Czy przydatne?

Dodatkowe Ubezpieczenie co to znaczy

Definicja UBEZPIECZENIE DODATKOWE: Ubezpieczenia rozszerzające ubezpieczenia fundamentalne, na przykład na wypadek Zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku, przejęcia obowiązku koszty składek na wypadek niezdolności do pracy albo trwałego inwalidztwa spowodowanego niefortunnym wypadkiem

Czym jest Ubezpieczenie dodatkowe znaczenie w Znaczenie definicji U .

Znaczenie Uczestnik Funduszu Inwestycyjnego:
Co oznacza prawna i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, dla których został otwarty rejestr i które za wpłaty wniesione do funduszu nabyły i posiadają jednostki uczestnictwa ubezpieczenie dodatkowe.
Znaczenie Ubezpieczony:
Co oznacza Osoba fizyczna wymieniona imiennie w polisie, na rzecz której zawarto umowę ubezpieczenie dodatkowe.
Znaczenie Ubezpieczenie Bezskładkowe:
Co oznacza To jest forma ubezpieczenia, która powstaje gdy klient nie chce albo nie może kontynuować płacenia składek. Wówczas wartość polisy traktowana jest jako składka jednorazowa ubezpieczenie dodatkowe.
Znaczenie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny:
Co oznacza wypłaca odszkodowania i świadczenia z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, gdy ubezpieczenie dodatkowe.
Znaczenie Ubezpieczenie Na Życie:
Co oznacza Umowa, gdzie zakład ubezpieczeń zobowiązuje się wypłacić określone świadczenia w przypadku zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie, a ubezpieczający zobowiązuje się opłacać składkę ubezpieczenie dodatkowe.