Czy przydatne?

Minimalna wymagana stopa zwrotu co to znaczy

Definicja MINIMALNA WYMAGANA STOPA ZWROTU: Po 24 miesiącach działalności, na koniec każdego miesiąca kończącego kwartał, OFE określa wysokość stopy zwrotu za ostatnie 24 miesiące. Wiadomość o uzyskanej stopie zwrotu przekazywana jest poprzez wszystkie OFE do KNUiFE, gdzie obliczana jest wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich OFE. Jeśli okaże się, Iż fundusz osiągnął stopę zwrotu niższą o 50% od średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy albo o 4 punkty procentowe od tej średniej, PTE zarządzające tym funduszem zobowiązane jest do pokrycia niedoboru z rachunku rezerwowego. W razie dalszego niedoboru różnica pokrywana jest ze środków własnych PTE

Definicja Multiagent:
Co to jest Osoba fizyczna albo prawna sprzedająca ubezpieczenia opierając się na umowy agencyjnej bez wyłączności dla jednego towarzystwa minimalna wymagana stopa zwrotu co to jest.
Definicja Międzynarodowe Stowarzyszenie Nadzorów Ubezpieczeń:
Co to jest nadzorcze z powyżej 100 krajów. Opracowuje zasady i standardy w zakresie ubezpieczeń i organizuje szkolenia dla ekspertów z nowopowstałych rynków. Celem tych działań jest powstanie stabilnego minimalna wymagana stopa zwrotu definicja.
Definicja MIDWIG:
Co to jest Indeks, który powstaje wskutek analizy wartości akcji 40 firm średniej wielkości minimalna wymagana stopa zwrotu co znaczy.

Czym jest Minimalna wymagana stopa znaczenie w Znaczenie definicji M .

  • Dodano:
  • Autor: