Czy przydatne?

Słownik Atomów Obraz Współczesny

Co oznacza WSPÓŁCZESNY OBRAZ ATOMÓW: Wielkości fizyczne wykorzystywane do opisu zjawisk zachodzących w atomach nie zmieniają się w sposób ciągły, ale mogą przyjmować jedynie ściśle określone wartości zmieniające się w sposób skokowy. Dlatego mówimy, Iż zjawiska fizyczne mikroświata mają charakter kwantowy, a tematyka fizyki wykorzystywana do ich opisu nazwana została mechaniką kwantową. Mechanika kwantowa w opisie atomów uwzględnia falowy charakter elektronów i do ich opisu posługuje się funkcjami falowymi. Fundamentalnym równaniem służącym do wyznaczenia funkcji falowej dla odpowiednich warunków jest równanie Schrödingera. Zgodnie ze współczesną mechaniką kwantową nie da się ściśle określić toru elektronu wokół jądra, możemy jedynie wyznaczyć z ustalonym prawdopodobieństwem obszary przebywania elektronu. Dlatego mówimy o tak zwany chmurach elektronowych posiadających różne kształty, które tytułujemy również orbitalami. Do opisu elektronów w atomach posługujemy się liczbami kwantowymi, które charakteryzują skwantowane wielkości fizyczne powiązane ze stanem, gdzie znajduje się dany elektron. Wyróżniamy następujące liczby kwantowe: kluczowa liczba kwantowa n = 1, 2, 3, ... ustala całkowitą energie elektronu i wielkość orbitala, a również numeruje powłoki, poboczna liczba kwantowa l = 0, 1, 2, ... , (n-1) ustala wartość orbitalnego momentu pędu elektronu i kształt orbitala, a również numeruje podpowłoki, magnetyczne liczba kwantowa m = -l, ... , 0, ... , l) ustala składową z-ową orbitalnego momentu pędu elektronu i orientację przestrzenną orbitala, spinowa liczba kwantowa ms = –1/2, 1/2 ustala składową z-ową wewnętrznego momentu pędu

Czym jest Współczesny obraz atomów znaczenie w Słownik fizyka W .

Wyjaśnienie Właściwości Sprężyste:
Co to jest pod wpływem działającej na nie siły odkształcają się w sposób nietrwały (wyginają się – trampolina, wydłużają się – sprężyna, skręcają się – metalowe pręty i tym podobne) mają właściwości sprężyste współczesny obraz atomów.
Wyjaśnienie Właściwości Kruche:
Co to jest Właściwości kruche mają te ciała stałe, które pod wpływem działającej na nie siły łamią się albo kruszą. To są na przykład: szkło, kreda, wybrane tworzywa sztuczne współczesny obraz atomów.
Wyjaśnienie Wrzenie:
Co to jest dostarczenia cieczy adekwatnie dużej energii, dzięki której drobiny w całej objętości cieczy mogą zwalczyć siły łączące je ze sobą i uzyskać swobodę właściwą dla drobin gazu. Należy więc ciecz współczesny obraz atomów.
Wyjaśnienie Wysokość Dźwięku:
Co to jest Wysokość dźwięku zależy od częstotliwości. Im częstotliwość większa, tym dźwięk jest wyższy współczesny obraz atomów.
Wyjaśnienie Właściwości Plastyczne:
Co to jest Właściwości plastyczne mają te ciała stałe, które pod wpływem działającej na nie siły odkształcają się w sposób trwały. To są na przykład: plastelina, folia aluminiowa, glina itp współczesny obraz atomów.