Czy przydatne?

Świadczenie co to znaczy

Definicja ŚWIADCZENIE: Suma, którą zakład ubezpieczeń jest obowiązany wypłacić w przypadku wystąpienia zdarzeń ustalonych w umowie. PZU Życie SA zapewnia wypłatę świadczenia pośrodku 21 albo 30 dni (w zależności od rodzaju ubezpieczenia) od daty dostarczenia wymaganych dokumentów

Czym jest Świadczenie znaczenie w Znaczenie definicji S .


Znaczenie Spółka publiczna
Co oznacza Firma, której akcje jednakże jednej serii zostały dopuszczone poprzez KPWiG do obrotu publicznego.
Znaczenie Statut funduszu
Co oznacza Dokument zawierający zestaw regulaminów dotyczących działalności funduszy. Ujmuje cel, zakres i element działalności funduszu.
Znaczenie Stopa zastąpienia
Co oznacza Rozmiar uzyskanej emerytury w relacji do ostatniej pensji (liczona w procentach.
Znaczenie Stopa alokacji
Co oznacza Parametr mówiący ile pieniędzy, po odjęciu opłat (między innymiza kierowanie), będzie inwestowane. Termin ten jest związany z naszymi składkami przekazywanymi.
Znaczenie Suma ubezpieczenia
Co oznacza Stawka, na którą ubezpieczono mienie, życie, zdrowie albo umiejętność do pracy ubezpieczonego.