Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Patriotyzmu Motyw Opis o spustoszeniu Podola, O cnocie, O dobrej sławie - J. Kochanowski Konrad Wallenrod, zgon pułkownika, Reduta Ordona
 • Czym jest Niewoli Motyw Opis Dziady cz. III - Adam Mickiewicz Pożegnanie z Marią - Tadeusz Borowski Inny świat - Gustaw Herling-Grudziński Żołnierz
 • Czym jest Katastrofy Motyw Opis Wergiliusz Kazania sejmowe - P. Skarga Nie-boska komedia - Z. Krasiński Lalka - B. Prus Hymn - J. Kasprowicz Ludzie
 • Czym jest Motyw władzy i władcy Opis Iliada - Homer Antygona, Władca Edyp - Sofokles Pieśń o Rolandzie Dzieje Tristana i Izoldy Kronika polska - Gall Anonim
 • Czym jest Ostatecznego Sądu Motyw Opis Dziady cz.III Krasiński Zygmunt, Nie-boska komedia Kasprowicz Jan, Dies irae Miłosz Czesław, Piosenka o końcu świata

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Strug Andrzej, właśc. Tadeusz Gałecki Co znaczy idwukrotny prezes ZZLP (1924-35). Debiutował jako krytyk rozprawą Stefan Żeromski (1902), był autorem studiów oS. Wyspiańskim, W. Berencie iW. Orkanie
 • Znaczenie Zimorowic Józef Bartłomiej, właśc. J.B. Ozimek Co znaczy brat Szymona. Dziełem życia Z. były Sielanki nowe ruskie (1663), świadectwo zdolności pisania wkonwencji gatunku ibudowania nastroju smutku, samotności, zgonu
 • Znaczenie Ewolucjonizm Co znaczy Darwina w biologii i nawiązujących do darwinizmu mechanizmów filoz., analizujących mechanizmy rozwojowe zachodzące w społeczeństwie, historii i kulturze
 • Znaczenie Husytyzm Co znaczy najpierw XV w. Jego idee zawarł J. Hus wdziele De Ecclesia (1409). Program ten wyrażał sprzeciw wobec bogacenia się duchowieństwa iwyzysku wiernych, nie godził
 • Znaczenie Konfucjusz, właśc. Kong-Qin Co znaczy artysta doktryny społ.-etycznej zwanej konfucjanizmem, oficjalny filozof cesarskich Chin. Pochodził zKsięstwa Lu, którego kronikę, obejmującą l. 721-481

Słownik fizyka

 • Definicja Moc Znaczenie jednostce czasu. Definicję mocy wyraża wzór: Fundamentalną jednostką mocy w układzie SI jest wat [W]. Jednostką mocy
 • Definicja Przyspieszony Jednostajnie Ruch Znaczenie kierunek i zwrot wektora przyspieszenia są stałe: a=const. Stały kierunek i zwrot wektora przyspieszenia jest możliwy
 • Definicja Kirchoffa Prawo Pierwsze Znaczenie wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z węzła: I1 + I2 + I3 + ... + In = I'1 + I'2 + I'3
 • Definicja Molowe Właściwe Ciepło Znaczenie temp. jednego mola gazu o 1K (1K = 1°C). gdzie: ΔT – zmiana temp., Q – wartość wymienionego ciepła, n – liczba moli
 • Definicja Tabela Lorentza Transformacja Znaczenie próżni, a słowo gdzie u znaczy wartość prędkości układu U’ względem układu U. Układ U Układ U' Współrzędne w układzie U

Słownik BHP i definicji prawa pracy

 • Definicja Pożaru Skrzydła Prawo pracy linie boczne ograniczające teren. Ustala się je stając twarzą do frontu pożaru informacje.
 • Definicja Zewnętrzny Pożar Prawo pracy pożar rozwijający się i rozprzestrzeniający na zewnątrz obiektu albo poza obszarem budynku informacje.
 • Definicja Bojem Rozpoznanie Prawo pracy równoczesnym prowadzeniem działań. Charakterystyczna dla pierwszej etapy działań w wypadku dużego zagrożenia informacje.
 • Definicja Wybuchowości Granica Dolna Prawo pracy mieszaninie z powietrzem, przy którym może nastąpić zapalenie się tej substancji (wybuch) pod wpływem bodźca informacje.
 • Definicja Ukryty Pożar Prawo pracy przestrzeniach stropów, stropodachów, ścian, podłóg i tym podobne, bez oznak świecenia i żarzenia informacje.
Słownik Geografia
 • Co znaczy Fajzabad Co to jest nad rz. Ghaghra; 155 tys. mieszk.; przem. metalowy, chemiczny, odzieżowy, cukierniczy; zabytkowe budowle
 • Co znaczy Marganiec Co to jest Zbiornikiem Wodnym na Donie; 48 tys. mieszk.; przem. maszynowy, lekki; ośr. wydobycia rud manganu
 • Co znaczy Benoni Co to jest terytorium górniczym Witwatersrand; 489 tys. mieszk.; przem. energetyczny, maszynowy, papierniczy; eksploatacja złota
 • Co znaczy Abaco Wielkie Co to jest wyspa na O. Atlantyckim (archipelag Bahamy), w kraju Bahamy; 2 tys. km2, 14 tys. mieszk.; uprawa bananów
 • Co znaczy Daria Kaszka Co to jest rz. w Uzbekistanie; dł. 380 km; wypływa w G. Hisarskich; ginie w piaskach Stepu Karszyńskiego