Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

 • Co to jest Funduszu Statut Prawo działalności funduszy. Ujmuje cel, zakres i element działalności funduszu konsumenta.
 • Co to jest Wolny Rynek Prawo spełniające warunków ustalonych dla rynku podstawowego i równoległego konsumenta.
 • Co to jest Hossa Prawo Przyrost cen kursów akcji, ożywienie działalności gospodarczej konsumenta.
 • Co to jest Iii Filar Prawo kompletnie dobrowolny, a wysokość emerytury będzie zależała od wielkości kwot przydzielonych na dodatkowe emerytury konsumenta.
 • Co to jest Odkupienie Prawo w zleceniu liczby jednostek uczestnictwa. Środki pieniężne uzyskane w drodze odkupienia są przekazywane poprzez fundusz konsumenta.

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Przemijania Motyw Opis Testament - F. Villon O żywocie ludzkim – J. Kochanowski O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego - M
 • Czym jest Katastrofizmu Motyw Opis grożącej katastrofie, nieuchronnej zagładzie współczesnego świata i cywilizacji, w pierwszej kolejności kultury
 • Czym jest Krucjaty Motyw Opis Kościół wojna z niewiernymi (Saracenami), a również inne wyprawy podejmowane z inicjatywy papiestwa przeciwko poganom w
 • Czym jest Diabła Szatana Motyw Opis Motyw szatana, diabła: Poezja: motyw diabła
 • Czym jest Listu Motyw Opis osób albo instytucji; to, na czym napisano tę wypowiedź (papier, pergamin) wspólnie z zewnętrznym opakowaniem (koperta

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Intermedium Co znaczy wteatrze średniowiecznym rozdzielający części przedstawienia. Zi. zrodziła się farsa iludowa komedia mięsopustna. Współcześnie na przykład K. Dejmek zsamych i
 • Znaczenie Stanisław Piętak Co znaczy zmiesięcznikiem Okolica Pisarzy (po 1934) i pisarzami skupionymi wkręgu J. Czechowicza. Debiutował tomem wierszy Alfabet oczu (1935), następne tomiki
 • Znaczenie Strofa Co znaczy powtarzający się kilkuwersowy układ rytmiczny, samodzielny wstosunku do podstawowej zasady kształtującej wiersz (na przykład sylabicznej, tonicznej i tym
 • Znaczenie Anna Świrszczyńska Co znaczy książek dla dzieci. Debiutowała w1930 r. wtygodniku Bluszcz . Do 1939 r. pracowała wZNP jako red. Płomyczka . W najwyższym stopniu znanym tomikiem poetki jest
 • Znaczenie Epitafium Co znaczy nagrobnej; 2) utwór żałobny o zwięzłej treści, utrwalający pamięć o zmarłym; 3) utwór satyr. w formie napisu nagrobkowego na cześć żyjącej osoby. E. uformowany

Słownik fizyka

 • Definicja Silnika Sprawność Znaczenie dany silnik. Wyraża się ona wzorem: gdzie W – robota wykonana poprzez gaz roboczy, Q1 – ciepło pobrane ze źródła
 • Definicja Entropia Znaczenie stan układu jest bardziej prawdopodobny (bardziej chaotyczny). Natomiast prawdopodobieństwo znalezienia się układu w
 • Definicja Prostoliniowy Jednostajny Ruch Znaczenie na niezmienność wektora prędkości: V=const. Znaczy to, Iż wektor prędkości w okresie takiego ruchu ma stały kierunek
 • Definicja Się Równoważące Siły Znaczenie wartości, takim samym kierunku, ale o przeciwnym zwrocie, to wypadkowa tych sił wynosi zero. Takie siły tytułujemy
 • Definicja Mol Znaczenie a więc tyle, ile jest atomów w 12 gramach węgla 12C. Jeżeli N znaczy całkowitą liczbę drobin w gazie, to liczbę moli

Słownik BHP i definicji prawa pracy

 • Definicja Właściwa Dekontaminacja Prawo pracy specjalnie przydzielonym do tego celu miejscu. Jej zadaniem jest pełne odkażenie ratowników i sprzętu informacje.
 • Definicja Kalenica Prawo pracy poziomy grzbiet dachu dwuspadowego informacje.
 • Definicja Batalion Prawo pracy oddział w sile od trzech do pięciu kompanii i dowódca informacje.
 • Definicja Cieplnego Oddziaływania Strefa Prawo pracy przestrzeń gdzie wydzielone ciepło stwarza niebezpieczeństwo zmian w wypadku pożarej i zagrożenie dla ludzi i mienia informacje.
 • Definicja Olejowy Film Prawo pracy warstwa oleju pokrywająca powierzchnię wody, zazwyczaj o grubości od kilku do kilkunastu milimetrów informacje.
Słownik Geografia
 • Co znaczy Hortobágy Co to jest kraina we wsch. Węgrzech, pomiędzy Debreczynem a Cisą; obszar rolniczy; pozostałość stepu pierwotnego
 • Co znaczy Vanda Co to jest km2, głęb. do 68 m; pokryte lodem; przepływa rz. Onyx; zasolenie 10,5%; nowozelandzka stacja naukowa Vanda
 • Co znaczy Patagonia Co to jest około 650 tys. km2; obejmuje: Andy Patagońskie, Wyż. Patagońską i archipelag Ziemi Ognistej; wydobycie rud żelaza
 • Co znaczy Borysoglebsk Co to jest m. w Rosji (obw. woroneski), nad Woroną; 61 tys. mieszk.; przem. maszynowy, materiałów budowlanych, lekki
 • Co znaczy Zamora De Lomas Co to jest miejskim Buenos Aires; 640 tys. mieszk.; przem. elektrotechniczny, chemiczny, spożywczy