Czy przydatne?

Słownik Stojące Fale

Co oznacza FALE STOJĄCE: Fale stojące mogą powstawać w obszarach ograniczonych. Wtedy fala biegnąca w jednym kierunku nakłada się na falę odbitą od granicy obszaru i biegnącą w kierunku przeciwnym. Wskutek interferencji takich fal powstaje fala stojąca. Różne cząsteczki ośrodka, gdzie obecna jest fala stojąca wykonują drgania o różnych amplitudach, lecz o tej samej częstości. Równanie fali stojącej ma postać: Falę stojącą charakteryzują następujące definicje: węzeł fali stojącej to miejsce, gdzie cząsteczka ośrodka nie wykonuje drgań, strzałka fali stojącej to miejsce, gdzie cząsteczka ośrodka wykonuje drgania z max. amplitudą. Przykład:Fala stojąca stworzenie wtedy, gdy na początku wygniemy, a później puścimy swobodnie strunę gitarową. Gdyż końce struny są umocowane, to muszą powstać w nich węzły fali stojącej. Między zamocowanymi końcami struny o długości l musi zmieścić się całkowita liczba połówek długości fali. Korzystając z tego, Iż λ = v/f, możemy wyprowadzić wzór na częstotliwości fal, jakie mogą powstać na tej strunie: f=n/2lv.Gdy n = 1, to f=v/2l. Tę częstotliwość tytułujemy częstotliwością fundamentalną. Możemy więc powiedzieć, Iż częstotliwość fali, jaka może powstać na strunie, jest całkowitą wielokrotnością częstotliwości podstawowej

Czym jest Fale stojące znaczenie w Słownik fizyka F .

Wyjaśnienie Fizyka Jądrowa:
Co to jest zajmuje się zjawiskami związanymi z jądrem atomowym. Jądro jest centralną częścią każdego atomu, zajmującą tylko jedną kwadrylionową część całej objętości atomu. Gdyż w jądrach zajmujących tak małą fale stojące.
Wyjaśnienie Falowa Natura Cząstek Materii:
Co to jest elektrony, protony, neutrony, cząstki α (jądra helu), a nawet całe atomy wykazują dyfrakcję i interferencję, które są zjawiskami typowymi dla fal. Im mniejsza masa cząstki, tym łatwiej zaobserwować fale stojące.
Wyjaśnienie Fala Mechaniczna:
Co to jest jest zaburzenie rozchodzące się w ośrodku sprężystym i przenoszące energię bez przenoszenia masy. Zaburzenie to bazuje na ruchu drgającym cząsteczek ośrodka wywołanym poprzez ciało drgające będące fale stojące.
Wyjaśnienie Fale De Broglie’A:
Co to jest materialna poruszająca się z określoną prędkością jest równocześnie falą, której długość zależy odwrotnie proporcjonalnie od jej pędu zgodnie ze wzorem de Broglie’a: Fale powiązane z cząstkami fale stojące.
Wyjaśnienie Fala Harmoniczna:
Co to jest Fala harmoniczna to fala przenoszona poprzez cząsteczki ośrodka,które wykonują drgania harmoniczne fale stojące.