Definicje i słownik ekonomiczny na Z

Co to znaczy w ubezpieczeniach
  • Co to znaczy Składek Opłaty Zawieszenie Co znaczy Moment zawieszenie płacenia składek w razie ubezpieczenia Mocna Przyszłość nie może być dłuższy niż 24 miesiące, a w ubezpieczeniach kapitałowych 6 miesięcy
  • Co to znaczy Ubezpieczeń Zakład Krzyżówka Zakład świadczący usługi ubezpieczeniowe działający w formie firmy akcyjnej albo towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
  • Co to znaczy Ofe Członka Zysk Co to jest Wzrost wartości jednostki rozrachunkowej
  • Co to znaczy Zlecenie Słownik 1) zlecenie nabycia, 2) zlecenie odkupienia, 3) zlecenie konwersji, 4) zlecenie ustanowienia /odwołania blokady, 5) zlecenie ustanowienia /odwołania pełnomocnictwa"
  • Co to znaczy Zdematerializowana postać papierów wartosciowych Czym jest Papiery wartościowe złożone są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW), a w obrocie posiadają postać zapisu elektronicznego
  • Co to znaczy Ubezpieczenia Zakres Co oznacza Na przykład trwałe inwalidztwo wywołane niefortunnym wypadkiem, dożycie końca okresu ubezpieczenia, Zgon w momencie trwania ubezpieczenia
  • Co to znaczy Uczestnictwa Jednostek Zamiana Tłumaczenie funduszu zarządzanego poprzez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Wymiana bazuje na odkupieniu poprzez fundusz wskazanej liczby jednostek i jednoczesnym nabyciu za tę
  • Co to znaczy Funduszem Zarządzający Przykłady Eksperci zatrudnieni poprzez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w celu kierowania pieniędzmi odpowiednio z celami inwestycyjnymi funduszy

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja Zarządzający funduszem co znaczy Zamiana jednostek uczestnictwa krzyżówka Zakres ubezpieczenia co to jest Zdematerializowana postać papierów wartosciowych. przykłady.

Co to jest Zawieszenie opłaty składek co znaczy Zakład ubezpieczeń krzyżówka tłumaczenie.