Czy przydatne?

Słownik Soczewki Skupiająca Zdolność

Co oznacza ZDOLNOŚĆ SKUPIAJĄCA SOCZEWKI: Umiejętność skupiająca soczewki jest odwrotnością jej ogniskowej wyrażonej w metrach: Gdy f > 0, to Z > 0 i soczewka jest skupiająca, a gdy f < 0, to Z < 0 i soczewka jest rozpraszająca. Umiejętność skupiającą soczewki można wyrazić przez promienie jej krzywizn i współczynnik załamania materiału soczewki względem ośrodka, gdzie jest soczewka Wykorzystując powyższy wzór należy uwzględnić, Iż jeżeli powierzchnia ograniczająca soczewkę jest wypukła, to jej promień krzywizny jest nieujemny, jeżeli powierzchnia jest wklęsła, to jej promień krzywizny jest niekorzystny. Dla soczewek ograniczonych z jednej strony płaszczyzną (płasko-wypukłych albo płasko-wklęsłych) jeden z promieni krzywizn jest nieskończenie spory i dlatego odwrotność takiego promienia wynosi zero. W takim przypadku: Obydwa wzory pozwalają zauważyć, Iż dla soczewek wypukłych umiejętność skupiająca jest dodatnia, jeżeli n2/1>1. Soczewki wklęsłe mają w tym przepadku ujemną umiejętność skupiającą i rozpraszają światło. Jest tak np. dla szklanej soczewki w powietrzu, dla której n2/1 = 1,52 > 1. Jeżeli jednak mamy soczewkę na przykład w formie pęcherzyka wody w szkle, to wtedy współczynnik załamania wody względem szkła n2/1 < 1 i wówczas soczewka wklęsła jest skupiająca, a wypukła jest rozpraszająca

Czym jest Zdolność skupiająca soczewki znaczenie w Słownik fizyka Z .


Wyjaśnienie Założenia szczególnej teorii względności
Co to jest Szczególna teoria względności opiera się na dwóch założeniach: W układach poruszających się względem siebie ruchem jednostajnym prostoliniowym wszystkie.
Wyjaśnienie Zasada bilansu cieplnego
Co to jest Zasada zachowania energii, którą w nauce o cieple tytułujemy zasadą bilansu cieplnego, wymaga, by liczba energii cieplnej Q1 oddanej poprzez ciało cieplejsze.
Wyjaśnienie Zależność szybkości od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym
Co to jest Prędkość w tym ruchu rośnie stosunkowo upływu czasu zgodnie ze wzorem: v = v0 + a · t. To jest równanie kierunkowe prostej y = a x + b, gdzie wyrazem wolnym.
Wyjaśnienie Zasada zachowania energii
Co to jest Zasada zachowania energii mówi, Iż w układzie zamkniętym (odizolowanym od otoczenia) energia może ulegać przemianom z jednej postaci w inną (na przykład.
Wyjaśnienie Zasada zachowania momentu pędu
Co to jest Zasada zachowania momentu pędu wynika z II zasady dynamiki dla bryły sztywnej, którą można przedstawić w formie: Z powyższego wzoru widać, Iż gdy wypadkowy.