Słownik fizyka na E

Definicje i znaczenie z fizyki
 • Definicja Energia całkowita cząstki swobodnej Co to jest Energia całkowita cząstki swobodnej jest sumą energii spoczynkowej i kinetycznej
 • Definicja Entropia Definicja która jest tym większa, im stan układu jest bardziej prawdopodobny (bardziej chaotyczny). Natomiast prawdopodobieństwo znalezienia się układu w danym stanie jest tym większe, im
 • Definicja Grawitacyjna Potencjalna Energia Co znaczy grawitacyjna związana jest z położeniem masy w polu grawitacyjnym. Wartość energii potencjalnej, jaką posiada ciało o masie m w polu grawitacyjnym ziemskim względem wybranego
 • Definicja Energia wiązania nukleonów w jądrze i deficyt masy Słownik jądrze jest równa energii,jaką należałoby dostarczyć, by rozłożyć jądro na poszczególne składniki. Okazuje się, Iż suma mas wszystkich nukleonów w jądrze jest większa niż masa
 • Definicja Gwiazd Ewolucja Znaczenie kojarzymy zmiany w życiu gwiazd, jakie dokonują się na oczach astronomów. Gwiazdy rodzą się, żyją w stanie stabilnym i umierają dając start nowym generacjom gwiazd
 • Definicja Energia potencjalna w polu grawitacyjnym Czym jest danym punkcie pola ma energię potencjalną, która jest równa pracy, jaką wykonają siły pola, by przenieść ciało z nieskończoności do tego punktu: gdzie M to masa ciała będącego
 • Definicja Energia kinetyczna ruchu postępowego Co oznacza postępowego poruszającego się ciała o masie m jest równa pracy, jaką trzeba wykonać, by rozpędzić to ciało od prędkości zerowej do prędkości v, posiadanej poprzez to ciało. To
 • Definicja Spoczynkowa Energia Krzyżówka występująca w ramach mechaniki Newtona, jest energią ciała spoczywającego w danym układzie odniesienia i wynika z posiadania poprzez to ciało masy. Rozmiar ta wyraża się wzorem
 • Definicja Relatywistyczne Efekty Najlepszy względności prowadzą do zjawiska kontrakcji długości, dylatacji czasu i nierównoczesności zdarzeń w jednym układzie, które zaszły jednocześnie w innym układzie
 • Definicja Kinetyczna Energia Przykłady Energia kinetyczna ciała poruszającego się z prędkością v, po wprowadzeniu poprawek wynikających ze szczególnej teoria względności, wyraża się wzorem
 • Definicja Ciał Układu Entropia Encyklopedia sumą entropii wszystkich ciał należących do układu: S = S1 + S2 + ... + Sn Zmiana entropii całego układu jest równa sumie zmian entropii poszczególnych ciał należących do układu
 • Definicja Energia potencjalna w centralnym polu elektrycznym Jak działa centralnym wynika z oddziaływań pomiędzy ładunkami punktowymi. Zakładamy, Iż gdy ładunki Q i q są w nieskończenie dużej odległości od siebie, to prawie w ogóle ze sobą nie
 • Definicja Energia wewnętrzna U [J] Czy, jest wszystkich rodzajów energii, jakie posiadają wszystkie molekuły gazu łącznie. Z ruchem molekuł związana jest energia kinetyczna, a z ich oddziaływaniami na odległość związana jest
 • Definicja Elektrycznego Pola Energia Pojęcie Energia pola elektrycznego pomiędzy okładkami kondensatora wyraża się wzorem
 • Definicja Dopplera Efekt Wyjaśnienie wtedy, gdy źródło fali jest w ruchu względem obserwatora. Bazuje on na tym, Iż w zależności od tego, czy źródło fali zbliża się do obserwatora czy oddala, rejestruje on większą
 • Definicja Energia kinetyczna i potencjalna oddziaływań Opis Energia kinetyczna i energia potencjalna noszą nazwę energii mechanicznej
 • Definicja Sprężystości Potencjalna Energia Informacje sprężystości wynika ze stopnia odkształcenia ciała sprężystego. Ciało ściśnięte albo rozciągnięte sprężyście posiada energię potencjalną równą pracy, jaką musiała wykonać siła

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja ENCYKLOPEDIA Energia Potencjalna Sprężystości, Energia Kinetyczna I Potencjalna Oddziaływań, Efekt Dopplera, Energia Pola Elektrycznego, Energia Wewnętrzna U [J], Energia znaczenie.

Co to jest Krzyżówka Energia Potencjalna Sprężystości, Energia Kinetyczna I słownik.