Czy przydatne?

Słownik Energia wewnętrzna U [J]

Co oznacza ENERGIA WEWNĘTRZNA U [J]: Energia wewnętrzna to suma wszystkich rodzajów energii, jakie posiadają wszystkie molekuły gazu łącznie. Z ruchem molekuł związana jest energia kinetyczna, a z ich oddziaływaniami na odległość związana jest energia potencjalna. Na skutek braku oddziaływań pomiędzy drobinami gazu doskonałego energia wewnętrzna takiego gazu złożona jest tylko z energii kinetycznych wszystkich drobin gazu. Przyrost temp. jest oznaką wzrostu średniej energii kinetycznej przypadającej na jedną drobinę i tym samym wzrostu energii wewnętrznej. Gdy temp. gazu pozostaje bez zmian, to energia wewnętrzna także się nie wymienia (U = const, gdy T = const). Zależność energii wewnętrznej od temp. dla jednego mola gazu wyraża wzór: U=i/2RT, gdzie i znaczy liczbę stopni swobody drobin gazu, która wynosi: i = 3 dla gazu jednoatomowego, i = 5 dla gazu dwuatomowego, i = 6 dla gazu wieloatomowego

Czym jest Energia wewnętrzna U [J znaczenie w Słownik fizyka E .

Wyjaśnienie Energia Kinetyczna Ruchu Postępowego:
Co to jest ruchu postępowego poruszającego się ciała o masie m jest równa pracy, jaką trzeba wykonać, by rozpędzić to ciało od prędkości zerowej do prędkości v, posiadanej poprzez to ciało. To jest rozmiar energia wewnętrzna u [j].
Wyjaśnienie Energia Pola Elektrycznego:
Co to jest Energia pola elektrycznego pomiędzy okładkami kondensatora wyraża się wzorem energia wewnętrzna u [j].
Wyjaśnienie Energia Wiązania Nukleonów W Jądrze I Deficyt Masy:
Co to jest nukleonów w jądrze jest równa energii,jaką należałoby dostarczyć, by rozłożyć jądro na poszczególne składniki. Okazuje się, Iż suma mas wszystkich nukleonów w jądrze jest większa niż masa całego energia wewnętrzna u [j].
Wyjaśnienie Energia Całkowita Cząstki Swobodnej:
Co to jest Energia całkowita cząstki swobodnej jest sumą energii spoczynkowej i kinetycznej energia wewnętrzna u [j].
Wyjaśnienie Energia Spoczynkowa:
Co to jest nie występująca w ramach mechaniki Newtona, jest energią ciała spoczywającego w danym układzie odniesienia i wynika z posiadania poprzez to ciało masy. Rozmiar ta wyraża się wzorem: E0 = mc2 energia wewnętrzna u [j].