Definicje i słownik ekonomiczny na S

Co to znaczy w ubezpieczeniach
 • Co to znaczy Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte Co znaczy ustalenia w Statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa. Wyróżnikiem jest również powołanie organu kontrolnego Porady Inwestorów
 • Co to znaczy Zus Na Składka Krzyżówka Świadczenie pieniężne pobierane poprzez zakład ubezpieczeń od ubezpieczających się w zakładzie w zamian za ochronę ubezpieczeniową
 • Co to znaczy Podstawowa Składka Co to jest Składka płatna za ubezpieczenie fundamentalne
 • Co to znaczy Ciągłych Notowań System Słownik Właściwością notowań ciągłych jest sposobność zawierania transakcji w czasie jednej sesji po różnych kursach
 • Co to znaczy Ubezpieczenia Suma Czym jest Stawka, na którą ubezpieczono mienie, życie, zdrowie albo umiejętność do pracy ubezpieczonego
 • Co to znaczy Zwrotu Stopa Co oznacza Wyrażony w % relacja rocznego zysku wypracowanego poprzez inwestycje do jej początkowego kosztu, to dochody uzyskiwane dzięki inwestycjom
 • Co to znaczy Giełdowa Spółka Tłumaczenie Firma publiczna, której akcje jednakże jednej serii zostały dopuszczone do obrotu giełdowego
 • Co to znaczy Brutto Składka Przykłady kwartalnie, półrocznie, rocznie i jednokrotnie. W każdą rocznicę polisy (jest to w każdą rocznicę dnia początku odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń) można zmienić częst
 • Co to znaczy Giełdowa Sesja Definicja Określony przedział czasu, kiedy mogą być zawierane transakcje na GPW. Sesje na giełdzie warszawskiej odbywają się od poniedziałku do piątku
 • Co to znaczy Uczestnictwa Świadectwo Encyklopedia przystąpieniu do funduszu; zawiera: nazwę funduszu, nr rejestru uczestnika, kwotę powierzonych środków, datę wyceny, liczba nadanych jednostek uczestnictwa, wystawiane jest poprze
 • Co to znaczy Funduszu Statut Jak działa Dokument zawierający zestaw regulaminów dotyczących działalności funduszy. Ujmuje cel, zakres i element działalności funduszu
 • Co to znaczy Publiczna Spółka Czy jest Firma, której akcje jednakże jednej serii zostały dopuszczone poprzez KPWiG do obrotu publicznego
 • Co to znaczy Średnia ważona stopa zwrotu Pojęcie Suma iloczynów stopy zwrotu każdego z OFE i parametru przeciętnego udziału w rynku danego OFE. Liczona zawsze za moment ostatnich 24 miesięcy
 • Co to znaczy Zastąpienia Stopa Wyjaśnienie Rozmiar uzyskanej emerytury w relacji do ostatniej pensji (liczona w procentach
 • Co to znaczy Alokacji Stopa Opis będzie inwestowane. Termin ten jest związany z naszymi składkami przekazywanymi do OFE. Od każdej wpłaty pobierana jest zapłata od składek. Odejmuje się również drobne st
 • Co to znaczy Netto Składka Informacje Cześć składki przydzielona na ochronę, a więc na wypłatę odszkodowań i świadczeń
 • Co to znaczy Dodatkowa Składka Znaczenie Składka płatna za ubezpieczenie dodatkowe
 • Co to znaczy System kursu jednolitego (fixing) Co znaczy określonej najpierw sesji, cenie (kursie). Fundamentem do wyznaczenia takiego kursu są zlecenia składane i przyjęte na daną sesję
 • Co to znaczy Świadczenie Krzyżówka zdarzeń ustalonych w umowie. PZU Życie SA zapewnia wypłatę świadczenia pośrodku 21 albo 30 dni (w zależności od rodzaju ubezpieczenia) od daty dostarczenia wymaganych do
 • Co to znaczy Repartycyjny System Co to jest Polsce do końca 1998r. Opiera się na założeniu, Iż pracująca część społeczeństwa utrzymuje tę już nie pracującą (emerytów i rencistów). Mechanizm nie przewidywał jednak star
 • Co to znaczy Składki Stopa Słownik Zobacz: taryfa
 • Co to znaczy Kapitałowy System Czym jest Mechanizm, gdzie bezpieczne inwestowanie składek zapewnia ich pomnażanie

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja System kapitałowy co znaczy Stopa składki krzyżówka System Repartycyjny co to jest Świadczenie słownik System kursu jednolitego (fixing) czym jest Składka. przykłady.

Co to jest Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte co znaczy Składka na tłumaczenie.