Czy przydatne?

Słownik Dopplera Efekt

Co oznacza EFEKT DOPPLERA: Sukces Dopplera występuje wtedy, gdy źródło fali jest w ruchu względem obserwatora. Bazuje on na tym, Iż w zależności od tego, czy źródło fali zbliża się do obserwatora czy oddala, rejestruje on większą albo mniejszą częstotliwość fal niż mają fale wysyłane ze źródła. Jeśli obserwator zbliża się do źródła fal akustycznych z prędkością v0, a źródło fal akustycznych o częstotliwości f dodatkowo zbliża się do obserwatora z prędkością vz, to częstotliwość jaką zarejestruje obserwator będzie równa: v – to szybkość rozchodzenia się fali w danym ośrodku. W razie kiedy źródło fal i obserwator oddalają się od siebie, wzór na częstotliwość zarejestrowaną poprzez obserwatora będzie miał postać: Sukces Dopplera zachodzi w razie każdego rodzaju fal, nie tylko fal akustycznych

Czym jest Efekt Dopplera znaczenie w Słownik fizyka E .

Wyjaśnienie Energia Kinetyczna I Potencjalna Oddziaływań:
Co to jest Energia kinetyczna i energia potencjalna noszą nazwę energii mechanicznej efekt dopplera.
Wyjaśnienie Energia Pola Elektrycznego:
Co to jest Energia pola elektrycznego pomiędzy okładkami kondensatora wyraża się wzorem efekt dopplera.
Wyjaśnienie Ewolucja Gwiazd:
Co to jest Pod nazwą ewolucja gwiazd kojarzymy zmiany w życiu gwiazd, jakie dokonują się na oczach astronomów. Gwiazdy rodzą się, żyją w stanie stabilnym i umierają dając start nowym generacjom gwiazd efekt dopplera.
Wyjaśnienie Energia Całkowita Cząstki Swobodnej:
Co to jest Energia całkowita cząstki swobodnej jest sumą energii spoczynkowej i kinetycznej efekt dopplera.
Wyjaśnienie Efekty Relatywistyczne:
Co to jest Założenia szczególnej teorii względności prowadzą do zjawiska kontrakcji długości, dylatacji czasu i nierównoczesności zdarzeń w jednym układzie, które zaszły jednocześnie w innym układzie efekt dopplera.