Czy przydatne?

Słownik Definicje wielkości charakteryzujących ruch jednostajny po okręgu

Co oznacza DEFINICJE WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCYCH RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU: Moment – T [s] Moment to czas, gdzie zostanie zakreślony jeden pełny okrąg. Droga przebyta w tym czasie jest równa obwodowi okręgu: s= 2πr.
Częstotliwość – f [Hz] Częstotliwość informuje nas o liczbie okrążeń (liczba całkowita albo ułamek) wykonanych w okresie jednej sekundy:
Stąd: v=2πr⋅f.
Prędkość kątowa – ω [s–1]
Prędkość kątowa to relacja kąta zakreślonego poprzez wektor wodzący do czasu, gdzie ten kąt został zakreślony:
Szybkość kątowa – ω
Zwrot wektora ω wyznaczony jest poprzez to, w którą stronę przesuwa się śruba prawoskrętna obracana odpowiednio z kierunkiem ruchu ciała po okręgu.
Szybkość kątowa to wektor, którego wartość jest równa szybkości kątowej. Jego kierunek leży na osi obrotu, a zwrot zależy od tego, w którą stronę porusza się ciało. Wyznaczamy go dzięki reguły śruby prawoskrętnej.
Związek pomiędzy szybkością kątową i liniową w ruchu po okręgu Gdyż
to: v = ω • r.
Okres pędu – L
Okres pędu to wektor, który jest iloczynem wektorowym wektora wodzącego r i pędu p:
Odpowiednio z właściwościami iloczynu wektorowego kierunek wektora momentu pędu jest prostopadły do płaszczyzny, gdzie leżą wektory r i p. Zwrot wyznacza reguła śruby prawoskrętnej (zobacz rys. 1.14.), a jego wartość wynosi: L=r⋅p⋅sinα.
W ruchu po okręgu α = 90o i dlatego
Przyspieszenie dośrodkowe – ad
Przyspieszenie dośrodkowe to wektor, którego kierunek wyznaczony jest poprzez promień okręgu, a zwrot jest ukierunkowany do środka okręgu. Jego wartość zależy od szybkości i od promienia okręgu zgodnie ze wzorem

Czym jest Definicje wielkości znaczenie w Słownik fizyka D .