Czy przydatne?

Podstawowe Ubezpieczenie co to znaczy

Definicja UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE: Wytwór ubezpieczeniowy, do którego można dokupić ubezpieczenia dodatkowe

Czym jest Ubezpieczenie podstawowe znaczenie w Znaczenie definicji U .


Znaczenie Ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci
Co oznacza Ubezpieczenia na życie rodzica albo dowolnej osoby, gdzie uposażonym jest dziecko.
Znaczenie Ubezpieczenie dodatkowe
Co oznacza Ubezpieczenia rozszerzające ubezpieczenia fundamentalne, na przykład na wypadek Zgonu wskutek nieszczęśliwego wypadku, przejęcia obowiązku koszty składek na.
Znaczenie Ubezpieczony
Co oznacza Osoba fizyczna wymieniona imiennie w polisie, na rzecz której zawarto umowę.
Znaczenie Ubruttowienie płacy
Co oznacza Podwyższenie płac o 23% najpierw 1999r. nie mające wpływu na płace netto (w nowym systemie stawka tej podwyżki przekazywana jest do Zakład Ubezpieczeń.
Znaczenie Ubezpieczenie na życie
Co oznacza Umowa, gdzie zakład ubezpieczeń zobowiązuje się wypłacić określone świadczenia w przypadku zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie, a ubezpieczający.