Czy przydatne?

Słownik Energia potencjalna w centralnym polu elektrycznym

Co oznacza ENERGIA POTENCJALNA W CENTRALNYM POLU ELEKTRYCZNYM: Energia potencjalna w polu centralnym wynika z oddziaływań pomiędzy ładunkami punktowymi. Zakładamy, Iż gdy ładunki Q i q są w nieskończenie dużej odległości od siebie, to prawie w ogóle ze sobą nie oddziałują i dlatego w nieskończoności energia potencjalna ładunku q jest równa zeru. Energia potencjalna w dowolnym punkcie pola jest równa pracy jaka musi być wykonana, by sprowadzić ładunek q z nieskończoności do danego punktu pola. Dla pola centralnego energię potencjalną wyraża wzór: gdzie: Q to wartość ładunku będącego źródłem pola. Dla r→∞, mamy Ep →0. W razie gdy ładunki są różnoimienne, to Ep < 0, gdy ładunki są jednoimienne, to Ep > 0

Czym jest Energia potencjalna w znaczenie w Słownik fizyka E .

Wyjaśnienie Entropia:
Co to jest funkcją stanu, która jest tym większa, im stan układu jest bardziej prawdopodobny (bardziej chaotyczny). Natomiast prawdopodobieństwo znalezienia się układu w danym stanie jest tym większe, im więcej energia potencjalna w centralnym polu elektrycznym.
Wyjaśnienie Energia Potencjalna W Polu Grawitacyjnym:
Co to jest umieszczone w danym punkcie pola ma energię potencjalną, która jest równa pracy, jaką wykonają siły pola, by przenieść ciało z nieskończoności do tego punktu: gdzie M to masa ciała będącego źródłem energia potencjalna w centralnym polu elektrycznym.
Wyjaśnienie Energia Pola Elektrycznego:
Co to jest Energia pola elektrycznego pomiędzy okładkami kondensatora wyraża się wzorem energia potencjalna w centralnym polu elektrycznym.
Wyjaśnienie Ewolucja Gwiazd:
Co to jest Pod nazwą ewolucja gwiazd kojarzymy zmiany w życiu gwiazd, jakie dokonują się na oczach astronomów. Gwiazdy rodzą się, żyją w stanie stabilnym i umierają dając start nowym generacjom gwiazd energia potencjalna w centralnym polu elektrycznym.
Wyjaśnienie Energia Kinetyczna:
Co to jest Energia kinetyczna ciała poruszającego się z prędkością v, po wprowadzeniu poprawek wynikających ze szczególnej teoria względności, wyraża się wzorem energia potencjalna w centralnym polu elektrycznym.