Czy przydatne?

Akwizycji Koszty co to znaczy

Definicja KOSZTY AKWIZYCJI: Bezpośrednie wydatki zakładu ubezpieczeń powiązane zawarciem umowy

Czym jest Koszty akwizycji znaczenie w Znaczenie definicji K .

Znaczenie Korespondencyjne Otwarcie Rejestru:
Co oznacza rejestru, przez przesłanie do Agenta Transferowego poprawnie wypełnionego formularza otwarcia rejestru, i dokonania wpłaty środków pieniężnych na wskazany rachunek nabyć odpowiedniego Funduszu koszty akwizycji.
Znaczenie Konwersja (Zamiana):
Co oznacza użyciu której opierając się na jednego zlecenia, w jednym dniu wyceny, po cenach obowiązujących w tym dniu wyceny dokonuje się równocześnie odkupienia jednostek uczestnictwa w jednym funduszu i za koszty akwizycji.
Znaczenie Komisja Nadzoru Ubezpieczeń I Funduszy Emerytalnych (KNUiFE):
Co oznacza rządowej. Do jego fundamentalnych zadań należą: 1. ochrona interesów osoby ubezpieczonej i zapobieganie sytuacji, gdzie zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego koszty akwizycji.
Znaczenie Kapitał Początkowy:
Co oznacza zostanie wyliczony dziennie 01.01.1999 r. Dla każdej osoby, której składki emerytalne wpływały do Zakład Ubezpieczeń Socjalnych-u w ramach starego mechanizmu. Fundamentem do jego naliczenia będzie koszty akwizycji.
Znaczenie Karencja:
Co oznacza terminu rozpoczęcia pełnej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń o czas określony w ogólnych uwarunkowaniach. Ma na celu wyeliminowanie przypadków zawierania ubezpieczeń, gdy ubezpieczony spodziewa koszty akwizycji.