Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

 • Co to jest Pasywa Prawo Kapitały, które stanowią źródło finansowania aktywów konsumenta.
 • Co to jest Ubezpieczony Prawo Osoba fizyczna wymieniona imiennie w polisie, na rzecz której zawarto umowę konsumenta.
 • Co to jest Kapitałowy System Prawo Mechanizm, gdzie bezpieczne inwestowanie składek zapewnia ich pomnażanie konsumenta.
 • Co to jest Netto Składka Prawo Cześć składki przydzielona na ochronę, a więc na wypłatę odszkodowań i świadczeń konsumenta.
 • Co to jest Inwestycyjny Portfel Prawo inwestuje się zebrane aktywa OFE. Prawo zezwala na inwestowanie między innymi w skarbowe papiery wartościowe, depozyty konsumenta.

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Historii Motyw Opis Anonim Konrad Wallenrod - Adam Mickiewicz Przydatne cytaty: Historia - świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci
 • Czym jest Nike Motyw Opis T. Gajcy Nike, która się waha - Z. Herbert Nike z Samotraki – Leopold Staff Nike - J. Lechoń Nike - M. Pawlikowska
 • Czym jest Przemijania Motyw Opis Testament - F. Villon O żywocie ludzkim – J. Kochanowski O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego - M
 • Czym jest Motyw różnych postw bohaterów Opis bohaterów literackich: Werteryzm - postawa charakteryzująca się pesymizmem, melancholią, poczuciem wyjątkowego
 • Czym jest Narcyza Motyw Opis Kefisos i nimfy Liriope. Piękny młodzieniec wzgardził miłością nimfy Echo, za co został poprzez Afrodytę ukarany nie

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Strofa Co znaczy powtarzający się kilkuwersowy układ rytmiczny, samodzielny wstosunku do podstawowej zasady kształtującej wiersz (na przykład sylabicznej, tonicznej i tym
 • Znaczenie Manicheizm Co znaczy poprzez Maniego (Manesa, Manicheusza), Persa zEkbatany, złączający przedmioty chrześcijaństwa, buddyzmu, mazdaizmu ignostycyzmu. Zorganizowany poprzez Maniego
 • Znaczenie Paul Claudel Co znaczy członek Akademii Francuskiej. Inspirację do twórczości czerpał zarówno ze źródeł wiary kat., jak i bogactwa symboliki różnych kultur. Jako dyplomata poznał nie
 • Znaczenie Walterskotyzm Co znaczy angielskiego: pisarza W. Scotta. Jego twórczość stała się ważnym bodźcem również dla pol. powieściopisarstwa hist.: w pisarzu widziano wielkiego animatora
 • Znaczenie Estetyka Co znaczy badaniem wartości artystycznych, ich oceną, ustalająca kryteria wartościowania dzieł sztuki; 2) ogólna teoria sztuki badająca pod względem treściowym i

Słownik fizyka

Słownik BHP i definicji prawa pracy

 • Definicja Stałe Gaśnicze Stanowisko Prawo pracy stanowisko bez możliwości przemieszczania się informacje.
 • Definicja Tąpnięcie Prawo pracy wstrząsty podziemne, połączone z hukiem, spowodowane pękaniem i usuwaniem się skał w kierunku wyrobiska informacje.
 • Definicja BILANS SIŁ I ŚRODKÓW Prawo pracy ilościowe zapotrzebowanie sił i środków do przeprowadzenia skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej informacje.
 • Definicja Fundament Prawo pracy zagłębiona w ziemi część murów budynku przenosząca obciążenie bezpośrednio na grunt informacje.
 • Definicja Pożaru Lokalizacja Prawo pracy powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru i ograniczenie intensywności procesu spalania informacje.
Słownik Geografia
 • Co znaczy Aires Buenos Co to jest 217 m; 2,2 tys. km2, głęb. do 200 m; wypływają rz. Baker i Deseado
 • Co znaczy Wambierzyce Co to jest stopni. Ich liczba jest ponoć nieprzypadkowa i symboliczna - stanowi sumę liczby chórów anielskich, lat przeżytych
 • Co znaczy Avellaneda Co to jest Platą; 347 tys. mieszk.; port handlowy; przem. stoczniowy, hutniczy, cementowy, mięsny; rafineria ropy naftowej
 • Co znaczy Charleston Co to jest Atlantyckim; 102 tys. mieszk.; port handlowy i wojenny; przem. stoczniowy, metalowy, chemiczny; ośr. turystyczny
 • Co znaczy Tetovo Co to jest m. w pn.-zach. Macedonii, u podnóża Szar Płaniny; 61 tys. mieszk.; przem. włókienniczy, tytoniowy; zabytkowe budowle