Słownik fizyka na F

Definicje i znaczenie z fizyki
  • Definicja Fale de Broglie’a Co znaczy poruszająca się z określoną prędkością jest równocześnie falą, której długość zależy odwrotnie proporcjonalnie od jej pędu zgodnie ze wzorem de Broglie’a: Fale powiązane z
  • Definicja Akustyczne Fale Krzyżówka falami mechanicznymi, które mogą rozchodzić się w ciałach stałych, cieczach i gazach. Zaburzenie będące falą akustyczną bazuje na chwilowych zmianach gęstości ośrodka w skutek
  • Definicja Stojące Fale Co to jest obszarach ograniczonych. Wtedy fala biegnąca w jednym kierunku nakłada się na falę odbitą od granicy obszaru i biegnącą w kierunku przeciwnym. Wskutek interferencji takich fal
  • Definicja Mechaniczna Fala Słownik zaburzenie rozchodzące się w ośrodku sprężystym i przenoszące energię bez przenoszenia masy. Zaburzenie to bazuje na ruchu drgającym cząsteczek ośrodka wywołanym poprzez ciało
  • Definicja Harmoniczna Fala Czym jest Fala harmoniczna to fala przenoszona poprzez cząsteczki ośrodka,które wykonują drgania harmoniczne
  • Definicja Jądrowa Fizyka Co oznacza zjawiskami związanymi z jądrem atomowym. Jądro jest centralną częścią każdego atomu, zajmującą tylko jedną kwadrylionową część całej objętości atomu. Gdyż w jądrach zajmujących
  • Definicja Falowa natura cząstek materii Tłumaczenie protony, neutrony, cząstki α (jądra helu), a nawet całe atomy wykazują dyfrakcję i interferencję, które są zjawiskami typowymi dla fal. Im mniejsza masa cząstki, tym łatwiej

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Falowa natura cząstek materii co znaczy Fizyka jądrowa krzyżówka Fala harmoniczna co to jest Fala mechaniczna słownik Fale stojące czym jest Fale akustyczne co. znaczenie.

Co to jest Fale de Broglie’a co znaczy Fale akustyczne krzyżówka Fale stojące co słownik.