Czy przydatne?

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) co to znaczy

Definicja POLSKA IZBA UBEZPIECZEŃ (PIU): Organizacja ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, skupiającą wszystkie towarzystwa ubezpieczeń, działające na polskim rynku. Kluczowym zadaniem Izby jest nie tylko reprezentowanie środowiska ubezpieczeniowców, ale również ochrona wspólnych interesów zakładów ubezpieczeń i przeciwdziałanie zagrożeniom na rynku ubezpieczeniowym

Czym jest Polska Izba Ubezpieczeń (PIU znaczenie w Znaczenie definicji P .

Znaczenie Papier Komercyjny:
Co oznacza Krótkoterminowy instrument dłużny, który emitują przedsiębiorstwa w celu pozyskania gotówki. Papiery komercyjne podlegają ocenie wiarygodności (rating) poprzez renomowane spółki ratingowe polska izba ubezpieczeń (piu).
Znaczenie Przypis Składki:
Co oznacza Wysokość należnej składki polska izba ubezpieczeń (piu).
Znaczenie Pracowniczy Program Emerytalny:
Co oznacza gromadzenia środków na cele emerytalne. Pracowniczy program emerytalny (PPE) może być prowadzony jako: 1. pracowniczego funduszu emerytalnego, 2. umowy o wnoszeniu poprzez pracodawcę składek polska izba ubezpieczeń (piu).
Znaczenie Punkt Obsługi Klienta Lub Punkt Obsługi Funduszu (POK/POF):
Co oznacza Jednostka organizacyjna dystrybutora uprawniona w szczególności do przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu i przyjmowania środków pieniężnych na rzecz funduszy polska izba ubezpieczeń (piu).
Znaczenie Pośrednik Ubezpieczeniowy:
Co oznacza Agent ubezpieczeniowy albo broker polska izba ubezpieczeń (piu).