Słownik fizyka na F

Definicje i znaczenie z fizyki
  • Definicja Fala harmoniczna Znaczenie Fala harmoniczna to fala przenoszona poprzez cząsteczki ośrodka,które wykonują drgania harmoniczne
  • Definicja Fala mechaniczna Znaczenie przenoszenia masy. Zaburzenie to bazuje na ruchu drgającym cząsteczek ośrodka wywołanym poprzez ciało drgające będące źródłem fali. Jeśli cząsteczki ośrodka drgają w kierunku
  • Definicja Fale de Broglie’a Znaczenie długość zależy odwrotnie proporcjonalnie od jej pędu zgodnie ze wzorem de Broglie’a: Fale powiązane z cząstkami materii tytułujemy falami de Broglie’a. Mikrocząstki naszego świata
  • Definicja Fizyka jądrowa Znaczenie każdego atomu, zajmującą tylko jedną kwadrylionową część całej objętości atomu. Gdyż w jądrach zajmujących tak małą objętość jest skupiona prawie cała masa atomu, możemy uważać
  • Definicja Fale akustyczne Znaczenie cieczach i gazach. Zaburzenie będące falą akustyczną bazuje na chwilowych zmianach gęstości ośrodka w skutek czego powstają chwilowe różnice ciśnień. Z racji na częstotliwość fale
  • Definicja Fale stojące Znaczenie nakłada się na falę odbitą od granicy obszaru i biegnącą w kierunku przeciwnym. Wskutek interferencji takich fal powstaje fala stojąca. Różne cząsteczki ośrodka, gdzie obecna jest
  • Definicja Falowa natura cząstek materii Znaczenie dyfrakcję i interferencję, które są zjawiskami typowymi dla fal. Im mniejsza masa cząstki, tym łatwiej zaobserwować jej właściwości falowe, bo ze wzrostem masy maleje długość fali

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Falowa Natura Cząstek Materii, Fale Stojące, Fale Akustyczne, Fizyka Jądrowa, Fale De Broglie’a, Fala Mechaniczna, Fala Harmoniczna znaczenie.

Co to jest Falowa Natura Cząstek Materii, Fale Stojące, Fale słownik.