Czy przydatne?

Multiagent co to znaczy

Definicja MULTIAGENT: Osoba fizyczna albo prawna sprzedająca ubezpieczenia opierając się na umowy agencyjnej bez wyłączności dla jednego towarzystwa

Czym jest Multiagent znaczenie w Znaczenie definicji M .


Znaczenie Minimalna wymagana stopa zwrotu
Co oznacza Po 24 miesiącach działalności, na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał, OFE określa wysokość stopy zwrotu za ostatnie 24 miesiące. Wiadomość o uzyskanej.
Znaczenie Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeń
Co oznacza Reprezentuje organy nadzorcze z powyżej 100 krajów. Opracowuje zasady i standardy w zakresie ubezpieczeń i organizuje szkolenia dla ekspertów z nowopowstałych.
Znaczenie MIDWIG
Co oznacza Indeks, który powstaje wskutek analizy wartości akcji 40 firm średniej wielkości.