Słownik fizyka na W

Definicje i znaczenie z fizyki
 • Definicja Wodoru Atomu Widmo Co znaczy promieniowania elektromagnetycznego na zestaw elementarnych fal o różnej długości. Opierając się na analizy widma można badać różne substancje w celu identyfikacji pierwiastków
 • Definicja Wrzenie Krzyżówka cieczy adekwatnie dużej energii, dzięki której drobiny w całej objętości cieczy mogą zwalczyć siły łączące je ze sobą i uzyskać swobodę właściwą dla drobin gazu. Należy więc ciecz
 • Definicja Właściwości mechaniczne ciał stałych Co to jest krystaliczne i amorficzne. Drobiny w ciałach krystalicznych tworzą uporządkowany układ, który tytułujemy siecią krystaliczną. W ciałach amorficznych drobiny są ułożone przypadkowo
 • Definicja Dźwięku Wysokość Słownik Wysokość dźwięku zależy od częstotliwości. Im częstotliwość większa, tym dźwięk jest wyższy
 • Definicja Sprężyste Właściwości Czym jest wpływem działającej na nie siły odkształcają się w sposób nietrwały (wyginają się – trampolina, wydłużają się – sprężyna, skręcają się – metalowe pręty i tym podobne) mają
 • Definicja Plastyczne Właściwości Co oznacza Właściwości plastyczne mają te ciała stałe, które pod wpływem działającej na nie siły odkształcają się w sposób trwały. To są na przykład: plastelina, folia aluminiowa, glina itp
 • Definicja Ruch Opisujące Wielkości Tłumaczenie jest jego względność. Ruch jest względny, gdyż w zależności od przyjętego układu odniesienia to samo ciało może być jednocześnie w ruchu i w spoczynku. Układem odniesienia może
 • Definicja Kruche Właściwości Przykłady Właściwości kruche mają te ciała stałe, które pod wpływem działającej na nie siły łamią się albo kruszą. To są na przykład: szkło, kreda, wybrane tworzywa sztuczne
 • Definicja Warunki wzmocnienia i wygaszenia fali na skutek interferencji Definicja Amplituda drgań osiąga wartość max. A′ = 2A Amplituda drgań osiąga wartość min. A′ = 0 A′ = 2A, gdyStąd otrzymujemy warunek wzmocnienia fali w formie:r2 - r1 = nλ.Wzmocnienie fali
 • Definicja Ważkość Encyklopedia działające na układ siły zewnętrzne są przyczyną powstawania wzajemnych sił nacisku między elementami układu. Stan ten występuje jeśli prócz sił grawitacji na układ ciał działają
 • Definicja Atomów Obraz Współczesny Jak działa wykorzystywane do opisu zjawisk zachodzących w atomach nie zmieniają się w sposób ciągły, ale mogą przyjmować jedynie ściśle określone wartości zmieniające się w sposób skokowy

Definicje: Fizyka dla opornych, pojęcia, szkoła.

Pojęcia z fizyki. Zadanie domowe z fizyki, opis, wyjaśnienie, zjawisko, eksperyment. Prawa fizyki. Zasady fizyki, tłumaczenie i słownik.

Definicja Współczesny obraz atomów co znaczy Ważkość krzyżówka Warunki wzmocnienia i wygaszenia fali na skutek interferencji co to jest Właściwości kruche słownik. znaczenie.

Co to jest Widmo atomu wodoru co znaczy Wrzenie krzyżówka Właściwości słownik.