Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

 • Co to jest Funduszu Wartość Prawo Suma wartości wszystkich aktywów danego funduszu konsumenta.
 • Co to jest Netto Aktywów Wartość Prawo Określona w danym Dniu Wyceny wartość aktywów funduszu zmniejszona o wartość zobowiązań funduszu konsumenta.
 • Co to jest Alokacji Stopa Prawo innymiza kierowanie), będzie inwestowane. Termin ten jest związany z naszymi składkami przekazywanymi do OFE. Od każdej konsumenta.
 • Co to jest Zus Na Składka Prawo od ubezpieczających się w zakładzie w zamian za ochronę ubezpieczeniową konsumenta.
 • Co to jest Aktuariusz Prawo finansowej i statystyki. Określa ryzyko ponoszone poprzez ubezpieczyciela przez wzgląd na zawarciem umowy ubezpieczenia konsumenta.

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Motyw różnych postw bohaterów Opis bohaterów literackich: Werteryzm - postawa charakteryzująca się pesymizmem, melancholią, poczuciem wyjątkowego
 • Czym jest Zjawy Ducha Motyw Opis Alighieri Dziady, Romantyczność, Upiór - Adam Mickiewicz Kordian, Władca-Duch - Juliusz Słowacki Nie-Boska komedia
 • Czym jest Historii Motyw Opis Anonim Konrad Wallenrod - Adam Mickiewicz Przydatne cytaty: Historia - świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci
 • Czym jest Tradycji Motyw Opis Pan Tadeusz - Adam Mickiewicz Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - Konstanty l. Gałczyński Do młodych - Adam Asnyk Nad
 • Czym jest Odpowiedzialności Motyw Opis rozprawa pomiędzy trzema osobami... - Mikołaj Rej Grażyna - Adam Mickiewicz Miłosierdzie gminy - Maria Konopnicka

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Tadeusz Peiper Co znaczy pisarz, prozaik, dramatopisarz; artysta programu poetyckiego Awangardy Krakowskiej; autor szkiców teoretycznych Nowe usta (1925), gdzie sformułował swoją
 • Znaczenie Oda Co znaczy tradycji liryki chóralnej, utwór wierszowany, stroficzny, utrzymany wpatetycznym stylu, opiewający znakomitą postać, wydarzenie, uroczystość, ideę. Tradycje
 • Znaczenie Stanisław Lem Co znaczy na stałe wKrakowie. Drukował na łamach prasy lit. wiersze, recenzje, felietony, debiut powieściowy Człowiek zMarsa (1946). Zaczął nurt utworów
 • Znaczenie Ostrowska Bronisława, pseud. Edma Mierz Co znaczy utworów dla dzieci, tłumaczka. Debiutowała zbiorkiem literaturze Opale (1902), potem wyszły między innymi Poezje (1905), Chusty ofiarne (1910), Aniołom dźwięku
 • Znaczenie Piotr Czajkowski Co znaczy najwybitniejszych artystów późnego romantyzmu w Rosji. Jego twórczość, bogata w pierwiastki narod., wywarła mocny wpływ na dalszy postęp muzyki ros

Słownik fizyka

Słownik BHP i definicji prawa pracy

Słownik Geografia
 • Co znaczy Wuhan Co to jest mln mieszk.; ośr. adm. prowincji Hubei; największy port śródlądowy państwie; różnorodny przem.; powstał 1954 z
 • Co znaczy Chorezmijski Obwód Chorezmijski Co to jest 3 tys. km2, 1,5 mln mieszk.; ośr. adm. - Urgencz; uprawa bawełny, kukurydzy, ryżu, lucerny; hodowla bydła owiec
 • Co znaczy Harijana Co to jest stol. - Czandigarh; obejmuje część Niz. Hindustańskiej i pogórze Himalajów; uprawa zbóż, trzciny cukrowej, bawełny
 • Co znaczy David Co to jest ośr. adm. prowincji Chiriqui; przem. cukrowniczy, odzieżowy, obuwniczy
 • Co znaczy Fokszany Co to jest ośr. adm. okręgu Vrancea; przem. meblowy, winiarski; uprawa winorośli; 1789 klęska armii tureckiej w bitwie z wojskami