Czy przydatne?

Słownik Zderzenia

Co oznacza ZDERZENIA: Zderzenia możemy podzielić na:
zderzenia idealnie sprężyste, pośród których wyróżniamy zderzenia centralne i niecentralne,
zderzenia idealnie niesprężyste, pośród których wyróżniamy zderzenia centralne i niecentralne.
Zderzenia centralne Zderzenia niecentralne
Wektory prędkości ciał biorących udział w zderzeniu leżą na linii łączącej środki ciężkości tych ciał.
Wektory prędkości ciał biorących udział w zderzeniu nie leżą na linii, która łączy środki ciężkości tych ciał.
Zderzenia idealnie sprężyste Zderzenia idealnie niesprężyste
Zachodzą wtedy, gdy w czasie zderzenia zarówno całkowity pęd, jak i suma energii kinetycznych zderzających się ciał nie zmieniają się. Ciała w trakcie zderzenia odbijają się od siebie.
przed zderzeniem ciała mają pędy p1 i p2 i prędkości v1 i v2,
po zderzeniu każde z ciał zmierza w własną stronę z inną prędkością u1 i u2 i z innym pędem p′1 i p′2(Masy ciał wynoszą m1 i m2.).
Korzystając z zasady zachowania energii i zasady zachowania pędu otrzymujemy wzory na wartości prędkości po zderzeniu sprężystym:
Zachodzą wtedy, gdy po zderzeniu oba ciała uczestniczące w nim poruszają się wraz z jednakową prędkością. W trakcie takiego zderzenia całkowity pęd obu ciał jest stały, jednak suma energii kinetycznych ciał ulega zmianie.
przed zderzeniem ciała mają pędy p1 i p2 i prędkości v1 i v2,
po zderzeniu ciała łączą się ze sobą i poruszają się wspólnie ze wspólną prędkością v3 i wspólnym pędem p3 (masy ciał wynoszą m1 i m2).
Szybkość złączonych ze sobą ciał wskutek zderzenia niesprężystego:
W zderzeniu niesprężystym energia kinetyczna ciał nie jest zachowana, bo część tej energii jest zużywana na trwałą deformację ciał w trakcie tego zderzenia

Wyjaśnienie Zakaz Pauliego:
Co to jest wieloelektronowych obowiązuje zakaz Pauliego, odpowiednio z którym w atomie ?Xadne dwa elektrony nie mogą znajdować się w stanie opisanym poprzez te same liczby kwantowe. Dwa elektrony muszą różnić zderzenia co to jest.
Wyjaśnienie Zasada Zachowania Momentu Pędu:
Co to jest momentu pędu wynika z II zasady dynamiki dla bryły sztywnej, którą można przedstawić w formie: Z powyższego wzoru widać, Iż gdy wypadkowy okres sił Mw = 0, to Lk - L0 = 0 i tym samym: L = const, a zderzenia definicja.
Wyjaśnienie Zasada Bilansu Cieplnego:
Co to jest energii, którą w nauce o cieple tytułujemy zasadą bilansu cieplnego, wymaga, by liczba energii cieplnej Q1 oddanej poprzez ciało cieplejsze była równa energii cieplnej Q2 pobranej poprzez ciało zderzenia co znaczy.
Wyjaśnienie Zdolność Skupiająca Soczewki:
Co to jest skupiająca soczewki jest odwrotnością jej ogniskowej wyrażonej w metrach: Gdy f > 0, to Z > 0 i soczewka jest skupiająca, a gdy f < 0, to Z < 0 i soczewka jest rozpraszająca. Umiejętność skupiającą zderzenia słownik.
Wyjaśnienie Zjawisko Całkowitego Wewnętrznego Odbicia:
Co to jest zachodzi tylko wtedy, gdy światło przechodzi z ośrodka gęstszego do rzadszego (załamuje się od normalnej). W takim przypadku role kąta padania i kąta załamania odwracają się i dlatego: Zwiększając zderzenia znaczenie.

Czym jest Zderzenia znaczenie w Słownik fizyka Z .

  • Dodano:
  • Autor: