Czy przydatne?

Słownik Warunki wzmocnienia i wygaszenia fali na skutek interferencji

Co oznacza WARUNKI WZMOCNIENIA I WYGASZENIA FALI NA SKUTEK INTERFERENCJI: Wzmocnienie Wygaszenie Amplituda drgań osiąga wartość max. A′ = 2A Amplituda drgań osiąga wartość min. A′ = 0 A′ = 2A, gdyStąd otrzymujemy warunek wzmocnienia fali w formie:r2 - r1 = nλ.Wzmocnienie fali występuje w miejscach, dla których różnica odległości od dwóch różnych źródeł jest równa całkowitej wielokrotności długości fali. A′ = 0, gdyStąd otrzymujemy warunek wygaszenia fali w formie:Wygaszenie fali występuje w punktach, dla których różnica odległości od obu źródeł fal jest równa nieparzystej wielokrotności połowy długości fali. n jest liczbą całkowitą, r2 – r1 = d sinα

Czym jest Warunki wzmocnienia i znaczenie w Słownik fizyka W .

Wyjaśnienie Wysokość Dźwięku:
Co to jest Wysokość dźwięku zależy od częstotliwości. Im częstotliwość większa, tym dźwięk jest wyższy warunki wzmocnienia i wygaszenia fali na skutek interferencji.
Wyjaśnienie Właściwości Kruche:
Co to jest Właściwości kruche mają te ciała stałe, które pod wpływem działającej na nie siły łamią się albo kruszą. To są na przykład: szkło, kreda, wybrane tworzywa sztuczne warunki wzmocnienia i wygaszenia fali na skutek interferencji.
Wyjaśnienie Widmo Atomu Wodoru:
Co to jest rozkładem promieniowania elektromagnetycznego na zestaw elementarnych fal o różnej długości. Opierając się na analizy widma można badać różne substancje w celu identyfikacji pierwiastków, które się w warunki wzmocnienia i wygaszenia fali na skutek interferencji.
Wyjaśnienie Właściwości Sprężyste:
Co to jest pod wpływem działającej na nie siły odkształcają się w sposób nietrwały (wyginają się – trampolina, wydłużają się – sprężyna, skręcają się – metalowe pręty i tym podobne) mają właściwości sprężyste warunki wzmocnienia i wygaszenia fali na skutek interferencji.
Wyjaśnienie Ważkość:
Co to jest stan, gdzie działające na układ siły zewnętrzne są przyczyną powstawania wzajemnych sił nacisku między elementami układu. Stan ten występuje jeśli prócz sił grawitacji na układ ciał działają także warunki wzmocnienia i wygaszenia fali na skutek interferencji.