Definicje i słownik ekonomiczny na F

Co to znaczy w ubezpieczeniach
 • Co to znaczy Obligacji Fundusz Co to jest Fundusz, który inwestuje w różnego rodzaju obligacje i nastawiony jest na stały przyrost w oparciu o dochody z posiadanych obligacji
 • Co to znaczy Fus Definicja Fundusz Ubezpieczeń Socjalnych, którego dysponentem jest Zakład Ubezpieczeń Socjalnych. Powołany w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń socjalnych
 • Co to znaczy Wzrostu Stabilnego Fundusz Co znaczy Fundusz, który inwestuje zarówno w akcje, jaki i dłużne papiery wartościowe
 • Co to znaczy Pieniężnego Rynku Fundusz Słownik zminimalizowanym ryzyku, inwestują w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, a więc bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, bony komercyjne albo porozumienia odkupu z
 • Co to znaczy I Filar Znaczenie obligatoryjne dla wszystkich osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, oparty na tak zwany "umowie pokoleniowej". Wysokość wypłacanej emerytury b
 • Co to znaczy Ii Filar Czym jest osób urodzonych po 31 grudnia 1968 roku i dobrowolne dla urodzonych przed 1 stycznia 1969 roku, a po 31 grudnia 1948 roku. Docelowo obligatoryjne dla wszystkich. Zabezpie
 • Co to znaczy Iii Filar Co oznacza wysokość emerytury będzie zależała od wielkości kwot przydzielonych na dodatkowe emerytury. Trzeci filar to pracownicze programy emerytalne, ubezpieczenia na życie, lokaty
 • Co to znaczy Akcji Fundusz Krzyżówka Fundusz, który inwestuje w różnego rodzaju akcje. Fundusz przydzielony dla osób akceptujących spore ryzyko inwestycyjne
 • Co to znaczy Zrównoważony Fundusz Najlepszy cały czas aktywów zainwestowanych zarówno w akcje jak i obligacje i powstaniu równowagi między tymi dwoma rodzajami papierów wartościowych
 • Co to znaczy Gwarancyjny Fundusz Przykłady gromadzonych w OFE. PTE zobowiązane są dokonywać wpłat z własnych środków w wysokości nie przekraczającej 0,1% wartości aktywów netto OFE
 • Co to znaczy Otwarty Inwestycyjny Fundusz Encyklopedia Fundusz, który zbywa jednostki uczestnictwa i dokonuje ich odkupienia na żądanie uczestnika funduszu. z chwilą odkupienia jednostki uczestnictwa są umarzane z mocy prawa
 • Co to znaczy Zamknięty Inwestycyjny Fundusz Jak działa Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne. Fundusz inwestycyjny zamknięty nie może nabywać certyfikatów inwestycyjnych, które wyemitował
 • Co to znaczy Mieszany Inwestycyjny Fundusz Czy, jest Fundusz, który jest odmianą funduszy zamkniętych. Fundamentalną różnicą jest sposobność wykupienia certyfikatów na żądanie uczestnika
 • Co to znaczy Inwestycyjny Fundusz Pojęcie wartościowych i środków pieniężnych; lokowana w papiery wartościowe odpowiednio z góry określonym i niezmiennym celem funduszu; zarządzana poprzez Towarzystwo Funduszy In
 • Co to znaczy Ubezpieczonych Ochrony Fundusz Wyjaśnienie towarzystwa; tworzony ze składek przekazywanych poprzez wszystkie spółki ubezpieczeniowe. Fundusz powołany poprzez Ministra Finansów

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja CO OZNACZA Fundusz Ochrony Ubezpieczonych, Fundusz Inwestycyjny, Fundusz Inwestycyjny Mieszany, Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Fundusz przykłady.

Co to jest Czym jest Fundusz Ochrony Ubezpieczonych, Fundusz Inwestycyjny tłumaczenie.