Czy przydatne?

Słownik Magnetycznej Indukcji Strumień

Co oznacza STRUMIEŃ INDUKCJI MAGNETYCZNEJ: Strumieniem indukcji magnetycznej przechodzącym poprzez płaską powierzchnię o polu S znajdującą się w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B tytułujemy rozmiar określoną wzorem: gdzie: B – wektor indukcji pola magnetycznego, S – wektor prostopadły do powierzchnio wartości równej polu tej powierzchni, α – kąt między wektorami S i B. Jednostką strumienia indukcji magnetycznej jest weber [Wb]. Strumień indukcji magnetycznej ma wartość jednego webera, jeżeli przechodzi poprzez powierzchnię 1m2 ustawioną prostopadle do linii pola magnetycznego, którego indukcja ma wartość 1 tesli

Czym jest Strumień indukcji magnetycznej znaczenie w Słownik fizyka S .


Wyjaśnienie Szybkość rozpadu promieniotwórczego
Co to jest Różne pierwiastki rozpadają się w różnym czasie. Dla każdej substancji promieniotwórczej ustala się czas, po którym połowa jąder zawartych w substancji.
Wyjaśnienie Siła elektrodynamiczna
Co to jest Siłę działającą na przewodnik z prądem umieszczony w polu magnetycznym tytułujemy siłą elektrodynamiczną. F = B ⋅ I ⋅ l ⋅ sinα, gdzie α jest kątem zawartym.
Wyjaśnienie Skraplanie
Co to jest Skraplanie to mechanizm odwrotny do wrzenia i parowania. Bazuje na zmianie stanu gazowego w stan ciekły. W trakcie skraplania ciecz musi oddawać ciepło do.
Wyjaśnienie Sublimacja i resublimacja
Co to jest Sublimacja to bezpośrednia zmiana stanu stałego w gazowy z pominięciem stanu ciekłego. Resublimacja to mechanizm odwrotny do sublimacji opierający na.
Wyjaśnienie Stan równowagi termodynamicznej i zerowa zasada termodynamiki
Co to jest Jeśli dwa układy znajdują się w stanie równowagi termodynamicznej (cieplnej) z trzecim układem, to znajdują się również w stanie równowagi ze sobą.