Słownik fizyka na C

Definicje i znaczenie z fizyki
 • Definicja Całkowity opór w obwodach prądu przemiennego: RC, RL, RLC Znaczenie indukcyjny związany z cewką: RL = ωL.ω – częstość kołowa prądu płynącego poprzez obwód RL. Opór pojemnościowy związany z kondensatorem: ω – częstość kołowa prądu płynącego poprzez
 • Definicja Chłodziarki Znaczenie układu o temp. niższej do układu o temp. wyższej.Taki mechanizm może być wykonywany tylko dzięki wykonywanej nad gazem roboczym pracy. Skutkiem działania chłodziarki jest
 • Definicja Ciepło Q [J] Znaczenie różnych temperaturach, to drobinom ciała o temp. niższej przekazywana będzie energia poprzez drobiny ciała o temp. wyższej. Mechanizm ten będzie trwał aż do momentu osiągnięcia
 • Definicja Ciepło właściwe molowe Znaczenie gdzie: ΔT – zmiana temp., Q – wartość wymienionego ciepła, n – liczba moli. Pomiędzy ciepłem właściwym cw a ciepłem molowym C istnieje związek: cw ⋅ μ = C, gdzie μ to masa
 • Definicja Ciepło właściwe przy stałej objętości i przy stałym ciśnieniu Znaczenie Ciepło zgodne cV, to ciepło zgodne wyznaczone przy stałej objętości gazu. Ciepło zgodne cp, to ciepło zgodne wyznaczone przy stałym ciśnieniu. Różnicę pomiędzy nimi wyraża wzór
 • Definicja Cykle termodynamiczne Znaczenie gaz zawsze wraca do tego samego stanu (tych samych wartości ciśnienia, objętości i temp., a co za tym idzie do tej samej energii wewnętrznej). W oparciu o cykle termodynamiczne
 • Definicja Częstość kołowa drgań własnych Znaczenie harmonicznych, które wykonywałby oscylator, gdyby działała na niego wyłącznie siła sprężystości
 • Definicja Częstotliwość i amplituda drgań wymuszonych Znaczenie wymuszonych jest zależna od wielkości sił oporu i od maksymalnej wartości, jaką przyjmuje siła wymuszająca i od częstotliwości jej zmian, a również od częstości kołowej drgań
 • Definicja Czym zajmuje się kosmologia Znaczenie rozwojowi jaki, dokonał się w XX wieku w fizyce, astronomii i technice przewidywania kosmologii mogły być zweryfikowane dzięki obserwacji w kosmosie i eksperymentów w
 • Definicja Ciśnienie hydrostatyczne Znaczenie znajduje się słup cieczy o wysokości h, to wywiera on na dno ciśnienie hydrostatyczne o wartości: ph = d ⋅ g ⋅ h gdzie d znaczy gęstość cieczy, a g znaczy przyspieszenie ziemskie
 • Definicja Cewka indukcyjna Znaczenie magnetycznego powstałego w konsekwencji przepływu prądu poprzez tę cewkę. Istnieją cewki o różnej geometrii, od której zależą ich właściwości. Jeżeli zmiana natężenia prądu
 • Definicja Ciśnienie Znaczenie przypadająca na jednostkową powierzchnię nazwana została ciśnieniem: Jednostką ciśnienia jest paskal – Pa. Ciśnienie w gazach jest wywołane zderzeniami cząsteczek gazu ze
 • Definicja Ciśnienie atmosferyczne Znaczenie takim samym wzorem jak ciśnienie hydrostatyczne. Ciśnienie atmosferyczne przeważnie podajemy w hektopaskalach – hPa (1 hPa = 100 Pa). W górach, gdzie słup powietrza nad Ziemią
 • Definicja Co to jest prąd elektryczny Znaczenie tych ładunków mogą być elektrony albo jony. W obwodach elektrycznych, gdzie nośnikami ładunków są elektrony, przyjmuje się umowny kierunek przepływu prądu, który z przyczyn
 • Definicja Cykl Carnota Znaczenie przedstawionych na rysunku: Począwszy od punktu A następuje: izotermiczne sprężanie --> adiabatyczne sprężanie --> izotermiczne rozprężanie --> adiabatyczne rozprężanie. W oparciu

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Cykl Carnota, Co To Jest Prąd Elektryczny, Ciśnienie Atmosferyczne, Ciśnienie, Cewka Indukcyjna, Ciśnienie Hydrostatyczne, Czym Zajmuje Się Kosmologia znaczenie.

Co to jest Cykl Carnota, Co To Jest Prąd Elektryczny, Ciśnienie słownik.