Czy przydatne?

Ochrona realnej wartości kapitału co to znaczy

Definicja OCHRONA REALNEJ WARTOŚCI KAPITAŁU: Uzyskanie takiej stopy zwrotu z inwestycji kapitałowej, która przewyższa inflację

Czym jest Ochrona realnej wartości znaczenie w Znaczenie definicji O .


Znaczenie Opłata likwidacyjna
Co oznacza Zapłata pobierana poprzez zakład ubezpieczeń w razie rezygnacji z ubezpieczenia.
Znaczenie Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń
Co oznacza Zamieszczony w OWU lista zdarzeń i okoliczności, za które zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności w ramach danego ubezpieczenia.
Znaczenie Opłaty za prowadzenie działalności inwestycyjnej
Co oznacza Zapłata za kierowanie poprzez zakład ubezpieczeń składką.
Znaczenie Okres ubezpieczenia
Co oznacza Chwilę na jaki została zawarta umowa.
Znaczenie Ochrona tymczasowa
Co oznacza Tymczasowa ochrona na wypadek Zgonu w konsekwencji nieszczęśliwego wypadku obowiązuje od dnia kolejnego po złożeniu wniosku o zawarcie umowy i wpłaceniu.