Czy przydatne?

Słownik Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym

Co oznacza ZALEŻNOŚĆ DROGI OD CZASU W RUCHU JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONYM: Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym jest równaniem kwadratowym o ujemnym współczynniku stojącym przy t2: Na wykresie taka zależność ma kształt paraboli o ramionach zwróconych w dół: Z wykresu widać, Iż droga przebyta w okresie dowolnie wybranej sekundy ruchu jest mniejsza od drogi przebytej w poprzedniej sekundzie. To jest właściwość ruchu opóźnionego

Czym jest Zależność drogi od czasu w znaczenie w Słownik fizyka Z .

Wyjaśnienie Zasada Zachowania Pędu:
Co to jest Zasada zachowania pędu wynika z uogólnionej postaci II zasady dynamiki zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym.
Wyjaśnienie Założenia Szczególnej Teorii Względności:
Co to jest względności opiera się na dwóch założeniach: W układach poruszających się względem siebie ruchem jednostajnym prostoliniowym wszystkie zjawiska przebiegają jednakowo. Nie ma takiego zjawiska, przy zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym.
Wyjaśnienie Zasada Huygensa:
Co to jest Zasada Huygensa mówi, Iż każdy pkt. ośrodka, do którego dociera fala, jest źródłem nowej fali kulistej. Powstałe w ten sposób fale cząstkowe interferują ze sobą, tworząc falę wypadkową zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym.
Wyjaśnienie Zasada Zachowania Momentu Pędu:
Co to jest momentu pędu wynika z II zasady dynamiki dla bryły sztywnej, którą można przedstawić w formie: Z powyższego wzoru widać, Iż gdy wypadkowy okres sił Mw = 0, to Lk - L0 = 0 i tym samym: L = const, a zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym.
Wyjaśnienie Zależność Drogi Od Czasu W Ruchu Jednostajnie Przyspieszonym:
Co to jest rośnie wspólnie z upływem czasu zgodnie ze wzorem: To jest równanie paraboli y = ax2 + bx + c, gdzie c = 0. Zatem wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym jest parabolą o zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym.