Czy przydatne?

Słownik Zależność szybkości od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Co oznacza ZALEŻNOŚĆ SZYBKOŚCI OD CZASU W RUCHU JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONYM: Prędkość w tym ruchu rośnie stosunkowo upływu czasu zgodnie ze wzorem: v = v0 + a · t. To jest równanie kierunkowe prostej y = a x + b, gdzie wyrazem wolnym jest prędkość początkowa v0, a stałe przyspieszenie spełnia rolę współczynnika kierunkowego prostej

Czym jest Zależność szybkości od czasu znaczenie w Słownik fizyka Z .

Wyjaśnienie Zasada Zachowania Pędu:
Co to jest Zasada zachowania pędu wynika z uogólnionej postaci II zasady dynamiki zależność szybkości od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym.
Wyjaśnienie Zasada Huygensa:
Co to jest Zasada Huygensa mówi, Iż każdy pkt. ośrodka, do którego dociera fala, jest źródłem nowej fali kulistej. Powstałe w ten sposób fale cząstkowe interferują ze sobą, tworząc falę wypadkową zależność szybkości od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym.
Wyjaśnienie Zasada Superpozycji Pól:
Co to jest grawitacyjne jest produkowane poprzez kilka mas, to wypadkowe natężenie pola w danym punkcie jest wektorową sumą natężeń pochodzących od wszystkich mas:W ten sam sposób wyznaczyć można potencjał pola zależność szybkości od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym.
Wyjaśnienie Zależność Drogi Od Czasu W Ruchu Jednostajnie Przyspieszonym:
Co to jest rośnie wspólnie z upływem czasu zgodnie ze wzorem: To jest równanie paraboli y = ax2 + bx + c, gdzie c = 0. Zatem wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym jest parabolą o zależność szybkości od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym.
Wyjaśnienie Zasada Bilansu Cieplnego:
Co to jest energii, którą w nauce o cieple tytułujemy zasadą bilansu cieplnego, wymaga, by liczba energii cieplnej Q1 oddanej poprzez ciało cieplejsze była równa energii cieplnej Q2 pobranej poprzez ciało zależność szybkości od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym.