Słownik fizyka na W

Definicje i znaczenie z fizyki
 • Definicja Warunki wzmocnienia i wygaszenia fali na skutek interferencji Znaczenie min. A′ = 0 A′ = 2A, gdyStąd otrzymujemy warunek wzmocnienia fali w formie:r2 - r1 = nλ.Wzmocnienie fali występuje w miejscach, dla których różnica odległości od dwóch różnych
 • Definicja Widmo atomu wodoru Znaczenie długości. Opierając się na analizy widma można badać różne substancje w celu identyfikacji pierwiastków, które się w nich znajdują. To jest możliwe dlatego,iż atom każdego
 • Definicja Wysokość dźwięku Znaczenie Wysokość dźwięku zależy od częstotliwości. Im częstotliwość większa, tym dźwięk jest wyższy
 • Definicja Właściwości kruche Znaczenie Właściwości kruche mają te ciała stałe, które pod wpływem działającej na nie siły łamią się albo kruszą. To są na przykład: szkło, kreda, wybrane tworzywa sztuczne
 • Definicja Właściwości mechaniczne ciał stałych Znaczenie uporządkowany układ, który tytułujemy siecią krystaliczną. W ciałach amorficznych drobiny są ułożone przypadkowo i przypominają układ drobin charakterystyczny dla cieczy, który
 • Definicja Właściwości plastyczne Znaczenie Właściwości plastyczne mają te ciała stałe, które pod wpływem działającej na nie siły odkształcają się w sposób trwały. To są na przykład: plastelina, folia aluminiowa, glina itp
 • Definicja Właściwości sprężyste Znaczenie wyginają się – trampolina, wydłużają się – sprężyna, skręcają się – metalowe pręty i tym podobne) mają właściwości sprężyste. Jeżeli ciało ma właściwości sprężyste, to po
 • Definicja Ważkość Znaczenie sił nacisku między elementami układu. Stan ten występuje jeśli prócz sił grawitacji na układ ciał działają także inne siły zewnętrzne. Przykład:Człowiek idący po ulicy znajduje
 • Definicja Wielkości opisujące ruch Znaczenie układu odniesienia to samo ciało może być jednocześnie w ruchu i w spoczynku. Układem odniesienia może być dowolne ciało albo układ ciał. Ruch to zmiana położenia względem
 • Definicja Wrzenie Znaczenie objętości cieczy mogą zwalczyć siły łączące je ze sobą i uzyskać swobodę właściwą dla drobin gazu. Należy więc ciecz podgrzać do adekwatnie wysokiej temp. nazywanej temperaturą
 • Definicja Współczesny obraz atomów Znaczenie sposób ciągły, ale mogą przyjmować jedynie ściśle określone wartości zmieniające się w sposób skokowy. Dlatego mówimy, Iż zjawiska fizyczne mikroświata mają charakter kwantowy, a

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Współczesny Obraz Atomów, Wrzenie, Wielkości Opisujące Ruch, Ważkość, Właściwości Sprężyste, Właściwości Plastyczne, Właściwości Mechaniczne Ciał Stałych znaczenie.

Co to jest Współczesny Obraz Atomów, Wrzenie, Wielkości Opisujące Ruch słownik.