Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

 • Co to jest Aktuariusz Prawo finansowej i statystyki. Określa ryzyko ponoszone poprzez ubezpieczyciela przez wzgląd na zawarciem umowy ubezpieczenia konsumenta.
 • Co to jest Netto Składka Prawo Cześć składki przydzielona na ochronę, a więc na wypłatę odszkodowań i świadczeń konsumenta.
 • Co to jest Dodatkowe Ubezpieczenie Prawo przykład na wypadek Zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku, przejęcia obowiązku koszty składek na wypadek niezdolności konsumenta.
 • Co to jest Inwestycyjny Doradca Prawo inwestycyjnego i została wpisana na listę doradców prowadzoną poprzez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd konsumenta.
 • Co to jest Nabycie Prawo złożenia zlecenia nabycia i wpłacenia odpowiednich środków na konto dystrybutora konsumenta.

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Młodości Motyw Opis poczciwego - M. Rej Na młodość - J. Kochanowski Cierpienia młodego Wertera - J.W. Goethe Oda do młodości - A
 • Czym jest Mogiły Grobu Motyw Opis Antygona  -Sofokles ( symboliczny grób Polinejkesa) legenda o Chmielnie (kochankowie pokochani po dwóch rożnych
 • Czym jest Pańskiej Męki Motyw Opis Lament Świętokrzyski Żywot Pana Jezu Krysta - Baltazar Opec Hymn świętego Franciszka z Asyżu - Jan Kasprowicz Dziady
 • Czym jest Literatury Motyw Opis Śmiercią Dziady cz. III - Adam Mickiewicz Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach - Jan Kasprowicz Tango - Sławomir
 • Czym jest Pracy Motyw Opis Stefan Żeromski Lalka - Bolesław Prus Pieśń świętojańska o Sobótce - Jan Kochanowski Tadeusz, Nad Niemnem - Eliza

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Surrealizm Co znaczy 20. XX w. na początku obejmował lit., potem również sztuki plastyczne ifilm. Zakładał wyzwolenie artysty zkonwencji sztuki, pełną swobodę wyrażania
 • Znaczenie Artystyczny Kabaret Co znaczy ipisarzy. WXVIIIw. funkcję tę pełniły salony, które traciły swe znaczenie, ażycie towarzyskie przenosiło się do kawiarni lit., kawiarni koncertujących (caf
 • Znaczenie Kalendarz Co znaczy itygodnie, zoznaczeniem świąt, czasem zawiera rady praktyczne, przepowiednie astrologiczne, ztych względów stanowi interesujące źródło dla historyka kultury
 • Znaczenie Sonorystyczna Technika Muzyczna Co znaczy wzbudzania brzmienia iartykulacji wtradycyjnych instrumentach; 2) generowanie dźwięków dzięki urządzeń elektronicznych ielektroakustycznych; 3) sposób
 • Znaczenie Style Architektury Co znaczy porządkowaniu i klasyfikacji zjawisk łącząc dzieła charakteryzujące się podobnymi cechami, odznaczające się wspólnymi jakościami stylist. Styl w architekturze

Słownik fizyka

 • Definicja Wrzenie Znaczenie dzięki której drobiny w całej objętości cieczy mogą zwalczyć siły łączące je ze sobą i uzyskać swobodę właściwą dla
 • Definicja Właściwości mechaniczne ciał stałych Znaczenie w ciałach krystalicznych tworzą uporządkowany układ, który tytułujemy siecią krystaliczną. W ciałach amorficznych
 • Definicja Doskonały Gaz Znaczenie Założenia modelu gazu doskonałego są następujące: Drobiny gazu poza zderzeniami nie oddziałują ze sobą. Między
 • Definicja Ośrodka Opór Znaczenie ośrodku płynnym „odczuwa” działanie siły wywieranej na nie poprzez ośrodek i hamującej jego ruch. To jest siła oporu
 • Definicja Się Równoważące Siły Znaczenie wartości, takim samym kierunku, ale o przeciwnym zwrocie, to wypadkowa tych sił wynosi zero. Takie siły tytułujemy

Słownik BHP i definicji prawa pracy

 • Definicja Ognia Zarzewie Prawo pracy odpowiednią pojemność cieplną i adekwatnie wysoką temperaturę zdolną do podtrzymania procesu spalania albo zdolną informacje.
 • Definicja Całkowite Spalanie Prawo pracy której produkty nie ulegają dlszemu spalaniu. Wytworem całkowitego spalania jest dwutlenek węgla informacje.
 • Definicja Torfowo Podpowierzchniowy Pożar Prawo pracy murszowy) - pożar głębszych warstw gruntowych, przeważnie na terenach łąk i lasów informacje.
 • Definicja Retencja Prawo pracy zbiorniku, w celu stopniowego ich odprowadzenia (zbiornik retencyjny informacje.
 • Definicja Ewakuacja Prawo pracy całokształt czynności związanych z usuwaniem ludności wywożeniem urządzeń, sprzętu i materiałów z terenu zagrożonego informacje.
Słownik Geografia
 • Co znaczy Mobile Co to jest Meksykańską; 195 tys. mieszk.; port handlowy; przem. stoczniowy, chemiczny, papierniczy; produkcja tlenku glinu
 • Co znaczy Morotai Co to jest wyspa indonezyjska w Molukach Pn.; 1,8 tys. km2, 28 tys. mieszk
 • Co znaczy Welkom Co to jest Kraj; 248 tys. mieszk.; lotnisko; przem. chemiczny, drzewny, spożywczy; ośr. regionu wydobycia złota i rud uranu
 • Co znaczy Hutt Lower Co to jest m. w Nowej Zelandii, na wyspie Pn.; 97 tys. mieszk.; przem. samochodowy, chemiczny, szklarski
 • Co znaczy Syrta Mała Syrta Co to jest km, szer. u wejścia 80 km, głęb. do 36 m; wyspy: Karkanna, Dżarba; porty: Safakis, Kabis, As-Suchajra