Czy przydatne?

Multiagent co to znaczy

Definicja MULTIAGENT: Osoba fizyczna albo prawna sprzedająca ubezpieczenia opierając się na umowy agencyjnej bez wyłączności dla jednego towarzystwa

Czym jest Multiagent znaczenie w Znaczenie definicji M .

Znaczenie Minimalna Wymagana Stopa Zwrotu:
Co oznacza działalności, na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał, OFE określa wysokość stopy zwrotu za ostatnie 24 miesiące. Wiadomość o uzyskanej stopie zwrotu przekazywana jest poprzez wszystkie OFE do multiagent.
Znaczenie Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeń:
Co oznacza nadzorcze z powyżej 100 krajów. Opracowuje zasady i standardy w zakresie ubezpieczeń i organizuje szkolenia dla ekspertów z nowopowstałych rynków. Celem tych działań jest powstanie stabilnego multiagent.
Znaczenie MIDWIG:
Co oznacza Indeks, który powstaje wskutek analizy wartości akcji 40 firm średniej wielkości multiagent.