Czy przydatne?

Słownik Energia wewnętrzna U [J]

Co oznacza ENERGIA WEWNĘTRZNA U [J]: Energia wewnętrzna to suma wszystkich rodzajów energii, jakie posiadają wszystkie molekuły gazu łącznie. Z ruchem molekuł związana jest energia kinetyczna, a z ich oddziaływaniami na odległość związana jest energia potencjalna. Na skutek braku oddziaływań pomiędzy drobinami gazu doskonałego energia wewnętrzna takiego gazu złożona jest tylko z energii kinetycznych wszystkich drobin gazu. Przyrost temp. jest oznaką wzrostu średniej energii kinetycznej przypadającej na jedną drobinę i tym samym wzrostu energii wewnętrznej. Gdy temp. gazu pozostaje bez zmian, to energia wewnętrzna także się nie wymienia (U = const, gdy T = const). Zależność energii wewnętrznej od temp. dla jednego mola gazu wyraża wzór: U=i/2RT, gdzie i znaczy liczbę stopni swobody drobin gazu, która wynosi: i = 3 dla gazu jednoatomowego, i = 5 dla gazu dwuatomowego, i = 6 dla gazu wieloatomowego

Czym jest Energia wewnętrzna U [J znaczenie w Słownik fizyka E .

Wyjaśnienie Efekt Dopplera:
Co to jest występuje wtedy, gdy źródło fali jest w ruchu względem obserwatora. Bazuje on na tym, Iż w zależności od tego, czy źródło fali zbliża się do obserwatora czy oddala, rejestruje on większą albo energia wewnętrzna u [j].
Wyjaśnienie Entropia Układu Ciał:
Co to jest ciał jest sumą entropii wszystkich ciał należących do układu: S = S1 + S2 + ... + Sn Zmiana entropii całego układu jest równa sumie zmian entropii poszczególnych ciał należących do układu energia wewnętrzna u [j].
Wyjaśnienie Energia Potencjalna W Centralnym Polu Elektrycznym:
Co to jest w polu centralnym wynika z oddziaływań pomiędzy ładunkami punktowymi. Zakładamy, Iż gdy ładunki Q i q są w nieskończenie dużej odległości od siebie, to prawie w ogóle ze sobą nie oddziałują i energia wewnętrzna u [j].
Wyjaśnienie Energia Potencjalna W Polu Grawitacyjnym:
Co to jest umieszczone w danym punkcie pola ma energię potencjalną, która jest równa pracy, jaką wykonają siły pola, by przenieść ciało z nieskończoności do tego punktu: gdzie M to masa ciała będącego źródłem energia wewnętrzna u [j].
Wyjaśnienie Energia Spoczynkowa:
Co to jest nie występująca w ramach mechaniki Newtona, jest energią ciała spoczywającego w danym układzie odniesienia i wynika z posiadania poprzez to ciało masy. Rozmiar ta wyraża się wzorem: E0 = mc2 energia wewnętrzna u [j].