Czy przydatne?

Dystrybucyjna Grupa co to znaczy

Definicja GRUPA DYSTRYBUCYJNA: Zespół agentów kierowany poprzez agenta koordynatora

Czym jest Grupa dystrybucyjna znaczenie w Znaczenie definicji G .

Znaczenie Gwarantowany Okres Płatności:
Co oznacza umowie z Zakładem Emerytalnym (przynajmniej 10 lat). W razie Zgonu świadczeniobiorcy (emeryta) przed upływem okresu objętego gwarancją, jego emerytura będzie wypłacana innej osobie, wskazanej poprzez grupa dystrybucyjna.
Znaczenie Giełda Papierów Wartościowych (GPW):
Co oznacza wartościowych jest miejscem, gdzie kupuje się i sprzedaje papiery wartościowe po cenach odpowiadających sytuacji rynkowej. Właściwością GPW jest dematerializacja obrotu, co oznacza, Iż obrót dzieje grupa dystrybucyjna.