Czy przydatne?

Słownik Założenia szczególnej teorii względności

Co oznacza ZAŁOŻENIA SZCZEGÓLNEJ TEORII WZGLĘDNOŚCI: Szczególna teoria względności opiera się na dwóch założeniach: W układach poruszających się względem siebie ruchem jednostajnym prostoliniowym wszystkie zjawiska przebiegają jednakowo. Nie ma takiego zjawiska, przy użyciu którego obserwator znajdujący się w układzie inercjalnym mógłby wykazać swój ruch albo spoczynek. Szybkość światła w każdym układzie jest więc jednakowa. Znaczy to, Iż wszystkie prawa przyrody i opisujące je równania nie zmieniają się przy ich transformacji z jednego układu odniesienia do drugiego. W żadnym układzie inercjalnym poruszające się obiekty nie mogą mieć prędkości większej od prędkości światła w próżni. Szybkość światła w próżni jest max. prędkością istniejącą w przyrodzie

Czym jest Założenia szczególnej teorii znaczenie w Słownik fizyka Z .

Wyjaśnienie Zależność Szybkości Od Czasu W Ruchu Jednostajnie Przyspieszonym:
Co to jest ruchu rośnie stosunkowo upływu czasu zgodnie ze wzorem: v = v0 + a · t. To jest równanie kierunkowe prostej y = a x + b, gdzie wyrazem wolnym jest prędkość początkowa v0, a stałe przyspieszenie założenia szczególnej teorii względności.
Wyjaśnienie Zasada Zachowania Pędu:
Co to jest Zasada zachowania pędu wynika z uogólnionej postaci II zasady dynamiki założenia szczególnej teorii względności.
Wyjaśnienie Zasada Bilansu Cieplnego:
Co to jest energii, którą w nauce o cieple tytułujemy zasadą bilansu cieplnego, wymaga, by liczba energii cieplnej Q1 oddanej poprzez ciało cieplejsze była równa energii cieplnej Q2 pobranej poprzez ciało założenia szczególnej teorii względności.
Wyjaśnienie Zdolność Skupiająca Soczewki:
Co to jest skupiająca soczewki jest odwrotnością jej ogniskowej wyrażonej w metrach: Gdy f > 0, to Z > 0 i soczewka jest skupiająca, a gdy f < 0, to Z < 0 i soczewka jest rozpraszająca. Umiejętność skupiającą założenia szczególnej teorii względności.
Wyjaśnienie Zależność Drogi Od Czasu W Ruchu Jednostajnie Przyspieszonym:
Co to jest rośnie wspólnie z upływem czasu zgodnie ze wzorem: To jest równanie paraboli y = ax2 + bx + c, gdzie c = 0. Zatem wykres zależności drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym jest parabolą o założenia szczególnej teorii względności.