Czy przydatne?

Słownik Wybuchu Wielkiego Teoria

Co oznacza TEORIA WIELKIEGO WYBUCHU: Odpowiednio z dzisiejszym stanem wiedzy uważamy, Iż Wszechświat powstał ok. 15 mld lat temu, kiedy cała jego materia skupiona była w jednym punkcie. Poza nim nie było nic. Gdyż w tej niezmiernie małej objętości panowała ekstremalnie wysoka temp. i niewyobrażalnie spore ciśnienie, to doszło do wybuchu nazywanego Ogromnym Wybuchem. Wskutek Wielkiego Wybuchu Wszechświat rozpoczął się rozszerzać i stygnąć. Ta eksplozja, która wtedy się zaczęła, wciąż jeszcze trwa, bo Wszechświat dalej się rozszerza i stygnie coraz bardziej. Z pierwotnej materii, której natury nie znamy, stosunkowo upływu czasu zaczęły powstawać pierwsze cząstki materii, które tytułujemy cząstkami prawdziwie elementarnymi – elektrony i kwarki. Gdy energia kwarków w konsekwencji stygnięcia Wszechświata zmalała i działające pomiędzy nimi siły mogły połączyć je ze sobą, powstały pierwsze protony, które potem wraz z elektronami utworzyły atomy najlżejszego pierwiastka, jakim jest wodór. Z obłoków złożonych z atomów wodoru powstały pierwsze gwiazdy i galaktyki

Czym jest Teoria Wielkiego Wybuchu znaczenie w Słownik fizyka T .


Wyjaśnienie Transformacja Lorentza tabela
Co to jest We wszystkich wzorach c≈3⋅108m/s znaczy szybkość światła w próżni, a słowo gdzie u znaczy wartość prędkości układu U’ względem układu U. Układ U Układ U.
Wyjaśnienie Tarcie kinetyczne
Co to jest Gdy ciało przesuwa się po podłożu, to działa na nie siła tarcia kinetycznego, która jest zwrócona przeciwnie do wektora prędkości.Siła ta hamuje ruch ciała i.
Wyjaśnienie Trzecie prawo Keplera
Co to jest Relacja kwadratu okresu T obiegu wokół Słońca do sześcianu średniej odległości od Słońca R (promień orbity) jest dla każdej planety taki sam.
Wyjaśnienie Transformator
Co to jest Transformator jest urządzeniem umożliwiającym zmianę napięcia przemiennego z wyższego na niższe albo odwrotnie. Transformator złożona jest z: uzwojenia.
Wyjaśnienie Topnienie
Co to jest By zamienić ciało stałe w ciecz, należy drobinom tego ciała dostarczyć odpowiednią liczba energii, dzięki której pokonają one spore siły oddziaływań łączące je.