Czy przydatne?

Słownik Magnetycznej Indukcji Strumień

Co oznacza STRUMIEŃ INDUKCJI MAGNETYCZNEJ: Strumieniem indukcji magnetycznej przechodzącym poprzez płaską powierzchnię o polu S znajdującą się w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B tytułujemy rozmiar określoną wzorem: gdzie: B – wektor indukcji pola magnetycznego, S – wektor prostopadły do powierzchnio wartości równej polu tej powierzchni, α – kąt między wektorami S i B. Jednostką strumienia indukcji magnetycznej jest weber [Wb]. Strumień indukcji magnetycznej ma wartość jednego webera, jeżeli przechodzi poprzez powierzchnię 1m2 ustawioną prostopadle do linii pola magnetycznego, którego indukcja ma wartość 1 tesli

Wyjaśnienie Szybkość Rozpadu Promieniotwórczego:
Co to jest rozpadają się w różnym czasie. Dla każdej substancji promieniotwórczej ustala się czas, po którym połowa jąder zawartych w substancji promieniotwórczej ulega rozpadowi. To jest czas połowicznego strumień indukcji magnetycznej co znaczy.
Wyjaśnienie Sublimacja I Resublimacja:
Co to jest Sublimacja to bezpośrednia zmiana stanu stałego w gazowy z pominięciem stanu ciekłego. Resublimacja to mechanizm odwrotny do sublimacji opierający na bezpośredniej zmianie stanu gazowego w stały strumień indukcji magnetycznej krzyżówka.
Wyjaśnienie Synteza Termojądrowa:
Co to jest termojądrowa bazuje na połączeniu dwóch mniejszych jąder w jedno jądro o średniej masie. Deficyt masy, jaki wynika z różnicy pomiędzy sumaryczną masą składników reakcji syntezy i masą jądra strumień indukcji magnetycznej co to jest.
Wyjaśnienie Sila Lorentza:
Co to jest jest siła, która działa na naładowaną cząstkę wpadającą z pewną prędkością do pola magnetycznego. Rozmiar tej siły zależy od wartości indukcji magnetycznej pola magnetycznego B, ładunku elektrycznego strumień indukcji magnetycznej słownik.
Wyjaśnienie Skraplanie:
Co to jest Skraplanie to mechanizm odwrotny do wrzenia i parowania. Bazuje na zmianie stanu gazowego w stan ciekły. W trakcie skraplania ciecz musi oddawać ciepło do otoczenia strumień indukcji magnetycznej czym jest.

Czym jest Strumień indukcji magnetycznej znaczenie w Słownik fizyka S .

  • Dodano:
  • Autor: