Definicje i słownik ekonomiczny na I

Co to znaczy w ubezpieczeniach
  • Co to znaczy Pieniężnego Rynku Instrumenty Co to jest Papiery wartościowe, takie jak bony skarbowe i obligacje o krótkim (do jednego roku) terminie wykupu i depozyty na moment jednego roku
  • Co to znaczy Indeksacja Definicja Regularne (zazwyczaj coroczne) podwyższanie składki i sumy ubezpieczenia, rekompensujące konsekwencje inflacji. W PZU Życie SA możliwa w każdą rocznicę polisy
  • Co to znaczy Inflacja Co znaczy Ogólny przyrost cen większości towarów i usług na rynku wywołany spadkiem siły nabywczej pieniądza znajdującego się na rynku
  • Co to znaczy Potwierdzenie Indywidualne Słownik W ubezpieczeniach grupowych: pisemne potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia
  • Co to znaczy Inkaso Znaczenie Stawka wpłaconej składki
  • Co to znaczy Giełdowy Indeks Czym jest wszystkie papiery wartościowe albo ich wybraną grupę. GPW publikuje kilka indeksów: WIG WIG20 MIDWIG WIRR NIF TECHWIG i subindeksy sektorowe

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja CZYM JEST Indeks Giełdowy, Inkaso, Indywidualne Potwierdzenie, Inflacja, Indeksacja, Instrumenty Rynku Pieniężnego przykłady.

Co to jest Krzyżówka Indeks Giełdowy, Inkaso, Indywidualne Potwierdzenie tłumaczenie.