Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

 • Co to jest Odkupienie Prawo w zleceniu liczby jednostek uczestnictwa. Środki pieniężne uzyskane w drodze odkupienia są przekazywane poprzez fundusz konsumenta.
 • Co to jest Reinwestycja Prawo inwestycyjnym, w którym uprzednio Uczestnik dokonał odkupienia. Jeśli reinwestycja nastąpi w Ustalonym poprzez fundusz konsumenta.
 • Co to jest Transferowy Agent Prawo obowiązków w zakresie prowadzenia rejestru Uczestników Funduszu konsumenta.
 • Co to jest Rozrachunkowa Jednostka Prawo OFE ułatwiający śledzenie zmian stanu rachunku w funduszu. Od wartości jednostki rozrachunkowej, która określana jest w konsumenta.
 • Co to jest Pasywa Prawo Kapitały, które stanowią źródło finansowania aktywów konsumenta.

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Ofiary Poświęcenia Motyw Opis Samarytanin, poświęcenie się Chrystusa dla ludzkości Mitologi - Prometeusz Iliada, Odyseja - Homer Legenda o św
 • Czym jest Bezdomności Motyw Opis Mitologia Legenda o św. Aleksym Dzieje Tristana i Izoldy Legenda o św. Aleksym Ogromny Testament - F.Villon Władca Lear
 • Czym jest Samotności Motyw Opis Edyp - Sofokles Legenda o świętym Aleksym Dzieje Tristana i Izoldy Boska komedia - Dante Aligheri Hamlet, Makbet
 • Czym jest Męża Motyw Opis Labdakidów Odyseja - Homer Władca Edyp - Sofokles Legenda o św. Aleksym Pamiętniki - Jan Chryzostom Pasek Makbet
 • Czym jest Listu Motyw Opis osób albo instytucji; to, na czym napisano tę wypowiedź (papier, pergamin) wspólnie z zewnętrznym opakowaniem (koperta

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Groteskowy Dramat Co znaczy teatru absurdu, gdzie miejsce tradycyjnej akcji wypełniają luźne sceny i niespójne, z pozoru nic nie znaczne wypowiedzi bohaterów. Zobrazowaniu absurdalności
 • Znaczenie Sebastian Grabowiecki Co znaczy autor tomu Rymy duchowne (1590): rozmyślania, wiersze pokutne, pochwalne, modlitwy poetyckie wyrażające pełen napięcia dialog pomiędzy człowiekiem aBogiem
 • Znaczenie Von Verner Heidenstam Co znaczy członek Akademii Szwedzkiej, jeden zgłównych przedstawicieli neoromantyzmu, jako lider tego kierunku ogłosił szkic programowy Renesans (1889). W1888 r
 • Znaczenie Literacki Prąd Co znaczy ponadnarodowym, występuje w lit. tego samego kręgu kulturowego, na przykład śródziemnomorskiego; wyraża się zespołem tendencji ideowych, przesłań
 • Znaczenie Artur Międzyrzecki Co znaczy tłumacz; mąż poetki J. Hartwig. Wczasie wojny uczestniczył między innymi wbitwie pod Monte Cassino, na emigracji wParyżu przebywał wlatach 1946-49, do Polski

Słownik fizyka

 • Definicja Bohra Postulat Drugi Znaczenie elektromagnetyczne tylko w trakcie przejść z jednej dozwolonej orbity na inną. Energia ta jest wysyłana albo
 • Definicja Falowa natura cząstek materii Znaczenie jądra helu), a nawet całe atomy wykazują dyfrakcję i interferencję, które są zjawiskami typowymi dla fal. Im mniejsza
 • Definicja Kirchoffa Prawo Pierwsze Znaczenie wpływających do węzła jest równa sumie natężeń prądów wypływających z węzła: I1 + I2 + I3 + ... + In = I'1 + I'2 + I'3
 • Definicja Lorentza Sila Znaczenie cząstkę wpadającą z pewną prędkością do pola magnetycznego. Rozmiar tej siły zależy od wartości indukcji magnetycznej
 • Definicja Elektryczne Pole Znaczenie gdzie na inne ładunki działają siły elektryczne. Każdy ładunek jest źródłem pola elektrycznego działającego na inne

Słownik BHP i definicji prawa pracy

 • Definicja Eżektor Ejektor Prawo pracy rodzaj pompy zwężkowej do zasysyania cieczy albo gazów informacje.
 • Definicja Rzut Drugi Prawo pracy ustalonych działaniach bojowych w razie gdy siły i środki pierwszego rzutu są niewystarczające informacje.
 • Definicja Ratownicza Grupa Specjalistyczna Prawo pracy przeszkolenie i uprawnienia, zaopatrzony w sprzęt dostosowany do wykonania specjalistycznego zadania ratowniczego, w informacje.
 • Definicja Strop Prawo pracy przykrycie płaskie poziome dzielące budynek na kondygnacje informacje.
 • Definicja Ognia Zarzewie Prawo pracy odpowiednią pojemność cieplną i adekwatnie wysoką temperaturę zdolną do podtrzymania procesu spalania albo zdolną informacje.
Słownik Geografia
 • Co znaczy Toyota Co to jest Honsiu; 360 tys. mieszk.; ogromny ośr. przem. samochodowego (Toyota
 • Co znaczy Oslo Co to jest 477 tys. mieszk.; ośr. adm. okręgu Akershus; gł. ośr. gospodarczy państwie; port handlowy i lotniczy; różnorodny
 • Co znaczy John Saint Co to jest Fundy (O. Atlantycki); 91 tys. mieszk.; port handlowy i rybacki; przem. stoczniowy, petrochemiczny, rybny
 • Co znaczy Bermejo Co to jest źródła w Andach Środk; w środkowym biegu - Teuco; gł. dopływ San Francisco (pr
 • Co znaczy Müritz Co to jest głęb. do 33 m; przepływa rz. Elde; rezerwat ornitologiczny; wokół jez. ośrodki wypoczynkowe