Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

 • Co to jest Inflacja Prawo wywołany spadkiem siły nabywczej pieniądza znajdującego się na rynku konsumenta.
 • Co to jest Początkowy Kapitał Prawo Dla każdej osoby, której składki emerytalne wpływały do Zakład Ubezpieczeń Socjalnych-u w ramach starego mechanizmu konsumenta.
 • Co to jest Ubezpieczenia Wykup Prawo ubezpieczającemu określoną w umowie kwotę (wartość wykupu). Stawka ta jest zwracana w razie rezygnacji z ubezpieczenia konsumenta.
 • Co to jest Zwrotu Stopa Prawo inwestycje do jej początkowego kosztu, to dochody uzyskiwane dzięki inwestycjom konsumenta.
 • Co to jest Wstępu Wiek Prawo a rokiem urodzenia ubezpieczonego ustalona w momencie zawarcia ubezpieczenia konsumenta.

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Idealisty Idealizmu Motyw Opis Wergiliusz Pieśń o Rolandzie Legenda o św. Aleksym Dzieje Tristana i Izoldy Kwiatki św. Franciszka kronika polska
 • Czym jest Męża Motyw Opis Labdakidów Odyseja - Homer Władca Edyp - Sofokles Legenda o św. Aleksym Pamiętniki - Jan Chryzostom Pasek Makbet
 • Czym jest Młodości Motyw Opis poczciwego - M. Rej Na młodość - J. Kochanowski Cierpienia młodego Wertera - J.W. Goethe Oda do młodości - A
 • Czym jest Syna Motyw Opis Matki Polki, Pan Tadeusz - Adam Mickiewicz Nie-Boska komedia - Zygmunt Krasiński Nad Niemnem - E. Orzeszkowa Moralność
 • Czym jest Niemców Motyw Opis Mickiewicz Lalka - Bolesław Prus Krzyżacy - Henryk Sienkiewicz Start - Andrzej Szczypiorski Video: Pianista - Roman

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Józef Bliziński Co znaczy komediowym Imieniny (pierwotny tytuł Konkurenci, 1860) zapoczątkował pewien model dramaturgiczny; korzystając z własnych doświadczeń, kreślił w swych utworach
 • Znaczenie Hiperrealizm Co znaczy art i happening związany znowymi formami obrazowania rzeczywistości wsztuce i metodami jej manifestowania; wyrażany jako realność optyczna (na przykład
 • Znaczenie Język Ezopowy Co znaczy taki sposób, by jej treści zostały czytelnikowi zasugerowane w sposób utajony, pośredni, co można interpretować wieloznacznie; również na uzupełnianiu znaczeń
 • Znaczenie Kreacjonizm Co znaczy świat powstał wwolnym akcie twórczym Boga, stworzony zniczego; koncepcja stworzona poprzez św. Augustyna, zmodyfikowana poprzez filoz. tomistyczną (neotomizm
 • Znaczenie Asylabizm Co znaczy zróżnicowana liczba sylab w wersach; występuje raczej w formach nienumerycznych, na przykład wierszach wolnych, tonicznych. Zobacz mechanizm wersyfikacji

Słownik fizyka

Słownik BHP i definicji prawa pracy

 • Definicja Adhezja Prawo pracy rezultatem sił przyciągania działających między cząsteczkami ciała stałego i cieczy informacje.
 • Definicja Porządkowe Kary Prawo pracy środki dyscyplinująco-wychowawcze, nakładane poprzez komendantów. Zalicza się do nich upomnienie i ostrzeżenie informacje.
 • Definicja Aerozol Prawo pracy opadających pod wpływem ciążenia. Zależnie od stanu skupienia aerozole dzieli się na mgły (cząstki ciekłe) i dymy informacje.
 • Definicja Niecałkowite Spalanie Prawo pracy której otrzymane produkty wskutek procesu spalania mogą spalać się dalej informacje.
 • Definicja LPG (Liquefied Petroleum Gas) Prawo pracy skroplony gaz petrochemiczny. Złożona jest głownie z propanu, butanu i pentanu informacje.
Słownik Geografia
 • Co znaczy Rosario Co to jest 3 mln mieszk.; port lotniczy i handlowy popularny dla statków morskich; ośr. finansowy; przem. maszynowy, chemiczny
 • Co znaczy Yjar Vestmann Co to jest Atlantyckim, u pd. wybrzeży Islandii; 21 km2; lotnisko; rybołówstwo; 1973 wybuch wulkanu Helgafell
 • Co znaczy Oka Co to jest Wołgi (najdłuższy); wypływa na Wyż. Środkoworosyjskiej; gł. dopływ pr. Moksza, l.: Moskwa, Klaźma; przepływa poprzez
 • Co znaczy Brema Co to jest państwie związkowego Brema; port morski; przem. stoczniowy, hutniczy, rafineryjny; ośr. turystyczny; zabytkowe budowle
 • Co znaczy Elyria Co to jest m. w stanach zjednoczonych ameryki (Ohio); 56 tys. mieszk.; hutnictwo żelaza; przem. maszynowy, metalowy, chemiczny