Czy przydatne?

Słownik Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia

Co oznacza ZJAWISKO CAŁKOWITEGO WEWNĘTRZNEGO ODBICIA: Zdarzenie to zachodzi tylko wtedy, gdy światło przechodzi z ośrodka gęstszego do rzadszego (załamuje się od normalnej). W takim przypadku role kąta padania i kąta załamania odwracają się i dlatego: Zwiększając kąt padania światła do wartości granicznej, dla której kąt załamania jest równy 90° i sinβ = sin90° = 1 otrzymamy następujący związek: Jeżeli światło będzie padało pod kątem większym niż kąt graniczny,to nie może już wejść do drugiego ośrodka, bo w całości ulegnie odbiciu. Tym samym energia światła pozostanie w całości w tym samym ośrodku

Czym jest Zjawisko całkowitego znaczenie w Słownik fizyka Z .

Wyjaśnienie Zasada Superpozycji:
Co to jest się na siebie fal pochodzących z kilku źródeł powstaje fala wypadkowa. Drgania wypadkowe cząsteczek w danym miejscu ośrodka są wówczas sumą drgań wywołanych poprzez poszczególne fale. Jeśli dwie albo zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia.
Wyjaśnienie Zasada Zachowania Pędu:
Co to jest Zasada zachowania pędu wynika z uogólnionej postaci II zasady dynamiki zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia.
Wyjaśnienie Zasada Huygensa:
Co to jest Zasada Huygensa mówi, Iż każdy pkt. ośrodka, do którego dociera fala, jest źródłem nowej fali kulistej. Powstałe w ten sposób fale cząstkowe interferują ze sobą, tworząc falę wypadkową zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia.
Wyjaśnienie Zakaz Pauliego:
Co to jest wieloelektronowych obowiązuje zakaz Pauliego, odpowiednio z którym w atomie ?Xadne dwa elektrony nie mogą znajdować się w stanie opisanym poprzez te same liczby kwantowe. Dwa elektrony muszą różnić zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia.
Wyjaśnienie Zasada Zachowania Energii:
Co to jest energii mówi, Iż w układzie zamkniętym (odizolowanym od otoczenia) energia może ulegać przemianom z jednej postaci w inną (na przykład energia kinetyczna może przekształcić się w energię potencjalną zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia.