Definicje i słownik ekonomiczny na I

Co to znaczy w ubezpieczeniach
  • Co to znaczy Instrumenty rynku pieniężnego Pojęcie Papiery wartościowe, takie jak bony skarbowe i obligacje o krótkim (do jednego roku) terminie wykupu i depozyty na moment jednego roku
  • Co to znaczy Inkaso Pojęcie Stawka wpłaconej składki
  • Co to znaczy Indeksacja Pojęcie Regularne (zazwyczaj coroczne) podwyższanie składki i sumy ubezpieczenia, rekompensujące konsekwencje inflacji. W PZU Życie SA możliwa w każdą rocznicę polisy
  • Co to znaczy Indeks giełdowy Pojęcie wszystkie papiery wartościowe albo ich wybraną grupę. GPW publikuje kilka indeksów: WIG WIG20 MIDWIG WIRR NIF TECHWIG i subindeksy sektorowe
  • Co to znaczy Indywidualne potwierdzenie Pojęcie W ubezpieczeniach grupowych: pisemne potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia
  • Co to znaczy Inflacja Pojęcie Ogólny przyrost cen większości towarów i usług na rynku wywołany spadkiem siły nabywczej pieniądza znajdującego się na rynku

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja Inflacja, Indywidualne Potwierdzenie, Indeks Giełdowy, Indeksacja, Inkaso, Instrumenty Rynku Pieniężnego przykłady.

Co to jest Inflacja, Indywidualne Potwierdzenie, Indeks Giełdowy tłumaczenie.