Czy przydatne?

Słownik Ważkość

Co oznacza WAŻKOŚĆ: Ważkość to jest stan, gdzie działające na układ siły zewnętrzne są przyczyną powstawania wzajemnych sił nacisku między elementami układu. Stan ten występuje jeśli prócz sił grawitacji na układ ciał działają także inne siły zewnętrzne. Przykład:Człowiek idący po ulicy znajduje się w stanie ważkości, gdyż prócz siły ciężkości działa jeszcze na niego siła reakcji podłoża, po którym idzie

Czym jest Ważkość znaczenie w Słownik fizyka W .


Wyjaśnienie Właściwości sprężyste
Co to jest Ciała stałe, które pod wpływem działającej na nie siły odkształcają się w sposób nietrwały (wyginają się – trampolina, wydłużają się – sprężyna, skręcają się –.
Wyjaśnienie Widmo atomu wodoru
Co to jest Widmo jest rozkładem promieniowania elektromagnetycznego na zestaw elementarnych fal o różnej długości. Opierając się na analizy widma można badać różne.
Wyjaśnienie Właściwości mechaniczne ciał stałych
Co to jest Ciała stałe dzielimy na krystaliczne i amorficzne. Drobiny w ciałach krystalicznych tworzą uporządkowany układ, który tytułujemy siecią krystaliczną. W ciałach.
Wyjaśnienie Wielkości opisujące ruch
Co to jest Główną właściwością ruchu jest jego względność. Ruch jest względny, gdyż w zależności od przyjętego układu odniesienia to samo ciało może być jednocześnie w.
Wyjaśnienie Warunki wzmocnienia i wygaszenia fali na skutek interferencji
Co to jest Wzmocnienie Wygaszenie Amplituda drgań osiąga wartość max. A′ = 2A Amplituda drgań osiąga wartość min. A′ = 0 A′ = 2A, gdyStąd otrzymujemy warunek wzmocnienia.