Co to znaczy? Definicja i jej znaczenie.

Witamy na stronie poświeconej wszelkiego rodzaju definicjom i wyjaśnieniom pojęć.

Słownik z zakresu ubezpieczeń:

Motywy literackie - przykłady

 • Czym jest Autotematyzmu Motyw Opis rozumieć czynienie autora albo jego twórczości kluczowym tematem utworu. Poezja: Exegi monumentum, O co pisarz prosi
 • Czym jest Pokoleń Konfliktu Motyw Opis opowieść o Dawidzie i Absalomie Antygona - Sofokles O literaturze romantycznej, Dziady cz. IV, Oda do młodości- Adam
 • Czym jest Literatury Motyw Opis Śmiercią Dziady cz. III - Adam Mickiewicz Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach - Jan Kasprowicz Tango - Sławomir
 • Czym jest Matki Motyw Opis świętokrzyski Hamlet, Romeo i Julia - W. Szekspir Treny - J. Kochanowski Kazania sejmowe - P. Skarga Świętoszek
 • Czym jest Męża Motyw Opis Labdakidów Odyseja - Homer Władca Edyp - Sofokles Legenda o św. Aleksym Pamiętniki - Jan Chryzostom Pasek Makbet

Definicje z języka polskiego, pisownia i znaczenie

 • Znaczenie Bibliografia Co znaczy lista książek, czasopism, druków, dokumentów i wybranych artykułów uporządkowany alfabetycznie, niekiedy chronologicznie albo merytorycznie, gdzie każda
 • Znaczenie Jerzy Zagórski Co znaczy ekipą poetycką Żagary (1931-34). Debiutował zbiorem wierszy Ostrze mostu (1933), następne tomy literaturze to między innymi Wyprawy (1937), Wieczór
 • Znaczenie Erskine Caldwell Co znaczy powieść Droga tytoniowa (1932), równie dobrze została przyjęta po roku następna Poletko Pana Boga (1933), w obu przedstawia czas wielkiego kryzysu i wynikające
 • Znaczenie Conrad Joseph, właśc. Teodor Józef Konrad Korzeniowski Co znaczy pochodzenia. Osobiste doświadczenia z lat życia na morzu stały się inspiracją wielu powieści C., których istotę stanowią sprawy psychol.-moralne, a kodeks
 • Znaczenie bohaterowie Starego i Nowego Testamentu Co znaczy sztukach pięknych są na przykład Noe w arce jako znak nadziei, Abraham z Izaakiem jako oracze, Mojżesz z tablicą Dekalogu jako znak przymierza Boga z

Słownik fizyka

 • Definicja Termodynamiczne Cykle Znaczenie jest zbiorowi przemian gazowych, po których gaz zawsze wraca do tego samego stanu (tych samych wartości ciśnienia
 • Definicja Się Równoważące Siły Znaczenie wartości, takim samym kierunku, ale o przeciwnym zwrocie, to wypadkowa tych sił wynosi zero. Takie siły tytułujemy
 • Definicja Wrzenie Znaczenie dzięki której drobiny w całej objętości cieczy mogą zwalczyć siły łączące je ze sobą i uzyskać swobodę właściwą dla
 • Definicja J Q Ciepło Znaczenie energii. Jeśli zetkniemy ze sobą dwa ciała o różnych temperaturach, to drobinom ciała o temp. niższej przekazywana
 • Definicja Statyczne Tarcie Znaczenie spoczywającym na powierzchni, a tą powierzchnią. Siła tarcia statycznego rośnie wspólnie z siłą, która chce wprawić

Słownik BHP i definicji prawa pracy

Słownik Geografia
 • Co znaczy Abeokuta Co to jest stol. stanu Ogun; przem. spożywczy, chemiczny i materiałów budowlanych; ośr. regionu uprawy kakaowca
 • Co znaczy Waikato Co to jest uchodzi do M. Tasmana; przepływa poprzez jez. Taupo; elektrownie wodne
 • Co znaczy Niemcy Co to jest wybrzeża M. Północnego Wyspy Fryzyjskie, na M. Bałtyckim Uznam, Rugia; 357 tys. km2, 82 mln mieszk.; stol. - Berlin i
 • Co znaczy Karlsruhe Co to jest mieszk.; port rzeczny; przem. maszynowy, środków transportu, rafineryjny, elektroniczny (spółka Siemens); ośr
 • Co znaczy City Sioux Co to jest 84 tys. mieszk.; przem. maszynowy, elektrotechniczny, chemiczny, spożywczy