Czy przydatne?

Słownik Zderzenia

Co oznacza ZDERZENIA: Zderzenia możemy podzielić na:
zderzenia idealnie sprężyste, pośród których wyróżniamy zderzenia centralne i niecentralne,
zderzenia idealnie niesprężyste, pośród których wyróżniamy zderzenia centralne i niecentralne.
Zderzenia centralne Zderzenia niecentralne
Wektory prędkości ciał biorących udział w zderzeniu leżą na linii łączącej środki ciężkości tych ciał.
Wektory prędkości ciał biorących udział w zderzeniu nie leżą na linii, która łączy środki ciężkości tych ciał.
Zderzenia idealnie sprężyste Zderzenia idealnie niesprężyste
Zachodzą wtedy, gdy w czasie zderzenia zarówno całkowity pęd, jak i suma energii kinetycznych zderzających się ciał nie zmieniają się. Ciała w trakcie zderzenia odbijają się od siebie.
przed zderzeniem ciała mają pędy p1 i p2 i prędkości v1 i v2,
po zderzeniu każde z ciał zmierza w własną stronę z inną prędkością u1 i u2 i z innym pędem p′1 i p′2(Masy ciał wynoszą m1 i m2.).
Korzystając z zasady zachowania energii i zasady zachowania pędu otrzymujemy wzory na wartości prędkości po zderzeniu sprężystym:
Zachodzą wtedy, gdy po zderzeniu oba ciała uczestniczące w nim poruszają się wraz z jednakową prędkością. W trakcie takiego zderzenia całkowity pęd obu ciał jest stały, jednak suma energii kinetycznych ciał ulega zmianie.
przed zderzeniem ciała mają pędy p1 i p2 i prędkości v1 i v2,
po zderzeniu ciała łączą się ze sobą i poruszają się wspólnie ze wspólną prędkością v3 i wspólnym pędem p3 (masy ciał wynoszą m1 i m2).
Szybkość złączonych ze sobą ciał wskutek zderzenia niesprężystego:
W zderzeniu niesprężystym energia kinetyczna ciał nie jest zachowana, bo część tej energii jest zużywana na trwałą deformację ciał w trakcie tego zderzenia

Czym jest Zderzenia znaczenie w Słownik fizyka Z .

Wyjaśnienie Założenia Szczególnej Teorii Względności:
Co to jest względności opiera się na dwóch założeniach: W układach poruszających się względem siebie ruchem jednostajnym prostoliniowym wszystkie zjawiska przebiegają jednakowo. Nie ma takiego zjawiska, przy zderzenia.
Wyjaśnienie Zasada Zachowania Energii:
Co to jest energii mówi, Iż w układzie zamkniętym (odizolowanym od otoczenia) energia może ulegać przemianom z jednej postaci w inną (na przykład energia kinetyczna może przekształcić się w energię potencjalną zderzenia.
Wyjaśnienie Zasada Zachowania Pędu:
Co to jest Zasada zachowania pędu wynika z uogólnionej postaci II zasady dynamiki zderzenia.
Wyjaśnienie Zasada Huygensa:
Co to jest Zasada Huygensa mówi, Iż każdy pkt. ośrodka, do którego dociera fala, jest źródłem nowej fali kulistej. Powstałe w ten sposób fale cząstkowe interferują ze sobą, tworząc falę wypadkową zderzenia.
Wyjaśnienie Załamanie Światła:
Co to jest jest wywołane różną prędkością światła w różnych ośrodkach. Jeżeli światło przechodzi z ośrodka rzadszego do gęstszego, gdzie jego szybkość jest mniejsza, to skraca sobie drogę załamując się do zderzenia.