Słownik fizyka na F

Definicje i znaczenie z fizyki
  • Definicja Fale de Broglie’a Co znaczy poruszająca się z określoną prędkością jest równocześnie falą, której długość zależy odwrotnie proporcjonalnie od jej pędu zgodnie ze wzorem de Broglie’a: Fale powiązane z
  • Definicja Akustyczne Fale Krzyżówka falami mechanicznymi, które mogą rozchodzić się w ciałach stałych, cieczach i gazach. Zaburzenie będące falą akustyczną bazuje na chwilowych zmianach gęstości ośrodka w skutek
  • Definicja Mechaniczna Fala Co to jest zaburzenie rozchodzące się w ośrodku sprężystym i przenoszące energię bez przenoszenia masy. Zaburzenie to bazuje na ruchu drgającym cząsteczek ośrodka wywołanym poprzez ciało
  • Definicja Jądrowa Fizyka Słownik zjawiskami związanymi z jądrem atomowym. Jądro jest centralną częścią każdego atomu, zajmującą tylko jedną kwadrylionową część całej objętości atomu. Gdyż w jądrach zajmujących
  • Definicja Stojące Fale Czym jest obszarach ograniczonych. Wtedy fala biegnąca w jednym kierunku nakłada się na falę odbitą od granicy obszaru i biegnącą w kierunku przeciwnym. Wskutek interferencji takich fal
  • Definicja Falowa natura cząstek materii Co oznacza protony, neutrony, cząstki α (jądra helu), a nawet całe atomy wykazują dyfrakcję i interferencję, które są zjawiskami typowymi dla fal. Im mniejsza masa cząstki, tym łatwiej
  • Definicja Harmoniczna Fala Tłumaczenie Fala harmoniczna to fala przenoszona poprzez cząsteczki ośrodka,które wykonują drgania harmoniczne

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Fala harmoniczna co znaczy Falowa natura cząstek materii krzyżówka Fale stojące co to jest Fizyka jądrowa słownik Fala mechaniczna czym jest Fale akustyczne co. znaczenie.

Co to jest Fale de Broglie’a co znaczy Fale akustyczne krzyżówka Fala słownik.