Definicje i słownik ekonomiczny na I

Co to znaczy w ubezpieczeniach
  • Co to znaczy Inflacja Co znaczy Ogólny przyrost cen większości towarów i usług na rynku wywołany spadkiem siły nabywczej pieniądza znajdującego się na rynku
  • Co to znaczy Potwierdzenie Indywidualne Krzyżówka W ubezpieczeniach grupowych: pisemne potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia
  • Co to znaczy Giełdowy Indeks Co to jest wszystkie papiery wartościowe albo ich wybraną grupę. GPW publikuje kilka indeksów: WIG WIG20 MIDWIG WIRR NIF TECHWIG i subindeksy sektorowe
  • Co to znaczy Inkaso Słownik Stawka wpłaconej składki
  • Co to znaczy Indeksacja Czym jest Regularne (zazwyczaj coroczne) podwyższanie składki i sumy ubezpieczenia, rekompensujące konsekwencje inflacji. W PZU Życie SA możliwa w każdą rocznicę polisy
  • Co to znaczy Pieniężnego Rynku Instrumenty Co oznacza Papiery wartościowe, takie jak bony skarbowe i obligacje o krótkim (do jednego roku) terminie wykupu i depozyty na moment jednego roku

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja Instrumenty rynku pieniężnego co znaczy Indeksacja krzyżówka Inkaso co to jest Indeks giełdowy słownik Indywidualne potwierdzenie czym jest Inflacja co oznacza. przykłady.

Co to jest Inflacja co znaczy Indywidualne potwierdzenie krzyżówka Indeks tłumaczenie.