Czy przydatne?

Słownik Założenia szczególnej teorii względności

Co oznacza ZAŁOŻENIA SZCZEGÓLNEJ TEORII WZGLĘDNOŚCI: Szczególna teoria względności opiera się na dwóch założeniach: W układach poruszających się względem siebie ruchem jednostajnym prostoliniowym wszystkie zjawiska przebiegają jednakowo. Nie ma takiego zjawiska, przy użyciu którego obserwator znajdujący się w układzie inercjalnym mógłby wykazać swój ruch albo spoczynek. Szybkość światła w każdym układzie jest więc jednakowa. Znaczy to, Iż wszystkie prawa przyrody i opisujące je równania nie zmieniają się przy ich transformacji z jednego układu odniesienia do drugiego. W żadnym układzie inercjalnym poruszające się obiekty nie mogą mieć prędkości większej od prędkości światła w próżni. Szybkość światła w próżni jest max. prędkością istniejącą w przyrodzie

Czym jest Założenia szczególnej teorii znaczenie w Słownik fizyka Z .


Wyjaśnienie Zasada Huygensa
Co to jest Zasada Huygensa mówi, Iż każdy pkt. ośrodka, do którego dociera fala, jest źródłem nowej fali kulistej. Powstałe w ten sposób fale cząstkowe interferują ze.
Wyjaśnienie Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym
Co to jest Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie opóźnionym jest równaniem kwadratowym o ujemnym współczynniku stojącym przy t2: Na wykresie taka zależność ma.
Wyjaśnienie Zasada nieoznaczoności Heisenberga
Co to jest Zasada nieoznaczoności Heisenberga mówi, Iż nie jest możliwy jednoczesny precyzyjny pomiar położenia cząstki i jej pędu, co zapisujemy: gdzie Δx i Δp oznaczają.
Wyjaśnienie Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia
Co to jest Zdarzenie to zachodzi tylko wtedy, gdy światło przechodzi z ośrodka gęstszego do rzadszego (załamuje się od normalnej). W takim przypadku role kąta padania i.
Wyjaśnienie Zależność szybkości od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym
Co to jest Prędkość w tym ruchu rośnie stosunkowo upływu czasu zgodnie ze wzorem: v = v0 + a · t. To jest równanie kierunkowe prostej y = a x + b, gdzie wyrazem wolnym.