Czy przydatne?

Słownik Założenia szczególnej teorii względności

Co oznacza ZAŁOŻENIA SZCZEGÓLNEJ TEORII WZGLĘDNOŚCI: Szczególna teoria względności opiera się na dwóch założeniach: W układach poruszających się względem siebie ruchem jednostajnym prostoliniowym wszystkie zjawiska przebiegają jednakowo. Nie ma takiego zjawiska, przy użyciu którego obserwator znajdujący się w układzie inercjalnym mógłby wykazać swój ruch albo spoczynek. Szybkość światła w każdym układzie jest więc jednakowa. Znaczy to, Iż wszystkie prawa przyrody i opisujące je równania nie zmieniają się przy ich transformacji z jednego układu odniesienia do drugiego. W żadnym układzie inercjalnym poruszające się obiekty nie mogą mieć prędkości większej od prędkości światła w próżni. Szybkość światła w próżni jest max. prędkością istniejącą w przyrodzie

Czym jest Założenia szczególnej teorii znaczenie w Słownik fizyka Z .

Wyjaśnienie Zjawisko Całkowitego Wewnętrznego Odbicia:
Co to jest zachodzi tylko wtedy, gdy światło przechodzi z ośrodka gęstszego do rzadszego (załamuje się od normalnej). W takim przypadku role kąta padania i kąta załamania odwracają się i dlatego: Zwiększając założenia szczególnej teorii względności.
Wyjaśnienie Zasada Zachowania Energii:
Co to jest energii mówi, Iż w układzie zamkniętym (odizolowanym od otoczenia) energia może ulegać przemianom z jednej postaci w inną (na przykład energia kinetyczna może przekształcić się w energię potencjalną założenia szczególnej teorii względności.
Wyjaśnienie Zasada Zachowania Momentu Pędu:
Co to jest momentu pędu wynika z II zasady dynamiki dla bryły sztywnej, którą można przedstawić w formie: Z powyższego wzoru widać, Iż gdy wypadkowy okres sił Mw = 0, to Lk - L0 = 0 i tym samym: L = const, a założenia szczególnej teorii względności.
Wyjaśnienie Zasada Bilansu Cieplnego:
Co to jest energii, którą w nauce o cieple tytułujemy zasadą bilansu cieplnego, wymaga, by liczba energii cieplnej Q1 oddanej poprzez ciało cieplejsze była równa energii cieplnej Q2 pobranej poprzez ciało założenia szczególnej teorii względności.
Wyjaśnienie Zależność Szybkości Od Czasu W Ruchu Jednostajnie Przyspieszonym:
Co to jest ruchu rośnie stosunkowo upływu czasu zgodnie ze wzorem: v = v0 + a · t. To jest równanie kierunkowe prostej y = a x + b, gdzie wyrazem wolnym jest prędkość początkowa v0, a stałe przyspieszenie założenia szczególnej teorii względności.