Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

 • Co to jest Emerytalny Wiek Prawo świadczenia z tytułu dożycia. Przyjmuje się, Iż wiek ten wynosi 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, chyba, Iż konsumenta.
 • Co to jest Pasywa Prawo Kapitały, które stanowią źródło finansowania aktywów konsumenta.
 • Co to jest Polisowy Rok Prawo dnia poprzedzającego dzień rocznicy polisy, w następnych latach: od dnia rocznicy polisy do dnia poprzedzającego dzień konsumenta.
 • Co to jest Brutto Składka Prawo opłacać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie i jednokrotnie. W każdą rocznicę polisy (jest to w każdą rocznicę konsumenta.
 • Co to jest Cena odkupienia jednostki uczestnictwa Prawo Cena, po której Uczestnik może zbyć posiadane w funduszu inwestycyjnym jednostki uczestnictwa konsumenta.

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Buntu Motyw Opis marnotrawnym) Mitologia (mit o Prometeuszu) Iliada - Homer Ogromny Testament - F,Villon Antygona - Sofokles Hamlet
 • Czym jest Męża Motyw Opis Labdakidów Odyseja - Homer Władca Edyp - Sofokles Legenda o św. Aleksym Pamiętniki - Jan Chryzostom Pasek Makbet
 • Czym jest Motyw różnych postw bohaterów Opis bohaterów literackich: Werteryzm - postawa charakteryzująca się pesymizmem, melancholią, poczuciem wyjątkowego
 • Czym jest Mieszczaństwa Motyw Opis szlacheckiego. W różnych państwach postęp mieszczaństwa zależnie od warunków politycznych i gospodarczych przebiegał w
 • Czym jest Piękna Motyw Opis Alighieri Nie-Boska komedia - Zygmunt Krasiński Fortepian Szopena - Cyprian Kamil Norwid Krzak dzikiej róży w Ciemnych

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Gustaw Zemła Co znaczy Powstańców Śląskich wKatowicach, łączył rzeźbę ocharakterze klasycystycznym ze specyficznym monumentalnym drapowaniem kamiennych powierzchni, które
 • Znaczenie Liceum Krzemienieckie, właśc. Liceum Wołyńskie Co znaczy bibliofila, historyka, współzałożyciela TPN) iwspółpracującego znim H. Kołłątaja, odegrało trudną do przecenienia rolę wrozwoju kultury Podola, Wołynia
 • Znaczenie Charles Perrault Co znaczy tezę owyższości lit. franc. nad lit. antyczną, propagował konieczność pisania wjęz. narodowym. Słynny wlit. światowej w pierwszej kolejności jako autor zbioru
 • Znaczenie Tadeusz Hołuj Co znaczy współtwórca iprezes krakowskiego klubu Kuźnica. Działalność publicystyczną zaczął współredagując pismo Nasz Słowo (1936). Początki twórczości poetyckiej
 • Znaczenie Marc Chagall Co znaczy ros. rodziny żyd. Przed I wojną przebywał w Paryżu, gdzie zaprzyjaźnił się między innymi z Apolli- naireem, w okresie rewolucji i I wojny po powrocie do

Słownik fizyka

Słownik BHP i definicji prawa pracy

 • Definicja Bojowy Alarm Prawo pracy innych środków, nakazujący pospieszne przejście pododdziału (oddziału) w stan gotowości bojowej informacje.
 • Definicja Oskrzydlający Szyk Prawo pracy rozmieszczenie stanowisk bojowych z jednego albo dwóch skrzydeł pożaru z zadaniem zawężania frontu pożaru informacje.
 • Definicja Filar Prawo pracy pionowa podpora wszelkich konstrukcji budowlanych, na przykład mostów, sklepień itp informacje.
 • Definicja Okrążający Szyk Prawo pracy rozmieszczenie stanowisk bojowych wzdłuż obwodu pożaru informacje.
 • Definicja Pożarowa Sytuacja Prawo pracy stan rozwoju i rozprzestrzenienia się pożaru w danym momencie informacje.
Słownik Geografia
 • Co znaczy Hudsońska Nizina Hudsońska Co to jest Hudsona, pomiędzy rz. Churchill a Zat. Jamesa; dł. 1200 km, szer. do 300 km; liczne jeziora; gł. rz.: Churchill, Nelson
 • Co znaczy Bristolski Kanał Bristolski Co to jest Anglia); dł. 230 km, szer. do 126 km, głęb. do 50 m; uchodzą rz.: Severn i Avon; gł. porty: Bristol, Cardiff, Newport
 • Co znaczy Lahn Co to jest rz. w Niemczech; dł. 245 km; pr. dopływ Renu; wypływa w górach Rothaar; przepływa poprzez m. Giessen
 • Co znaczy Głubczyce Co to jest przem. elektrotechniczny, materiałów budowlanych, odzieżowy; prawa miejskie 1265; zabytkowe budowle; w pobliżu
 • Co znaczy Okawango Co to jest wys. 950 m; zajmują deltę rz. Kubango; w trakcie wysokiego stanu wód odpływ do rz. Zambezi, Kuando i do bagien