Słownik fizyka na C

Definicje i znaczenie z fizyki
 • Definicja J Q Ciepło Co znaczy jest metodą przekazywania energii. Jeśli zetkniemy ze sobą dwa ciała o różnych temperaturach, to drobinom ciała o temp. niższej przekazywana będzie energia poprzez drobiny ciała o
 • Definicja Indukcyjna Cewka Krzyżówka urządzenie wykonane z przewodnika, które umożliwia skupienie energii pola magnetycznego powstałego w konsekwencji przepływu prądu poprzez tę cewkę. Istnieją cewki o różnej
 • Definicja Hydrostatyczne Ciśnienie Co to jest ciśnienie wywołane ciężarem cieczy. Jeżeli w naczyniu albo zbiorniku znajduje się słup cieczy o wysokości h, to wywiera on na dno ciśnienie hydrostatyczne o wartości: ph = d ⋅ g ⋅
 • Definicja Ciśnienie Słownik poprzez siłę F naciskającą na jakąś powierzchnię o polu S. Wartość tej siły przypadająca na jednostkową powierzchnię nazwana została ciśnieniem: Jednostką ciśnienia jest paskal –
 • Definicja Termodynamiczne Cykle Czym jest procesem, gdzie gaz poddawany jest zbiorowi przemian gazowych, po których gaz zawsze wraca do tego samego stanu (tych samych wartości ciśnienia, objętości i temp., a co za tym
 • Definicja Całkowity opór w obwodach prądu przemiennego: RC, RL, RLC Co oznacza związany z opornikiem R. Opór omowy związany z opornikiem R. Opór indukcyjny związany z cewką: RL = ωL.ω – częstość kołowa prądu płynącego poprzez obwód RL. Opór pojemnościowy
 • Definicja Co to jest prąd elektryczny Tłumaczenie uporządkowany ruch ładunków elektrycznych (dodatnich albo ujemnych). Nośnikami tych ładunków mogą być elektrony albo jony. W obwodach elektrycznych, gdzie nośnikami ładunków są
 • Definicja Czym zajmuje się kosmologia Przykłady która zajmuje się budową i ewolucją Wszechświata jako całości. Dzięki rozwojowi jaki, dokonał się w XX wieku w fizyce, astronomii i technice przewidywania kosmologii mogły być
 • Definicja Atmosferyczne Ciśnienie Definicja ciśnienie wywierane poprzez ciężar powietrza nad Ziemią i wyraża się takim samym wzorem jak ciśnienie hydrostatyczne. Ciśnienie atmosferyczne przeważnie podajemy w hektopaskalach
 • Definicja Molowe Właściwe Ciepło Encyklopedia liczba ciepła konieczna do zmiany temp. jednego mola gazu o 1K (1K = 1°C). gdzie: ΔT – zmiana temp., Q – wartość wymienionego ciepła, n – liczba moli. Pomiędzy ciepłem właściwym
 • Definicja Ciepło właściwe przy stałej objętości i przy stałym ciśnieniu Jak działa Ciepło zgodne cV, to ciepło zgodne wyznaczone przy stałej objętości gazu. Ciepło zgodne cp, to ciepło zgodne wyznaczone przy stałym ciśnieniu. Różnicę pomiędzy nimi wyraża wzór
 • Definicja Częstość kołowa drgań własnych Czy jest własnych, którą oznaczamy tutaj jako ω0, to częstość kołowa prostych drgań harmonicznych, które wykonywałby oscylator, gdyby działała na niego wyłącznie siła sprężystości
 • Definicja Chłodziarki Pojęcie poddawany jest różnym przemianom,których celem jest transport ciepła od układu o temp. niższej do układu o temp. wyższej.Taki mechanizm może być wykonywany tylko dzięki
 • Definicja Częstotliwość i amplituda drgań wymuszonych Wyjaśnienie wymuszonych jest równa częstotliwości zmian siły wymuszającej. Amplituda drgań wymuszonych jest zależna od wielkości sił oporu i od maksymalnej wartości, jaką przyjmuje siła
 • Definicja Carnota Cykl Opis dwóch przemian izotermicznych i dwóch przemian adiabatycznych, przedstawionych na rysunku: Począwszy od punktu A następuje: izotermiczne sprężanie --> adiabatyczne sprężanie -->

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Cykl Carnota co znaczy Częstotliwość i amplituda drgań wymuszonych krzyżówka Chłodziarki co to jest Częstość kołowa drgań własnych słownik Ciepło właściwe przy. znaczenie.

Co to jest Ciepło Q [J] co znaczy Cewka indukcyjna krzyżówka Ciśnienie słownik.