Czy przydatne?

Słownik Energii Zachowania Zasada

Co oznacza ZASADA ZACHOWANIA ENERGII: Zasada zachowania energii mówi, Iż w układzie zamkniętym (odizolowanym od otoczenia) energia może ulegać przemianom z jednej postaci w inną (na przykład energia kinetyczna może przekształcić się w energię potencjalną grawitacji), lecz całkowita liczba energii pozostaje stała. Zasada zachowania energii jest słuszna dla wszystkich rodzajów energii, nie tylko dla energii mechanicznej

Czym jest Zasada zachowania energii znaczenie w Słownik fizyka Z .


Wyjaśnienie Zasada Huygensa
Co to jest Zasada Huygensa mówi, Iż każdy pkt. ośrodka, do którego dociera fala, jest źródłem nowej fali kulistej. Powstałe w ten sposób fale cząstkowe interferują ze.
Wyjaśnienie Zależność drogi od czasu w ruchu jednostajnie przyspieszonym
Co to jest Droga w tym ruchu rośnie wspólnie z upływem czasu zgodnie ze wzorem: To jest równanie paraboli y = ax2 + bx + c, gdzie c = 0. Zatem wykres zależności drogi od.
Wyjaśnienie Zasada superpozycji
Co to jest Wskutek nakładania się na siebie fal pochodzących z kilku źródeł powstaje fala wypadkowa. Drgania wypadkowe cząsteczek w danym miejscu ośrodka są wówczas sumą.
Wyjaśnienie Zakaz Pauliego
Co to jest W atomach wieloelektronowych obowiązuje zakaz Pauliego, odpowiednio z którym w atomie ?Xadne dwa elektrony nie mogą znajdować się w stanie opisanym poprzez te.
Wyjaśnienie Zdolność skupiająca soczewki
Co to jest Umiejętność skupiająca soczewki jest odwrotnością jej ogniskowej wyrażonej w metrach: Gdy f > 0, to Z > 0 i soczewka jest skupiająca, a gdy f < 0, to Z < 0 i.