Słownik fizyka na D

Definicje i znaczenie z fizyki
 • Definicja Definicje wielkości opisujących ruch obrotowy bryły sztywnej Co to jest środek obrotu z wektorem siły.Jego wartość wyrażamy w metrach, [r] = [m]. Okres siły to wektor, którego wartość obliczamy wg wzoru: M=r⋅F⋅sinα [N⋅m].Kierunek wektora momentu siły
 • Definicja Definicje wielkości opisujących pole grawitacyjne Definicja – γ Natężenie pola w danym punkcie wyraża siłę działającą na jednostkową masę umieszczoną w tym punkcie:Natężenie jest wektorem, który ma kierunek i zwrot taki sam jak siła F
 • Definicja Definicje wielkości i pojęć opisujących pole elektryczne Co znaczy – E Natężenie pola elektrycznego w danym punkcie pola to wektor, którego kierunek i zwrot jest taki sam, jak kierunek i zwrot siły działającej na ładunek próbny umieszczony w tym
 • Definicja Dyfrakcja Słownik się po liniach prostych, ale przechodząc poprzez małe otwory ulegają ugięciu, a więc dyfrakcji. Dyfrakcja, jako zdarzenie typowe dla ruchu falowego, jest świadectwem falowej
 • Definicja Definicje wielkości fizycznych opisujących cieplne właściwości substancji Znaczenie 15 [K]Wzór ten jest tylko sposobem przeliczania skali i z formalnego punktu widzenia nie jest on prawidłowy. Temp. jest wielkością,która zależy od średniej energii kinetycznej
 • Definicja Definicje wielkości charakteryzujących ruch jednostajny po okręgu Czym jest gdzie zostanie zakreślony jeden pełny okrąg. Droga przebyta w tym czasie jest równa obwodowi okręgu: s= 2πr. Częstotliwość – f [Hz] Częstotliwość informuje nas o liczbie okrążeń
 • Definicja Definicje wielkości opisujących ruch Co oznacza Xączący początkowe i końcowe położenie ciała. Jako rozmiar wektorowa przemieszczenie posiada kierunek, zwrot i wartość. Jego wartość oznaczamy symbolem AB (bez strzałki u góry) i
 • Definicja Termodnamiki Zasada Druga Krzyżówka stwierdza, Iż w układzie izolowanym (a więc w takim, który w żaden sposób nie oddziałuje z otoczeniem) wszystkie mechanizmy zachodzą w kierunku wzrostu entropii: S2 > S1, ΔS = S2
 • Definicja Bohra Postulat Drugi Najlepszy pochłaniać promieniowanie elektromagnetyczne tylko w trakcie przejść z jednej dozwolonej orbity na inną. Energia ta jest wysyłana albo pochłaniana w formie kwantu (porcji) o
 • Definicja Sił Dodawanie Przykłady kierunkach i zwrotach. Dodawanie sił o tych samych kierunkach i przeciwnych zwrotach. Dodawanie sił o różnych kierunkach i różnych zwrotach. Wektor przeciwny do danego wektora
 • Definicja Kirchoffa Prawo Drugie Encyklopedia Drugie prawo Kirchhoffa mówi, Iż suma napięć na wszystkich elementach obwodu elektrycznego jest równa napięciu źródła: U1 + U2 + U3 + ... + Un = Uz
 • Definicja Kosmiczna Prędkość Druga Jak działa jest najmniejsza szybkość, jaką należy nadać ciału na Ziemi, by mogło oddalić się od Ziemi na nieskończenie sporą odległość. Wartość tej prędkości wyraża się wzorem: Ciało
 • Definicja Keplera Prawo Drugie Czy, jest planetą zakreśla w równych odcinkach czasu równe pola wewnątrz orbity. Jeśli czas, w jakim planeta przemieściła się z punktu A do B jest równy czasowi w jakim planeta przemieściła
 • Definicja Definicje podstawowych wielkości opisujących przepływ prądu stałego Pojęcie prędkość przepływu ładunku poprzez przekrój poprzeczny przewodnika.Natężenie mierzymy dzięki amperomierza, który włączamy do obwodu szeregowo. Jego opór powinien być min
 • Definicja Definicje podstawowych wielkości opisujących ruch drgający Wyjaśnienie to największe wychylenie z położenia równowagi. Moment drgań – T [s] Moment drgań to czas, gdzie ciało drgające wykona jedno pełne drganie. Częstotliwość drgań – f [Hz
 • Definicja Tłumione Drgania Opis Jeśli na ciało działa siła sprężystości i adekwatnie słaba siła oporu, to ciało po wychyleniu ze stanu równowagi wykonuje drgania tłumione o coraz to mniejszej amplitudzie
 • Definicja Wymuszone Drgania Informacje Jeśli na ciało prócz siły sprężystości i sił oporu działa siła wymuszająca, której wartość wymienia się okresowo, to ciało wykonuje drgania wymuszone

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja SŁOWNIK Drgania Wymuszone, Drgania Tłumione, Definicje Podstawowych Wielkości Opisujących Ruch Drgający, Definicje Podstawowych Wielkości Opisujących Przepływ Prądu znaczenie.

Co to jest Czym jest Drgania Wymuszone, Drgania Tłumione, Definicje Podstawowych słownik.