Definicje i słownik ekonomiczny na S

Co to znaczy w ubezpieczeniach
 • Co to znaczy Stopa zastąpienia Pojęcie Rozmiar uzyskanej emerytury w relacji do ostatniej pensji (liczona w procentach
 • Co to znaczy Składka (brutto) Pojęcie kwartalnie, półrocznie, rocznie i jednokrotnie. W każdą rocznicę polisy (jest to w każdą rocznicę dnia początku odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń) można zmienić częstotliwość
 • Co to znaczy Statut funduszu Pojęcie Dokument zawierający zestaw regulaminów dotyczących działalności funduszy. Ujmuje cel, zakres i element działalności funduszu
 • Co to znaczy Stopa alokacji Pojęcie będzie inwestowane. Termin ten jest związany z naszymi składkami przekazywanymi do OFE. Od każdej wpłaty pobierana jest zapłata od składek. Odejmuje się również drobne stawki
 • Co to znaczy Świadectwo uczestnictwa Pojęcie przystąpieniu do funduszu; zawiera: nazwę funduszu, nr rejestru uczestnika, kwotę powierzonych środków, datę wyceny, liczba nadanych jednostek uczestnictwa, wystawiane jest
 • Co to znaczy System kursu jednolitego (fixing) Pojęcie określonej najpierw sesji, cenie (kursie). Fundamentem do wyznaczenia takiego kursu są zlecenia składane i przyjęte na daną sesję
 • Co to znaczy System Repartycyjny Pojęcie Polsce do końca 1998r. Opiera się na założeniu, Iż pracująca część społeczeństwa utrzymuje tę już nie pracującą (emerytów i rencistów). Mechanizm nie przewidywał jednak starzenia
 • Co to znaczy Sesja giełdowa Pojęcie Określony przedział czasu, kiedy mogą być zawierane transakcje na GPW. Sesje na giełdzie warszawskiej odbywają się od poniedziałku do piątku
 • Co to znaczy Składka dodatkowa Pojęcie Składka płatna za ubezpieczenie dodatkowe
 • Co to znaczy Składka podstawowa Pojęcie Składka płatna za ubezpieczenie fundamentalne
 • Co to znaczy Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte Pojęcie ustalenia w Statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa. Wyróżnikiem jest również powołanie organu kontrolnego Porady Inwestorów
 • Co to znaczy Spółka giełdowa Pojęcie Firma publiczna, której akcje jednakże jednej serii zostały dopuszczone do obrotu giełdowego
 • Co to znaczy Spółka publiczna Pojęcie Firma, której akcje jednakże jednej serii zostały dopuszczone poprzez KPWiG do obrotu publicznego
 • Co to znaczy Składka netto Pojęcie Cześć składki przydzielona na ochronę, a więc na wypłatę odszkodowań i świadczeń
 • Co to znaczy Stopa składki Pojęcie Zobacz: taryfa
 • Co to znaczy Składka na ZUS Pojęcie Świadczenie pieniężne pobierane poprzez zakład ubezpieczeń od ubezpieczających się w zakładzie w zamian za ochronę ubezpieczeniową
 • Co to znaczy Stopa zwrotu Pojęcie Wyrażony w % relacja rocznego zysku wypracowanego poprzez inwestycje do jej początkowego kosztu, to dochody uzyskiwane dzięki inwestycjom
 • Co to znaczy Średnia ważona stopa zwrotu Pojęcie Suma iloczynów stopy zwrotu każdego z OFE i parametru przeciętnego udziału w rynku danego OFE. Liczona zawsze za moment ostatnich 24 miesięcy
 • Co to znaczy Suma ubezpieczenia Pojęcie Stawka, na którą ubezpieczono mienie, życie, zdrowie albo umiejętność do pracy ubezpieczonego
 • Co to znaczy Świadczenie Pojęcie zdarzeń ustalonych w umowie. PZU Życie SA zapewnia wypłatę świadczenia pośrodku 21 albo 30 dni (w zależności od rodzaju ubezpieczenia) od daty dostarczenia wymaganych dokumentów
 • Co to znaczy System kapitałowy Pojęcie Mechanizm, gdzie bezpieczne inwestowanie składek zapewnia ich pomnażanie
 • Co to znaczy System notowań ciągłych Pojęcie Właściwością notowań ciągłych jest sposobność zawierania transakcji w czasie jednej sesji po różnych kursach

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja System Notowań Ciągłych, System Kapitałowy, Świadczenie, Suma Ubezpieczenia, Średnia Ważona Stopa Zwrotu, Stopa Zwrotu, Składka Na Zus, Stopa Składki, Składka przykłady.

Co to jest System Notowań Ciągłych, System Kapitałowy, Świadczenie tłumaczenie.