Czy przydatne?

Słownik Elektrodynamiczna Siła

Co oznacza SIŁA ELEKTRODYNAMICZNA: Siłę działającą na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym tytułujemy siłą elektrodynamiczną. F = B ⋅ I ⋅ l ⋅ sinα, gdzie α jest kątem zawartym między wektorem indukcji i kierunkiem przepływu prądu. Jeżeli α = 0, to sinα = 0 i F = 0.Dla α = 90° sinα = 1 i wtedy mamy: F = B ⋅ I ⋅ l Kierunek i zwrot siły elektrodynamicznej ustala reguła lewej dłoni

Czym jest Siła elektrodynamiczna znaczenie w Słownik fizyka S .


Wyjaśnienie Stan równowagi termodynamicznej
Co to jest Stan równowagi termodynamicznej to stan, gdzie nie zachodzi zamiana energii pomiędzy układem a otoczeniem. Dwa układy, które nie są od siebie cieplnie.
Wyjaśnienie Soczewki
Co to jest Soczewka to przezroczysta dla światła figura ograniczona z dwóch stron powierzchniami kulistymi o promieniach krzywizn r1 i r2. Soczewki występują w kilku.
Wyjaśnienie Siły i przyspieszenie w ruchu na równi pochyłej
Co to jest Siła ciężkości (ciężar ciała) na równi pochyłej rozkłada się na dwie siły: siłę równoległą do powierzchni równi –FS i siłę prostopadłą do powierzchni równi –FN.
Wyjaśnienie Strumień indukcji magnetycznej
Co to jest Strumieniem indukcji magnetycznej przechodzącym poprzez płaską powierzchnię o polu S znajdującą się w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B tytułujemy.
Wyjaśnienie Synteza termojądrowa
Co to jest Synteza termojądrowa bazuje na połączeniu dwóch mniejszych jąder w jedno jądro o średniej masie. Deficyt masy, jaki wynika z różnicy pomiędzy sumaryczną masą.