Definicje i słownik ekonomiczny na S

Co to znaczy w ubezpieczeniach
 • Co to znaczy Publiczna Spółka Co to jest Firma, której akcje jednakże jednej serii zostały dopuszczone poprzez KPWiG do obrotu publicznego
 • Co to znaczy Zastąpienia Stopa Definicja Rozmiar uzyskanej emerytury w relacji do ostatniej pensji (liczona w procentach
 • Co to znaczy Ubezpieczenia Suma Co znaczy Stawka, na którą ubezpieczono mienie, życie, zdrowie albo umiejętność do pracy ubezpieczonego
 • Co to znaczy Ciągłych Notowań System Słownik Właściwością notowań ciągłych jest sposobność zawierania transakcji w czasie jednej sesji po różnych kursach
 • Co to znaczy Podstawowa Składka Znaczenie Składka płatna za ubezpieczenie fundamentalne
 • Co to znaczy Składki Stopa Czym jest Zobacz: taryfa
 • Co to znaczy Funduszu Statut Co oznacza Dokument zawierający zestaw regulaminów dotyczących działalności funduszy. Ujmuje cel, zakres i element działalności funduszu
 • Co to znaczy System kursu jednolitego (fixing) Krzyżówka określonej najpierw sesji, cenie (kursie). Fundamentem do wyznaczenia takiego kursu są zlecenia składane i przyjęte na daną sesję
 • Co to znaczy Repartycyjny System Najlepszy Polsce do końca 1998r. Opiera się na założeniu, Iż pracująca część społeczeństwa utrzymuje tę już nie pracującą (emerytów i rencistów). Mechanizm nie przewidywał jednak star
 • Co to znaczy Dodatkowa Składka Przykłady Składka płatna za ubezpieczenie dodatkowe
 • Co to znaczy Brutto Składka Encyklopedia kwartalnie, półrocznie, rocznie i jednokrotnie. W każdą rocznicę polisy (jest to w każdą rocznicę dnia początku odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń) można zmienić częst
 • Co to znaczy Zus Na Składka Jak działa Świadczenie pieniężne pobierane poprzez zakład ubezpieczeń od ubezpieczających się w zakładzie w zamian za ochronę ubezpieczeniową
 • Co to znaczy Alokacji Stopa Czy, jest będzie inwestowane. Termin ten jest związany z naszymi składkami przekazywanymi do OFE. Od każdej wpłaty pobierana jest zapłata od składek. Odejmuje się również drobne st
 • Co to znaczy Netto Składka Pojęcie Cześć składki przydzielona na ochronę, a więc na wypłatę odszkodowań i świadczeń
 • Co to znaczy Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte Wyjaśnienie ustalenia w Statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa. Wyróżnikiem jest również powołanie organu kontrolnego Porady Inwestorów
 • Co to znaczy Średnia ważona stopa zwrotu Opis Suma iloczynów stopy zwrotu każdego z OFE i parametru przeciętnego udziału w rynku danego OFE. Liczona zawsze za moment ostatnich 24 miesięcy
 • Co to znaczy Giełdowa Spółka Informacje Firma publiczna, której akcje jednakże jednej serii zostały dopuszczone do obrotu giełdowego
 • Co to znaczy Zwrotu Stopa Co to jest Wyrażony w % relacja rocznego zysku wypracowanego poprzez inwestycje do jej początkowego kosztu, to dochody uzyskiwane dzięki inwestycjom
 • Co to znaczy Kapitałowy System Definicja Mechanizm, gdzie bezpieczne inwestowanie składek zapewnia ich pomnażanie
 • Co to znaczy Świadczenie Co znaczy zdarzeń ustalonych w umowie. PZU Życie SA zapewnia wypłatę świadczenia pośrodku 21 albo 30 dni (w zależności od rodzaju ubezpieczenia) od daty dostarczenia wymaganych do
 • Co to znaczy Giełdowa Sesja Słownik Określony przedział czasu, kiedy mogą być zawierane transakcje na GPW. Sesje na giełdzie warszawskiej odbywają się od poniedziałku do piątku
 • Co to znaczy Uczestnictwa Świadectwo Znaczenie przystąpieniu do funduszu; zawiera: nazwę funduszu, nr rejestru uczestnika, kwotę powierzonych środków, datę wyceny, liczba nadanych jednostek uczestnictwa, wystawiane jest poprze

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja SŁOWNIK Świadectwo Uczestnictwa, Sesja Giełdowa, Świadczenie, System Kapitałowy, Stopa Zwrotu, Spółka Giełdowa, Średnia Ważona Stopa Zwrotu, Specjalistyczne Fundusze przykłady.

Co to jest Co znaczy Świadectwo Uczestnictwa, Sesja Giełdowa, Świadczenie tłumaczenie.