Czy przydatne?

Fus co to znaczy

Definicja FUS: Fundusz Ubezpieczeń Socjalnych, którego dysponentem jest Zakład Ubezpieczeń Socjalnych. Powołany w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń socjalnych

Czym jest FUS znaczenie w Znaczenie definicji F .


Znaczenie Fundusz Gwarancyjny
Co oznacza Fundusz gwarancyjny stanowi część mechanizmu bezpieczeństwa środków gromadzonych w OFE. PTE zobowiązane są dokonywać wpłat z własnych środków w wysokości nie.
Znaczenie Fundusz Ochrony Ubezpieczonych
Co oznacza Fundusz, którego celem  jest wypłata odszkodowań w razie niewypłacalności towarzystwa; tworzony ze składek przekazywanych poprzez wszystkie spółki.
Znaczenie Fundusz obligacji
Co oznacza Fundusz, który inwestuje w różnego rodzaju obligacje i nastawiony jest na stały przyrost w oparciu o dochody z posiadanych obligacji.
Znaczenie Fundusz akcji
Co oznacza Fundusz, który inwestuje w różnego rodzaju akcje. Fundusz przydzielony dla osób akceptujących spore ryzyko inwestycyjne.
Znaczenie Fundusz inwestycyjny
Co oznacza Podmiot posiadający osobowość prawną, masa majątkowa składająca się z papierów wartościowych i środków pieniężnych; lokowana w papiery wartościowe odpowiednio.