Czy przydatne?

Słownik Energia potencjalna w centralnym polu elektrycznym

Co oznacza ENERGIA POTENCJALNA W CENTRALNYM POLU ELEKTRYCZNYM: Energia potencjalna w polu centralnym wynika z oddziaływań pomiędzy ładunkami punktowymi. Zakładamy, Iż gdy ładunki Q i q są w nieskończenie dużej odległości od siebie, to prawie w ogóle ze sobą nie oddziałują i dlatego w nieskończoności energia potencjalna ładunku q jest równa zeru. Energia potencjalna w dowolnym punkcie pola jest równa pracy jaka musi być wykonana, by sprowadzić ładunek q z nieskończoności do danego punktu pola. Dla pola centralnego energię potencjalną wyraża wzór: gdzie: Q to wartość ładunku będącego źródłem pola. Dla r→∞, mamy Ep →0. W razie gdy ładunki są różnoimienne, to Ep < 0, gdy ładunki są jednoimienne, to Ep > 0

Czym jest Energia potencjalna w znaczenie w Słownik fizyka E .

Wyjaśnienie Energia Potencjalna Grawitacyjna:
Co to jest grawitacyjna związana jest z położeniem masy w polu grawitacyjnym. Wartość energii potencjalnej, jaką posiada ciało o masie m w polu grawitacyjnym ziemskim względem wybranego poziomu odniesienia energia potencjalna w centralnym polu elektrycznym.
Wyjaśnienie Entropia Układu Ciał:
Co to jest ciał jest sumą entropii wszystkich ciał należących do układu: S = S1 + S2 + ... + Sn Zmiana entropii całego układu jest równa sumie zmian entropii poszczególnych ciał należących do układu energia potencjalna w centralnym polu elektrycznym.
Wyjaśnienie Entropia:
Co to jest funkcją stanu, która jest tym większa, im stan układu jest bardziej prawdopodobny (bardziej chaotyczny). Natomiast prawdopodobieństwo znalezienia się układu w danym stanie jest tym większe, im więcej energia potencjalna w centralnym polu elektrycznym.
Wyjaśnienie Energia Potencjalna W Polu Grawitacyjnym:
Co to jest umieszczone w danym punkcie pola ma energię potencjalną, która jest równa pracy, jaką wykonają siły pola, by przenieść ciało z nieskończoności do tego punktu: gdzie M to masa ciała będącego źródłem energia potencjalna w centralnym polu elektrycznym.
Wyjaśnienie Efekty Relatywistyczne:
Co to jest Założenia szczególnej teorii względności prowadzą do zjawiska kontrakcji długości, dylatacji czasu i nierównoczesności zdarzeń w jednym układzie, które zaszły jednocześnie w innym układzie energia potencjalna w centralnym polu elektrycznym.