Słownik fizyka na C

Definicje i znaczenie z fizyki
 • Definicja J Q Ciepło Co to jest jest metodą przekazywania energii. Jeśli zetkniemy ze sobą dwa ciała o różnych temperaturach, to drobinom ciała o temp. niższej przekazywana będzie energia poprzez drobiny ciała o
 • Definicja Co to jest prąd elektryczny Definicja uporządkowany ruch ładunków elektrycznych (dodatnich albo ujemnych). Nośnikami tych ładunków mogą być elektrony albo jony. W obwodach elektrycznych, gdzie nośnikami ładunków są
 • Definicja Chłodziarki Co znaczy poddawany jest różnym przemianom,których celem jest transport ciepła od układu o temp. niższej do układu o temp. wyższej.Taki mechanizm może być wykonywany tylko dzięki
 • Definicja Częstość kołowa drgań własnych Słownik własnych, którą oznaczamy tutaj jako ω0, to częstość kołowa prostych drgań harmonicznych, które wykonywałby oscylator, gdyby działała na niego wyłącznie siła sprężystości
 • Definicja Carnota Cykl Znaczenie dwóch przemian izotermicznych i dwóch przemian adiabatycznych, przedstawionych na rysunku: Począwszy od punktu A następuje: izotermiczne sprężanie --> adiabatyczne sprężanie -->
 • Definicja Całkowity opór w obwodach prądu przemiennego: RC, RL, RLC Czym jest związany z opornikiem R. Opór omowy związany z opornikiem R. Opór indukcyjny związany z cewką: RL = ωL.ω – częstość kołowa prądu płynącego poprzez obwód RL. Opór pojemnościowy
 • Definicja Atmosferyczne Ciśnienie Co oznacza ciśnienie wywierane poprzez ciężar powietrza nad Ziemią i wyraża się takim samym wzorem jak ciśnienie hydrostatyczne. Ciśnienie atmosferyczne przeważnie podajemy w hektopaskalach
 • Definicja Hydrostatyczne Ciśnienie Krzyżówka ciśnienie wywołane ciężarem cieczy. Jeżeli w naczyniu albo zbiorniku znajduje się słup cieczy o wysokości h, to wywiera on na dno ciśnienie hydrostatyczne o wartości: ph = d ⋅ g ⋅
 • Definicja Częstotliwość i amplituda drgań wymuszonych Najlepszy wymuszonych jest równa częstotliwości zmian siły wymuszającej. Amplituda drgań wymuszonych jest zależna od wielkości sił oporu i od maksymalnej wartości, jaką przyjmuje siła
 • Definicja Molowe Właściwe Ciepło Przykłady liczba ciepła konieczna do zmiany temp. jednego mola gazu o 1K (1K = 1°C). gdzie: ΔT – zmiana temp., Q – wartość wymienionego ciepła, n – liczba moli. Pomiędzy ciepłem właściwym
 • Definicja Indukcyjna Cewka Encyklopedia urządzenie wykonane z przewodnika, które umożliwia skupienie energii pola magnetycznego powstałego w konsekwencji przepływu prądu poprzez tę cewkę. Istnieją cewki o różnej
 • Definicja Czym zajmuje się kosmologia Jak działa która zajmuje się budową i ewolucją Wszechświata jako całości. Dzięki rozwojowi jaki, dokonał się w XX wieku w fizyce, astronomii i technice przewidywania kosmologii mogły być
 • Definicja Ciepło właściwe przy stałej objętości i przy stałym ciśnieniu Czy, jest Ciepło zgodne cV, to ciepło zgodne wyznaczone przy stałej objętości gazu. Ciepło zgodne cp, to ciepło zgodne wyznaczone przy stałym ciśnieniu. Różnicę pomiędzy nimi wyraża wzór
 • Definicja Ciśnienie Pojęcie poprzez siłę F naciskającą na jakąś powierzchnię o polu S. Wartość tej siły przypadająca na jednostkową powierzchnię nazwana została ciśnieniem: Jednostką ciśnienia jest paskal –
 • Definicja Termodynamiczne Cykle Wyjaśnienie procesem, gdzie gaz poddawany jest zbiorowi przemian gazowych, po których gaz zawsze wraca do tego samego stanu (tych samych wartości ciśnienia, objętości i temp., a co za tym

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja ZNACZENIE Cykle Termodynamiczne, Ciśnienie, Ciepło Właściwe Przy Stałej Objętości I Przy Stałym Ciśnieniu, Czym Zajmuje Się Kosmologia, Cewka Indukcyjna, Ciepło Właściwe znaczenie.

Co to jest Najlepszy Cykle Termodynamiczne, Ciśnienie, Ciepło Właściwe Przy słownik.