Czy przydatne?

Słownik Definicje wielkości charakteryzujących ruch jednostajny po okręgu

Co oznacza DEFINICJE WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCYCH RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU: Moment – T [s] Moment to czas, gdzie zostanie zakreślony jeden pełny okrąg. Droga przebyta w tym czasie jest równa obwodowi okręgu: s= 2πr.
Częstotliwość – f [Hz] Częstotliwość informuje nas o liczbie okrążeń (liczba całkowita albo ułamek) wykonanych w okresie jednej sekundy:
Stąd: v=2πr⋅f.
Prędkość kątowa – ω [s–1]
Prędkość kątowa to relacja kąta zakreślonego poprzez wektor wodzący do czasu, gdzie ten kąt został zakreślony:
Szybkość kątowa – ω
Zwrot wektora ω wyznaczony jest poprzez to, w którą stronę przesuwa się śruba prawoskrętna obracana odpowiednio z kierunkiem ruchu ciała po okręgu.
Szybkość kątowa to wektor, którego wartość jest równa szybkości kątowej. Jego kierunek leży na osi obrotu, a zwrot zależy od tego, w którą stronę porusza się ciało. Wyznaczamy go dzięki reguły śruby prawoskrętnej.
Związek pomiędzy szybkością kątową i liniową w ruchu po okręgu Gdyż
to: v = ω • r.
Okres pędu – L
Okres pędu to wektor, który jest iloczynem wektorowym wektora wodzącego r i pędu p:
Odpowiednio z właściwościami iloczynu wektorowego kierunek wektora momentu pędu jest prostopadły do płaszczyzny, gdzie leżą wektory r i p. Zwrot wyznacza reguła śruby prawoskrętnej (zobacz rys. 1.14.), a jego wartość wynosi: L=r⋅p⋅sinα.
W ruchu po okręgu α = 90o i dlatego
Przyspieszenie dośrodkowe – ad
Przyspieszenie dośrodkowe to wektor, którego kierunek wyznaczony jest poprzez promień okręgu, a zwrot jest ukierunkowany do środka okręgu. Jego wartość zależy od szybkości i od promienia okręgu zgodnie ze wzorem

Czym jest Definicje wielkości znaczenie w Słownik fizyka D .

Wyjaśnienie Drugi Postulat Bohra:
Co to jest emitować albo pochłaniać promieniowanie elektromagnetyczne tylko w trakcie przejść z jednej dozwolonej orbity na inną. Energia ta jest wysyłana albo pochłaniana w formie kwantu (porcji) o wartości definicje wielkości charakteryzujących ruch jednostajny po okręgu.
Wyjaśnienie Drugie Prawo Kirchoffa:
Co to jest Drugie prawo Kirchhoffa mówi, Iż suma napięć na wszystkich elementach obwodu elektrycznego jest równa napięciu źródła: U1 + U2 + U3 + ... + Un = Uz definicje wielkości charakteryzujących ruch jednostajny po okręgu.
Wyjaśnienie Druga Zasada Termodnamiki:
Co to jest która stwierdza, Iż w układzie izolowanym (a więc w takim, który w żaden sposób nie oddziałuje z otoczeniem) wszystkie mechanizmy zachodzą w kierunku wzrostu entropii: S2 > S1, ΔS = S2 − S1 ≥ 0 definicje wielkości charakteryzujących ruch jednostajny po okręgu.
Wyjaśnienie Drugie Prawo Keplera:
Co to jest Słońce z planetą zakreśla w równych odcinkach czasu równe pola wewnątrz orbity. Jeśli czas, w jakim planeta przemieściła się z punktu A do B jest równy czasowi w jakim planeta przemieściła się z definicje wielkości charakteryzujących ruch jednostajny po okręgu.
Wyjaśnienie Drgania Tłumione:
Co to jest Jeśli na ciało działa siła sprężystości i adekwatnie słaba siła oporu, to ciało po wychyleniu ze stanu równowagi wykonuje drgania tłumione o coraz to mniejszej amplitudzie definicje wielkości charakteryzujących ruch jednostajny po okręgu.