. Rozmiar ta wyraża się wzorem: E0 = mc2
 • Definicja Energia potencjalna sprężystości Znaczenie albo rozciągnięte sprężyście posiada energię potencjalną równą pracy, jaką musiała wykonać siła ściskając je albo rozciągając o wartość x. Energię potencjalną sprężystości wyraża
 • Definicja Energia wewnętrzna U [J] Znaczenie łącznie. Z ruchem molekuł związana jest energia kinetyczna, a z ich oddziaływaniami na odległość związana jest energia potencjalna. Na skutek braku oddziaływań pomiędzy drobinami
 • Definicja Energia wiązania nukleonów w jądrze i deficyt masy Znaczenie jądro na poszczególne składniki. Okazuje się, Iż suma mas wszystkich nukleonów w jądrze jest większa niż masa całego jądra utworzonego z tych nukleonów. Różnicę pomiędzy tymi
 • Definicja Efekt Dopplera Znaczenie tym, Iż w zależności od tego, czy źródło fali zbliża się do obserwatora czy oddala, rejestruje on większą albo mniejszą częstotliwość fal niż mają fale wysyłane ze źródła. Jeśli
 • Definicja Entropia Znaczenie bardziej chaotyczny). Natomiast prawdopodobieństwo znalezienia się układu w danym stanie jest tym większe, im więcej jest możliwych sposobów, na które określony stan może być

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Entropia, Efekt Dopplera, Energia Wiązania Nukleonów W Jądrze I Deficyt Masy, Energia Wewnętrzna U [J], Energia Potencjalna Sprężystości, Energia Spoczynkowa znaczenie.

Co to jest Entropia, Efekt Dopplera, Energia Wiązania Nukleonów W słownik.