Słownik fizyka na F

Definicje i znaczenie z fizyki
  • Definicja Akustyczne Fale Co to jest falami mechanicznymi, które mogą rozchodzić się w ciałach stałych, cieczach i gazach. Zaburzenie będące falą akustyczną bazuje na chwilowych zmianach gęstości ośrodka w skutek
  • Definicja Harmoniczna Fala Definicja Fala harmoniczna to fala przenoszona poprzez cząsteczki ośrodka,które wykonują drgania harmoniczne
  • Definicja Falowa natura cząstek materii Co znaczy protony, neutrony, cząstki α (jądra helu), a nawet całe atomy wykazują dyfrakcję i interferencję, które są zjawiskami typowymi dla fal. Im mniejsza masa cząstki, tym łatwiej
  • Definicja Stojące Fale Słownik obszarach ograniczonych. Wtedy fala biegnąca w jednym kierunku nakłada się na falę odbitą od granicy obszaru i biegnącą w kierunku przeciwnym. Wskutek interferencji takich fal
  • Definicja Jądrowa Fizyka Znaczenie zjawiskami związanymi z jądrem atomowym. Jądro jest centralną częścią każdego atomu, zajmującą tylko jedną kwadrylionową część całej objętości atomu. Gdyż w jądrach zajmujących
  • Definicja Fale de Broglie’a Czym jest poruszająca się z określoną prędkością jest równocześnie falą, której długość zależy odwrotnie proporcjonalnie od jej pędu zgodnie ze wzorem de Broglie’a: Fale powiązane z
  • Definicja Mechaniczna Fala Co oznacza zaburzenie rozchodzące się w ośrodku sprężystym i przenoszące energię bez przenoszenia masy. Zaburzenie to bazuje na ruchu drgającym cząsteczek ośrodka wywołanym poprzez ciało

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja ENCYKLOPEDIA Fala Mechaniczna, Fale De Broglie’a, Fizyka Jądrowa, Fale Stojące, Falowa Natura Cząstek Materii, Fala Harmoniczna, Fale Akustyczne znaczenie.

Co to jest Znaczenie Fala Mechaniczna, Fale De Broglie’a, Fizyka Jądrowa, Fale słownik.