Czy przydatne?

Słownik Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia

Co oznacza ZJAWISKO CAŁKOWITEGO WEWNĘTRZNEGO ODBICIA: Zdarzenie to zachodzi tylko wtedy, gdy światło przechodzi z ośrodka gęstszego do rzadszego (załamuje się od normalnej). W takim przypadku role kąta padania i kąta załamania odwracają się i dlatego: Zwiększając kąt padania światła do wartości granicznej, dla której kąt załamania jest równy 90° i sinβ = sin90° = 1 otrzymamy następujący związek: Jeżeli światło będzie padało pod kątem większym niż kąt graniczny,to nie może już wejść do drugiego ośrodka, bo w całości ulegnie odbiciu. Tym samym energia światła pozostanie w całości w tym samym ośrodku

Czym jest Zjawisko całkowitego znaczenie w Słownik fizyka Z .


Wyjaśnienie Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym
Co to jest Droga w tym ruchu rośnie wspólnie z upływem czasu zgodnie ze wzorem: To jest równanie paraboli y = ax2 + bx + c, gdzie c = 0. Zatem wykres zależności drogi od.
Wyjaśnienie Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym
Co to jest Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym jest równaniem kwadratowym o ujemnym współczynniku stojącym przy t2: Na wykresie taka zależność ma.
Wyjaśnienie Zderzenia
Co to jest Zderzenia możemy podzielić na: zderzenia idealnie sprężyste, pośród których wyróżniamy zderzenia centralne i niecentralne, zderzenia idealnie niesprężyste.
Wyjaśnienie Załamanie światła
Co to jest Załamanie światła jest wywołane różną prędkością światła w różnych ośrodkach. Jeżeli światło przechodzi z ośrodka rzadszego do gęstszego, gdzie jego szybkość.
Wyjaśnienie Zasada superpozycji pól
Co to jest Gdy pole grawitacyjne jest produkowane poprzez kilka mas, to wypadkowe natężenie pola w danym punkcie jest wektorową sumą natężeń pochodzących od wszystkich.