Czy przydatne?

Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) co to znaczy

Definicja OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY (OFE): Prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu części składek emerytalnych (około 1/3) i ich inwestowaniu z przeznaczeniem na wypłatę emerytur dla Członków OFE po osiągnięciu poprzez nich wieku emerytalnego

Czym jest Otwarty Fundusz Emerytalny znaczenie w Znaczenie definicji O .

Znaczenie Opłaty Za Zmiany W Działalności Inwestycyjnej:
Co oznacza Zapłata pobierana poprzez zakład ubezpieczeń za zmiany w inwestowaniu składki otwarty fundusz emerytalny (ofe).
Znaczenie Opłaty Za Prowadzenie Działalności Inwestycyjnej:
Co oznacza Zapłata za kierowanie poprzez zakład ubezpieczeń składką otwarty fundusz emerytalny (ofe).
Znaczenie Odkupienie:
Co oznacza uczestnika poprzez fundusz wskazanej w zleceniu liczby jednostek uczestnictwa. Środki pieniężne uzyskane w drodze odkupienia są przekazywane poprzez fundusz na wskazane poprzez uczestnika w zleceniu otwarty fundusz emerytalny (ofe).
Znaczenie Ograniczenie Odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń:
Co oznacza Zamieszczony w OWU lista zdarzeń i okoliczności, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności w ramach danego ubezpieczenia otwarty fundusz emerytalny (ofe).
Znaczenie Ochrona Ubezpieczeniowa:
Co oznacza Ochrona, jaką gwarantuje zakład ubezpieczeń, odpowiednio z uwarunkowaniami ustalonymi w umowie ubezpieczenia, w zamian za składkę otwarty fundusz emerytalny (ofe).