Definicje i słownik ekonomiczny na K

Co to znaczy w ubezpieczeniach
  • Co to znaczy Zamiana Konwersja Co znaczy wyceny, po cenach obowiązujących w tym dniu wyceny dokonuje się równocześnie odkupienia jednostek uczestnictwa w jednym funduszu i za uzyskane w ten sposób środki nabywa j
  • Co to znaczy Początkowy Kapitał Krzyżówka której składki emerytalne wpływały do Zakład Ubezpieczeń Socjalnych-u w ramach starego mechanizmu. Fundamentem do jego naliczenia będzie wartość emerytury (wyliczonej na
  • Co to znaczy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd KPWiG Co to jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, organizacja powołana do regulowania, nadzorowania rynku kapitałowego i ochrony interesów inwestorów
  • Co to znaczy Akwizycji Koszty Słownik Bezpośrednie wydatki zakładu ubezpieczeń powiązane zawarciem umowy
  • Co to znaczy Wykupu Kwota Czym jest Stawka, którą zakład ubezpieczeń wypłaci ubezpieczonemu w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia
  • Co to znaczy Rejestru Otwarcie Korespondencyjne Co oznacza wypełnionego formularza otwarcia rejestru, i dokonania wpłaty środków pieniężnych na wskazany rachunek nabyć odpowiedniego Funduszu. Formularz otwarcia rejestru jest popula
  • Co to znaczy Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) Tłumaczenie interesów osoby ubezpieczonej i zapobieganie sytuacji, gdzie zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego świadczenia; 2. ochrona
  • Co to znaczy Karencja Przykłady czas określony w ogólnych uwarunkowaniach. Ma na celu wyeliminowanie przypadków zawierania ubezpieczeń, gdy ubezpieczony spodziewa się zdarzenia objętego odpowiedzialnoś

Przykłady ekonomia, znaczenie pojęcia

Definicja Karencja co znaczy Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) krzyżówka Korespondencyjne otwarcie rejestru co to jest Kwota wykupu słownik. przykłady.

Co to jest Konwersja (zamiana) co znaczy Kapitał początkowy krzyżówka Komisja tłumaczenie.